Liever telefonisch contact? Bel dan 071 - 401 81 41

WIJ MAKEN UW BEDRIJF BETER

  • Vaste casemanager & bedrijfsarts
  • Werkgever staat niet buiten spel
  • Innovatief werken aan verzuimreductie
  • Gezond & Vitaal aan de slag
  • Full-service arbodienstverlener
     

Interesse formulier

Ja! Ik wil ook een proactieve arbodienst! Neem contact met mij op!

Verzuimscan? Dossierscan?

Wilt u een gratis verzuimscan of een herbeoordeling van een dossier? Vraag hier informatie aan:

Elke medewerker, elke dag... Gezond & vitaal aan de slag!

Onze innovatieve verzuimaanpak leidt direct tot verzuimreductie en verzuimbeheersing! Focus op preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie staan hierbij centraal. Daar zijn wij goed in en het resultaat mag er zijn. Wij realiseren bij onze opdrachtgevers verzuimpercentages onder de 2%! Hierdoor dalen verzuim- en loonkosten, verbetert de productiviteit van uw organisatie én neemt het werkplezier van uw medewerkers toe. Win-win voor werkgever en werknemer!

Arbo Concern is een eigenwijze fullservice arbodienstverlener die niet gelooft in de traditionele aanpak zoals die bij de bekende arbodiensten. Wij behoren tot de grondleggers van het moderne casemanagement model waarbij beperkingen snel worden omgebogen tot inzetbare mogelijkheden. Onze focus ligt op het de-medicaliseren. En dat is logisch aangezien 70% van het verzuim geen medische grondslag heeft. Hierdoor richten wij ons direct op re-integratie c.q. interventies hetgeen de verzuimduur aanzienlijk verkort. Wij geloven in een vroegtijdige interventie, door direct op het verzuim in te spelen neemt het aantal ziekmeldingen af en wordt de verzuimduur beperkt. Onze (register) casemanagers acteren direct op het verzuim; maken afspraken over de werkhervatting, interventies (behandelingen) en de vervolgbegeleiding. Hierbij wordt de verzuimende medewerker eveneens voor zijn re-integratie verantwoordelijk gemaakt zodat hij meewerkt aan een adequaat herstelgedrag.

Deze kordate aanpak zorgt ervoor dat uw medewerkers niet op een beoordeling van de bedrijfsarts hoeven te wachten. De onderlinge re-integratie afspraken die buiten de bedrijfsarts worden gemaakt achten wij bijzonder waardevol. De bedrijfsarts te vroeg in zetten zal de re-integratie juist vertragen en de kans op het medicaliseren van het verzuim vergroten waardoor uw medewerker langer dan noodzakelijk uitvalt.

Onze bedrijfsartsen worden ingezet daar waar ze van toegevoegde waarde zijn óf als een medische beoordeling noodzakelijk is. Uiteraard bij de Poortwachter verplichte verrichtingen maar ook als re-integratiemogelijkheden niet worden benut (uw medewerker werkt niet mee aan zijn re-integratie). U als werkgever staat bij Arbo Concern niet buiten spel. Wij achten het verhaal van de werkgever van groot belang zodat niet alleen de medewerker het podium bij de bedrijfsarts krijgt. Onze bedrijfsartsen zijn goed bereikbaar en hebben tijdens spreekuren ook contact met de werkgever. Door deze unieke aanpak ontstaat een gewogen oordeelsvorming hetgeen leidt tot objectieve pragmatische rapportages waarin werkhervatting onderdeel is van het beter worden.

Het voordeel van deze werkwijze is dat wij snel acteren, een bijzonder goede onderlinge communicatie waarborgen, onze klanten optimaal aandacht geven en u ontzorgen. Hierdoor werken wij aan een permanente beheersing van het verzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Samen met u begeleiden wij het verzuim van ziekmelding tot re-integratie c.q. uittreding WIA. Van Eigen Regie tot complete ontzorging, wie wat in de verzuimbegeleiding of casemanagement doet spreken wij vooraf af. In alle gevallen garanderen wij dat uw medewerker niet langer dan noodzakelijk uitvalt en dat u Poortwachterproof dossiers opbouwt. Arbo Concern opereert landelijk en onze casemananger / bedrijfsartsen zijn actief in uw regio.

Altijd dichtbij, altijd goed bereikbaar!

Samen met Arbo Concern maakt u uw bedrijf beter! Stap nu over en ervaar dat uw arbodienst beter kan!

Verzuim

Onze visie op verzuim, verzuimaanpak en onze verzuimabonnementen.

Vitaliteit & Preventie

Medische keuringen (PMO), Risico Inventarisatie & Evaluaties. Arbo Concern!

Re-integratie

2e spoor, Arbeidsdeskundigen, A&O'ers, Mediators... Arbo Concern is u graag van dienst!

Werknemers

Arbo Concern is er voor de de Win-Win tussen werkgever en werknemer!