Re-integratie 3e spoor
3e spoor omvat de re-integratie van (ex)werknemers met een WIA/WGA uitkering. Deze (ex)werknemers kosten u als werkgever ongemerkt veel geld. Of u nu wel of niet eigenrisicodrager WGA bent, na de Poortwachterperiode bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer die in de WGA terecht gekomen is. Hierbij wordt het principe ‘De vervuiler betaalt’ gehanteerd.
  
De consequenties voor u als werkgever als u geen Eigen Risicodrager WGA bent
 Voor (ex)werknemers die na de Poortwachterperiode in de WIA/WGA terecht komen, betaalt u als werkgever uiteindelijk alsnog de rekening. U bent immers nog 10 jaar voor deze medewerkers verantwoordelijk en dit merkt u aan uw gedifferentieerde WGA premie. Doordat uw zieke werknemers de WIA/WGA zijn ingestroomd, verhoogt het UWV/Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA premie. Omdat deze verhoging over uw gehele loonkosten van alle werknemers wordt berekend, gaat het om aanzienlijke bedragen.

De consequenties voor u als werkgever als U Eigen Risicodrager WGA bent
Heeft u risico particulier verzekerd (Eigen Risicodrager WGA) dan geldt feitelijk hetzelfde als hierboven. Uw verzekeraar zal, bij instroom WIA/WGA, haar schadelast aan u doorberekenen door de premies voor deze verzekering aanzienlijk te verhogen.

Oplossing
 U kunt op deze aanzienlijke kosten besparen door ook na de Poortwachter periode actief uw verzuimende werknemer (WGA) te blijven volgen. Mocht het immers zijn dat deze werknemer buiten de WGA (35-80% loonverlies) valt dan beperkt u de schadelast en dalen uw premies. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
 
1.Van WGA naar WW: Doordat de belastbaarheid van uw werknemer toeneemt wordt het loonverlies van uw verzuimende werknemer mogelijk lager dan 35%. Uw werknemer valt hiermee in de WW en daarmee uit de WGA.
2.Van WGA naar IVA: Doordat de belastbaarheid van uw werknemer afgenomen is wordt het loonverlies mogelijk hoger dan 80% (duurzaam). Uw werknemer valt hiermee in de IVA en daarmee uit de WGA.
3.Van WGA Volledig/Niet duurzaam naar IVA: Uw werknemer die een loonverlies van meer dan 80% heeft maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, valt binnen de WGA. Na verloop van tijd kan gesteld worden dat er toch sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid.  Uw werknemer valt hiermee in de IVA en daarmee uit de WGA.
4.Re-integratie naar passende arbeid: U heeft voor uw WGA werknemer, door opleiding en bemiddeling, werk gevonden waardoor de loonwaarde is toegenomen/ het loonverlies afneemt. Uw werknemer valt hierdoor uit de WGA.

Onze diensten gericht op 3e Spoor
Wij bieden de volgende diensten aan waarmee u schadelast beperkt en kunt besparen op uw Gedifferentieerde WGA Premie / WGA Polispremie:
1.Dossiercheck: Wij checken de huidige status van het WGA dossier. Deze check is kosteloos. Mocht blijken dat wij, administratief, direct het dossier uit de WGA kunnen halen dan rekenen wij eenmalig een fee van 999 euro. U bespaart hiermee direct aanzienlijk op uw premies.
 
2.Monitoring: De bedrijfsartsen, case-managers en arbeidsdeskundigen checken periodiek de status van uw WGA dossiers. Hierbij wordt bekeken of de belastbaarheid van uw werknemer is veranderd en daardoor sprake is van een ander loonverlies waarmee uw medewerker mogelijk buiten de WGA valt. Wij zullen dan tegen de beschikking beroep aantekenen en/of een herbeoordeling bij het UWV aanvragen. Hiermee wordt uw gedifferentieerde WGA premie verlaagd en/of vervalt de schade last voor uw verzekeraar waardoor u aanzienlijke premieverhogingen voorkomt.

WGA Monitoring BASIS: 395 euro per jaar per dossier (jaarlijkse check)
WGA Monitoring INTENSIEF: 745 euro per jaar per dossier (jaarlijkse check)
 
3.Actieve begeleiding 3e Spoor (Re-integratie 3e spoor): Uw werknemer in de WGA wordt actief naar werk bemiddeld. Wij trainen uw medewerker in het solliciteren, vinden van passende vacatures en begeleiden uw werknemer naar een nieuwe baan. Hiermee valt uw werknemer buiten de WGA. Uniek hierin is dat wij één-op-één uw medewerker begeleiden (dus niet in groepsverband). Dit verhoogt de slagingskans aanzienlijk. Onze dochterondernemingen Going Concern (2e spoor) en  3e Spoor B.V. hebben ruime ervaring met de re-integratie van (ex)werknemers naar een nieuwe baan met passende arbeid. Wij bieden een individueel traject, gericht op het benutten van de beschikbare mogelijkheden. Ook uw (ex)werknemer is gebaat bij een dergelijk traject aangezien dit resulteert tot een actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Er zijn dus alleen maar winnaars! 3e Spoor BV heeft een eigen methodiek om in 3 fases de restverdiencapaciteit van uw (ex)werknemer te benutten. Door deze methodiek wordt de kans op het vinden van een passende functie tot 75 procent vergroot!

Ook voor WGA Verzekeraars!
Als WGA verzekeraar kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Door onze resultaatgerichte aanpak beperken wij uw schadelast. Wij beoordeelen uw dossiers en zo nodig starten wij actief de re-integratie op. Heeft u meerdere dossiers tegelijk dan doen wij u graag een interessant aanbod!
  
Re-integratie zonder zorgen
Wij nemen de zorg voor het traject 3e Spoor graag van u over. Waarom zou u voor ons kiezen?
  • Wij nemen u alle werk uit handen zodat u er geen omkijken meer naar heeft;
  • U profiteert van onze jarenlange kennis van de arbeidsmarkt;
  • U profiteert van onze partners zoals psychologen, budgetspecialisten, therapeuten e.d.;
  • Wij stemmen het traject nauwkeurig op de wensen en mogelijkheden van uw werknemer af;
  • U krijgt een helder en overzichtelijk verslag van de voortgang van het traject;
  • U (ex)werknemer krijgt individuele aandacht: één-op-één!
Neemt u gerust contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.
071-401 81 41
info@arboconcern.nl