5 redenen waarom de Arbo Concern aanpak werkt:

1

Wij weten waar u behoefte aan heeft

Arbo Concern is ontstaan vanuit een werkgeversinitiatief, uit onvrede over bestaande arbodiensten. Wij weten dus waar u als werkgever behoefte aan hebt. Onze heldere communicatie, optimale bereikbaarheid, persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat u profijt heeft van uw arbodienst. En natuurlijk krijgt u onze rapportages binnen 24 uur. Rapportages die daadwerkelijk advies geven en u van de juiste stuurinformatie voorziet. Ook die van de bedrijfsarts zodat u direct weet waar u aan toe bent en actief kunt schakelen.
2

Aandacht voor de werkgever & Concrete resultaten

Ons uitgangspunt is altijd het optimaal benutten van de restcapaciteit van uw werknemer. Zodat hij of zij niet langer uit het arbeidsproces blijft dan nodig is. Vroegtijdige interventie, ook verantwoordelijkheden voor de verzuimende medewerker en inzetten van de juiste deskundige staan hierbij centraal. Maar wat wij nog belangrijker vinden is het belichten van de kant van de werkgever. Dit resulteert daadwerkelijk in objectieve rapportages waarin niet alleen de kant van de medewerker wordt belicht. Wij zorgen ervoor dat uw verhaal en de juiste vraagstelling bij de bedrijfsarts komt. U heeft de mogelijkheid om de bedrijfsarts vooraf te spreken en, zo nodig, belt de bedrijfsarts u tijdens het spreekuur! En dat wij met onze aanpak succesvol zijn blijkt: afgelopen jaren hebben wij bij onze klanten verzuimpercentages van onder de 3% gerealiseerd!
3

Duidelijke afspraken

Wij durven met u duidelijke afspraken te maken. Zo heeft u binnen één week een bezoek bij de bedrijfsarts geregeld en ontvangt u de rapportages binnen 24 uur. Wij bewaken voor u alle Poortwachtertermijnen. Ook als u zelf de case-manager bent houden wij vinger aan de pols zodat uw WIA-dossiers door het UWV worden geaccepteerd en er geen loonsancties volgen.
4

Wij zijn proactief. En daar profiteert u van!

Wij volgen het verzuimpatroon in uw organisatie op de voet. Valt ons iets op, bijvoorbeeld in vergelijking met andere organisaties? Dan bespreken wij dit meteen met u. Wij gebruiken onze kennis en ervaring graag om u te adviseren en ideeën aan de hand te doen.
 

Maar Arbo Concern heeft natuurlijk meer te bieden:


Online Verzuimapplicatie Dossier Manager

Met onze online Dossier Manager heeft u altijd direct toegang tot de verzuimdossiers en verzuimstatistieken. Dossier Manager is tevens een signaleringssysteem en adviseert u automatisch over de te nemen Poortwachter stappen. U heeft de mogelijkheid om zelf de dossiers te onderhouden en te voorzien van uw eigen gespreksverslagen. Uw leidinggevenden kunnen voor de eigen populatie medewerkers geautoriseerd worden. Dossier Manager is daarmee ook een verzuimtool voor u en uw leidinggevenden.
 

Eigen Regie: U betaalt wat u nodig heeft

Of uw verzuim nu hoog of laag is: bij ons krijgt u een verzuimaanpak die precies bij uw organisatie past. En u betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk nodig heeft. U bent al bij ons aangesloten vanaf 14,50 euro per medewerker per jaar.


Uw verzuim direct onder controle

Wij krijgen uw kortlopend arbeidsverzuim al vanaf de eerste ziektedag onder controle. Daarvoor nemen wij standaard binnen 24 uur na de ziekmelding contact op met uw medewerker. We maken concrete afspraken over werkhervatting en geven advies. Ook herkennen we patronen in verzuim en signaleren we dreigend lang verzuim op tijd. Natuurlijk is het mogelijk om afspraken te maken over de start van de verzuimbegeleiding. Zo is het ook mogelijk dat uw medewerker zich bij Arbo Concern ziek meldt, maar kunnen wij ook afspreken om op een later tijdstip, bijvoorbeeld de derde of vijfde verzuimdag, te starten. U behoudt hierin zelf de regie.
 

Voorkomen van verzuim levert winst op

Minstens zo belangrijk als het begeleiden van verzuim is het voorkomen ervan. Preventie dus. Want vitale werknemers ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Dat verlaagt verzuim en dus kosten. Met elke euro die u in preventie investeert, verdient u binnen twee jaar 2,50 euro terug. Wij hebben een breed pakket aan diensten die zorgen voor gezonde en gemotiveerde werknemers. Een van de belangrijkste vinden wij het betrekken van uw leidinggevenden bij het verzuim. Wij geven gesprek- en verzuimtrainingen voor leidinggevenden. Zodat deze snel kunnen inspringen op gedragsveranderingen en gesprekken aangaande het verzuim met uw medewerkers kunnen aangaan.
 

Al onze diensten onder één dak, landelijk dekkend

Full-service! Als werkgever wilt u zich vooral bezighouden met uw kernactiviteiten. Als ondernemers begrijpen wij dat als geen ander. Een centraal punt voor al uw arbo- en verzuimzaken is dan prettig en overzichtelijk. Wij hebben alle arbo- en verzuimdeskundigen, van bedrijfsarts tot arbeidsdekundige e.d., in eigen dienst. Alles wat u nodig heeft kunnen wij direct leveren. Wij hebben goed bereikbare spreekuurlocaties door het hele land. Makkelijker en bereikbaarder kunnen wij het u niet maken!

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!
keyboard_arrow_up