Een conflict op het werk?

Bemiddeling bij individuele arbeidsconflicten draagt bij tot betere oplossingen en minder kosten. Meestal hebben conflicten te maken met misverstanden en slechte communicatie. Mensen beschuldigen elkaar van slechte bedoelingen, ze hebben weinig begrip voor een besluit dat een leidinggevende heeft genomen, of een leidinggevende ziet niet in dat hij beter had moeten overleggen. Soms draait een conflict om ongewenst gedrag. Ook reorganisaties, overplaatsingen en arbeidsvoorwaarden kunnen tot spanningen leiden.
 

Los het daar op waar het ontstaan is!

Arbo Concern is van mening dat je het conflict daar moet oplossen daar waar het ontstaan is. In beginsel proberen wij het conflict niet erger te maken dan dat het is. Wij streven er naar streven dat beide partijen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan. Eventueel is daar uw Arbo Concern casemanager bij aanwezig.
 

Inzet Gecertificeerde Mediator

Vaak wordt bemiddeling door een van onze mediators pas ingezet wanneer iemand zich ziek heeft gemeld wegens overbelasting of slechte verhoudingen op het werk. De bedrijfsarts constateert dat er een probleem is, en kan op dat moment bemiddeling van een van onze gecertificeerde Mediators  voorstellen. Ook de casemanager of de HR medewerker kan dit doen.

Op zoek naar een gecertificeerde Mediator? Neem dan contact met ons op. Wij komen snel in actie!