Verzuimabonnement BASIS

Lage instapkosten en u koopt naar behoefte in.

Het verzuimabonnement BASIS biedt toegang tot onze deskundigen en tot ons verzuimsysteem Dossiermanager. Hierdoor heeft u inzicht in én controle over het verzuim. Onze diensten op het gebied van verzuimbegeleiding, case-management en medische verrichtingen (bedrijfsarts) koopt u 'a la card' in op verrichtingenbasis. U betaalt nooit te veel en u hebt het verzuim direct onder controle, volgens ons standaard verzuimprotocol.
 

Kenmerken:

  • Lage kosten voor de aansluiting
  • Alle uitgevoerde verrichtingen worden gefactureerd (geen ver- richtingen in het abonnement inbegrepen)
  • Verzuimbegeleiding start op de tweede verzuimdag (verzuimintake en vervolgconsults)
  • Opbouw verzuimdossier conform Wet Verbetering Poortwachter


Tarieven:

Standaard € 16,50 per medewerker
100+ medewerkers € 11,50 per medewerker
250+ medewerkers € 8,50 per medewerker