Verzuimabonnement INTENSIEF

Intensieve verzuimbegeleiding gericht op verzuimverlaging

Ons verzuimabonnement INTENSIEF staat voor een intensieve verzuimaanpak waardoor het verzuim binnen afzienbare tijd snel daalt. Kenmerkend is de vroegtijdige interventie - verzuimintake op de eerste verzuimdag en eventueel ook ziekmelden bij Arbo Concern – inclusief de daarop volgende verzuimconsults door onze verzuimbegeleiders. Hierbij staan werkhervatting, benutten van restcapaciteit en de inzet van de juiste deskundigen centraal. Er is direct grip op het verzuim en het terugdringen ervan hetgeen spoedig tot minder ziekmeldingen en een korter verzuim leidt. Casemanagement en medische verrichtingen koopt u in op verrichtingenbasis.
 

Kenmerken:

  • Uw medewerker meldt zich ook ziek bij Arbo Concern
  • Verzuimintake op de eerste verzuimdag (gericht op werkhervatting)
  • Wekelijkse verzuimconsults uitgevoerd door onze verzuimbegeleiders
  • Intensieve verzuimbegeleiding gericht op verzuimreductie!
  • Opbouw verzuimdossier conform Wet Verbetering Poortwachter

Tarieven:

Standaard € 98,00 per medewerker
100+ medewerkers € 95,00 per medewerker
250+ medewerkers € 92,50 per medewerker