Toppings & Maatwerk

Onze Toppings sluit u aanvullend naast uw verzuimabonnement af. Met deze Toppings krijgt uw verzuimabonnement specifieke eigenschappen zodat dit nog beter aansluit op uw wensen.

Topping DIRECT

Direct de verzuimintake op de eerste verzuimdag
Mogelijkheid voor ziek melden bij Arbo Concern
Zeer snel het verzuim verlagen door vroegtijdige interventie en intensieve verzuimbegeleiding 

Door voor deze topping te kiezen dient uw verzuimende medewerker zich ook bij Arbo Concern ziek te melden. Wij voeren direct de verzuimintake uit waardoor gelijk afspraken over de werkhervatting worden gemaakt. Deze topping is speciaal voor bedrijven met een hoog verzuim en/of een hoog frequent kortdurend verzuim. Door deze extra verzuimdrempel en de directe werkhervattingsafspraken boekt u snel resultaat in het reduceren van verzuim.  
 

Tarief topping DIRECT (i.c.m. BASIS of ONTZORGD): Kosteloos*
Tarief topping DIRECT (i.c.m. abonnement ALL-IN): € 16,00 per medewerker
* De verzuimintake wordt los gefactureerd


Topping CORRESPONDENTIE

Door deze Topping bij uw abonnement af te sluiten betaalt u geen extra kosten voor correspondentie en eenvoudige administratieve handelingen. Dus geen zorgen meer over bijvoorbeeld uitnodigingen, systeemmutaties en het opmaken van vraagstellingen voor de bedrijfsarts. Deze topping is inbegrepen in het ALL-IN abonnement.

Tarief topping CORRESPONDENTIE: € 8,50 per medewerker

Wat uw wensen ook zijn, wij bieden graag advies en ondersteuning op maat. Neem gerust contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.