Ondernemingsraad / Medezeggenschapsraad

Informatie voor Ondernemingsraad / Medezeggenschapsraad
Het samenwerken met Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Zowel bij het keuzemoment voor de nieuwe arbodienst (de OR dient hiervoor goedkeuring te geven) als bij de daadwerkelijke samenwerking treedt Arbo Concern veelvuldig in overleg met OR/MZR.

Arbo Concern is er voor werkgever en werknemer!
Arbo- en verzuimbegeleiding is niet alleen een zaak van de arbodienst maar juist een samenwerking tussen werkgever, medewerker en de arbodienst. Arbo Concern zoekt naar structurele oplossingen ten aanzien van het verzuim en veiligheid op het werk. Dit resultaat wordt bereikt doordat wij zowel de belangen van werknemer als werkgever voor ogen houden!

 

Download hier ons samenwerkingsprotocol OR/MZR