Privacy

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden door tal van instanties geregistreerd. Om u te beschermen tegen misbruik van die registraties is er de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke instantie die gegevens over u bijhoudt, is daaraan gebonden. Dit geldt uiteraard ook voor Arbo Concern. Arbo Concern bewaart een aantal persoonlijke gegevens over u. Van naam en adres tot en met medische dossiers: het wordt allemaal geregistreerd en bewaard. Arbo Concern gaat uiteraard zeer zorgvuldig met uw gegevens en hanteert hierbij het Privacy Reglement.

Dit Privacy Reglement is geregistreerd bij het College Bescherming Persoongegevens.