Verzuimabonnement ONTZORGD

Onze casemanagers en bedrijfsartsen ontzorgen bij uw langdurig verzuimdossiers: grip op de verzuimkosten en geen zorgen over uw verzuimdossiers!

Met ons abonnement ONTZORGD heeft u budgettair de kosten voor langdurig verzuim onder controle. In dit abonnement zijn het casemanagement en de verrichtingen van de bedrijfsarts in het abonnement opgenomen. De vroegtijdige verzuimbegeleiding koopt u in op basis van verrichtingen. U kunt zich zonder zorgen op uw organisatie richten!
 

Kenmerken:

  • Casemanagement door Arbo Concern inbegrepen
  • Inclusief bedrijfsarts spreekuren (Poortwachter)
  • Verzuimbegeleiding kortdurend verzuim op factuurbasis
  • Opbouw verzuimdossier conform Wet Verbetering Poortwachter


Tarieven:

Standaard € 77,00 per medewerker
100+ medewerkers € 74,50 per medewerker
250+ medewerkers € 73,00 per medewerker

Bekijk en vergelijk de inhoud van onze verzuimpakketten