Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing

22/06/2023 Werktress en burn-out
Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing

Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.

Hoe een burn-out voorkomen

Hoe u een burn-out voorkomt is door op tijd actie te ondernemen om de risico's die tot een burn-out kunnen leiden te verminderen. Artikel 3 van de Arbowet verplicht werkgevers de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen door passend arbobeleid te voeren dat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast de wettelijke verplichtingen heeft u als werkgever een groot belang om te voorkomen dat u te maken krijgt met grootschalig en langdurig ziekteverzuim binnen uw onderneming of organisatie. De kosten voor psychisch verzuim zijn inmiddels 3,3 miljard volgens TNO, Dat betekent een gemiddelde van 12.000 euro per werknemer die verzuimt. Een werknemer die een burn-out krijgt zal langdurig uit de roulatie zijn. Onderzoek toont aan dat werknemers gemiddeld 2,5 jaar last houden van burn-out klachten. Sommige verzekeringsmaatschappijen schatten de kosten voor verzuim gemiddeld tussen de 60.000 euro en 80.000 euro per werknemer.

RI&E om burn-out te voorkomen

Zoals gezegd kunt u als werkgever burn-out bij uw werknemers voorkomen door de risico’s te verminderen die leiden tot een burn-out. Een goed instrument daarvoor is de wettelijk verplichte risico-inventarisatie-en evaluatie die elke onderneming periodiek dient uit te voeren.Na het inventariseren van de risico’s op psychisch verzuim zoals burn-out, maakt u een plan van aanpak.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak formuleert u de maatregelen die u gaat nemen om de geïnventariseerde risico’s het hoofd te bieden.Hier geven we een aantal handvatten om een plan van aanpak te maken.

 • Loop alle risico’s op psychisch verzuim na en check hierbij oa.:
  • werkdruk, werktempo
  • omgangsvormen
  • werksfeer, conflicten met collega's/leidinggevenden
  • communicatie tussen werknemers en leidinggevenden
  • invloed werknemers op inhoud, vorm en tempo van het werk
  • salariëring

Risico's inventariseren

Bij elk risico stelt u zichzelf de vraag:

 • Welke maatregelen zijn nodig?
  • hoe te realiseren en met welke middelen?
 • Wie voert de maatregelen uit en op welke termijn? 
 • Hoe hoog zijn de begrote kosten om de maatregelen uit te voeren?
 • Welke resultaten moeten worden behaald?
  • wanneer is het risico geneutraliseerd?
 • Welke expertise of know-how zijn nodig?
  • moet misschien een arbodienst ingeschakeld worden voor de nodige expertise?
 • Binnen welke termijn moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd? 

Evaluatie van de maatregelen tegen burn-out

Nadat u de maatregelen tegen burn-out binnen de daarvoor geplande termijn heeft laten uitvoeren wilt u natuurlijk weten of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Dat doet u door deze te evalueren. Op basis van de resultaten van de evaluatie past u uw plan van aanpak aan als de resultaten tegenvallen. U zult merken dat arbobeleid cyclisch is en continue afstemming en verbeteringen nodig heeft. 

Tips voor een betere werk-privé balans

Waarom hebben velen van ons moeite om een gezonde balans te houden tussen werk en privé? Het antwoord zit in ons hoofd, ons hoofd staat continue aan en daarmee raakt ons lichaam in de stress-stand. Het gevolg bij werknemers is werkstress en op de langere termijn een burn-out. Hier een aantal tips om uw werknemers te helpen een betere werk-privé balans te vinden: 

Ergonomie tegen fysieke stress

Zorg voor een ergonomische werkplek om op de lange termijn burn-out bij uw werknemers te voorkomen:

 • Ergonomische aanpassingen, zoals goede bureaustoelen, verstelbare werkstations en goede verlichting, kunnen fysieke stress verminderen en het comfort van werknemers verbeteren.
 • Maak goede afspraken over de bereikbaarheid per telefoon en e-mail. 
  • uw werknemer heeft recht op rust buiten de werkuren. 
 • Stimuleer uw werknemers elkaar te helpen bij taken zonder zichzelf over de kop te werken. 

Perk en paal aan overwerk

 • Stel paal en perk aan overwerken en ga in overleg met uw werknemers na welke alternatieven er zijn binnen de reguliere werkuren om de taken af te krijgen.
 • Stimuleer uw werknemers om tijdens werktijd te bewegen door na elk half uur een pauze van 5 minuten in te lassen. 
 • Stimuleer uw werknemers om naast hun werk ook hobby’s te hebben. Als werknemers niet iets naast hun werk hebben om te ontspannen dan is de kans aanwezig dat zij zich ook buiten werktijd niet los kunnen maken van het werk. 
 • Ga samen met uw werknemers buiten het werk leuke activiteiten doen om de onderlinge band te versterken. Een gezellig etentje kan bijvoorbeeld helpen. 
 • Creëer op het werk een open en professionele sfeer waarin werknemers zich kunnen uiten over moeilijkheden op het werk die door privé omstandigheden worden veroorzaakt.  
Waarom hebben velen van ons moeite om een gezonde balans te houden tussen werk en privé? Het antwoord zit in ons hoofd, ons hoofd staat continue aan en daarmee raakt ons lichaam in de stress-stand.

Conclusie

Een burn-out kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers, maar volledig herstel van een burn-out is mogelijk. Door een risico-inventarisatie-en-evaluatie uit te voeren en een plan van aanpak te ontwikkelen, kunnen werkgevers de risico's op psychisch verzuim, zoals een burn-out, verminderen. 

Het evalueren van de genomen maatregelen is ook essentieel om continu verbeteringen aan te brengen in het arbobeleid. Daarnaast zijn er tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en voor stressbeheersing, zoals het stimuleren van een goede balans tussen werk en privé het bieden van meer autonomie aan werknemers, het bieden van ergonomische werkplekken, het maken van afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd, het aanmoedigen van beweging en het creëren van een open werkomgeving waar werknemers hun moeilijkheden kunnen bespreken.

Takeaways

 • Voorkom burn-out door risico's op psychisch verzuim te verminderen via een risico-inventarisatie-en-evaluatie en een plan van aanpak.
 • Evalueren van de genomen maatregelen is cruciaal voor het verbeteren van het arbobeleid.
 • Stimuleer een goede werk-privé balans door flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en voldoende vakantiedagen aan te bieden.
 • Zorg voor een ergonomische werkplek om fysieke stress te verminderen.
 • Maak afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd en stimuleer collegiale ondersteuning zonder overbelasting.
 • Moedig beweging aan tijdens werktijd en gebruik timemanagement-apps.
 • Stimuleer werknemers om hobby's en activiteiten buiten het werk te hebben voor ontspanning.
 • Creëer een open werkomgeving waar werknemers kunnen praten over moeilijkheden die worden veroorzaakt door privéomstandigheden.

Misschien ook interessant

Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.