Ondernemingsraad
en arbeidsomstandigheden

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern

 

Voor werkgever
& werknemer

Arbo, preventie en verzuimbegeleiding zijn zeker niet alleen een zaak van de arbodienst. De effectiviteit van verzuimbeleid en interventies zijn afhankelijk van een optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer en de arbodienst. Met andere woorden; we kunnen het niet alleen. Samen zoeken we naar structurele oplossingen als het gaat om verzuimpreventie, verzuimreductie en veiligheid op het werk. Daarbij houden we het belang van werknemers én werkgevers voor ogen. Maak uw bedrijf beter; dat is geen loze kreet, maar een oproep. Een oproep tot optimale samenwerking. Zeker ook met de OR en MR.

Arbo Concern
Arbo Concern

OR/MR en verzuim

Samenwerking met leden van de ondernemingsraad/ medezeggenschapsraad is onderdeel van onze arbo-dienstdienstverlening. RI&E? U heeft instemmingsrecht. Zoekt uw organisatie een andere arbodienst? Dan moet u daar goedkeuring aan geven. Het is belangrijk dat u begrijpt waar Arbo Concern voor staat. Wij hebben werkvermogen hoog in het vaandel staan. Wat dat betekent? In een notendop: ziek is ziek. Een beetje ziek is een beetje werken. Niet ziek? Werken.  Soms zijn er andere problemen die werken in de weg staan. Dat moet niet via verzuim worden opgelost. Wilt u meer weten? We gaan graag met u in gesprek over een optimale samenwerking. 

 

Arbo-informatie OR & MR

In de bijlage vindt  u  het Arbo Concern samenwerkingsprotocol OR & MR. Naast algemene afspraken is hierin ook duidelijk opgenomen:

  • Uw rol bij de keuze voor onze arbodienst
  • Welke overleggen,frequentie en informatie u mag verwachten
  • Meer over informatie-uitwisseling
  • Klachtenprocedure
  • Faciliteiten en contactpersonen
Arbo Concern

Samenwerking met OR & MR
Maak uw bedrijf beter!

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Samenwerking met OR & MR
Maak uw bedrijf beter!

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41