Privacy verklaring

Arbo Concern

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Arbo Concern, gevestigd aan Ambachtsweg 25, 2222 AJ Katwijk aan Zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van Arbo Concern. Het volledige Privacy reglement (met betrekking tot het uitvoeren van onze dienstverlening tref je hier. 

Contactgegevens:
https://www.arboconcern.nl
Ambachtsweg 25
2222 AJ   Katwijk aan Zee
Telefoonnummer: 071-4018141

John Franck is de Functionaris Gegevensbescherming van Arbo Concern. Hij/zij is te bereiken via contact@arboconcern.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Arbo Concern verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Algemeen:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Nieuwsbrief:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Contactformulier
 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Sollicitanten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arbo Concern verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van je contactverzoek
 • Het uitvoeren van de sollicitatieprocedure

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@arboconcern.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arbo Concern neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arbo Concern bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Sollicitanten: we bewaren je gegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Hierna verwijderen we deze, tenzij je expliciet toestemming geeft om deze aanvullend nog 6 maanden te waren.
 • Nieuwsbrief: we bewaren je gegevens zolang je blijft aangemeld voor de nieuwsbrief. 
 • Contactverzoek: we bewaren je gegevens maximaal 1 maand om het verzoek te kunnen afhandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arbo Concern verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
                
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arbo Concern gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Arbo Concern gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google. Dit zijn analytische cookies die voor statistische doeleinden gebruikt worden. Dit betreft de 'Googly Analytics' cookie met de  naam '_ga', met de functie 'Analytische cookie die websitebezoek meet' en een bewaartermijn van 2 jaar.

Op deze site zijn verder knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Linkedin en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@arboconcern.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arbo Concern neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@arboconcern.nl

Privacy reglement voor onze dienstverlening
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van Arbo Concern. 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacy reglement
Ons gehele Privacy Reglement is hier te downloaden.

ook beter werken?
stap over naar arboconcern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41