Arbo Concern werkt beter
Ook voor u

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Arbo-informatie
voor werknemers

Helaas kan iedere werknemer te maken krijgen met verzuim. U ook. Natuurlijk steekt u dan alle energie in beter worden. Ook uw werkgever heeft een actieve rol in verzuimbegeleiding, dit is zelfs vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. De kern van deze wet? Werkgever en werknemer, arbodienst en/of bedrijfsarts spannen zich samen in om de verzuimende medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

ArboConcern
ArboConcern

Voor werkgever en werknemer

Arbo Concern is een arbodienst. Wij ondersteunen werkgevers bij de uitvoering van verzuimbeleid. Wat dat concreet voor u betekent? Als uw werkgever een contract met Arbo Concern heeft, dan is de kans groot dat een van onze medewerkers bij ziekteverzuim contact met u opneemt. Daarbij richten we ons samen op de mogelijkheden van werkhervatting zodra dat kan. Dat doen wij op basis van wettelijke kaders én de afspraken die we met uw werkgever hebben gemaakt. Wij zijn er voor u én de organisatie waar u werkt.

 

Werkbare oplossingen

Uiteraard houden wij ons in onze aanpak aan regels en richtlijnen, ook als het gaat om uw privacy. Met de focus op terugkeer in het werkproces streven we naar werkbare oplossingen voor alle partijen. Met een persoonlijke en deskundige aanpak. Met aandacht voor willen én kunnen. Met de focus op wat er wél mogelijk is. Zowel op de korte als langere termijn.

        

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen over de rol van Arbo Concern als arbodienst, dan kunt u navraag doen bij uw werkgever. Ook de samenwerking met de ondernemingsraad/ medezeggenschapsraad maakt actief deel uit van onze dienstverlening (uiteraard niet op individueel niveau). Is er sprake van verzuim en bent u het niet eens met bepaalde beslissingen? Neem dan contact met ons op.   
    

ArboConcern

Werkbare oplossingen
voor werkgevers en werknemers

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Werkbare oplossingen
voor werkgevers en werknemers

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41