Verzuimmanagement
Van beleid tot
implementatie
Arbo Concern

Verzuim managen,
dat doen we samen

Maak uw bedrijf beter. Deze oproep van Arbo Concern geeft aan dat wij het als arbodienst niet alleen kunnen. Het is tenslotte uw bedrijf. Uw arbobeleid. Het zijn uw medewerkers en uw leidinggevenden. Om grip te krijgen op verzuim gaan we uit van een intensieve samenwerking. Waarbij we uw bedrijf echt goed leren kennen. Samen zetten we de schouders onder het terugdringen én beheersbaar houden van verzuim.  Wij hebben de juiste professionals in huis om uw bedrijf te versterken: casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen, re-integratieconsulenten, en overige arbodeskundigen. En dat werkt! Veel van onze klanten scoren inmiddels onder de 2% met hun verzuimpercentage. Dat wilt u toch ook?

Arbo Concern
Arbo Concern

Verzuim voorkomen, verlagen en beheersen

Laten we heel eerlijk zijn; ziekte kost werkgevers veel geld. Zeker als het gaat om langdurig verzuim. Of frequent kortdurend verzuim. Of grijs verzuim.  Dan wilt u een arbodienst die naast u staat. Die u met raad en daad adviseert.  Die samen met u kijkt wat er nodig is om beter te worden. Een partij die de vereiste kennis in huis heeft en gevraagd en ongevraagd met advies komt.  Waarbij werkvermogen de rode draad is. Een arbo-dienstverlener die niet alleen de poortwachterweg bewandelt, maar vooral met slimme oplossingen en interventies komt. Een partij die aandacht heeft voor u als werkgever. Met duidelijke, daadkrachtige en professionele oplossingen. 

Ons aanbod
verzuimmanagementdiensten

Onze professionals helpen u met het opzetten van effectief verzuimbeleid, waarbij we naast het terugdringen van verzuim ook veel aandacht besteden aan een gezonde bedrijfscultuur, vitaliteit en preventie. U heeft de keuze uit 3 verzuimabonnementen, naar wens aangevuld met toppings (extra's) van toegevoegde waarde. Onze bedrijfsartsen zijn daadkrachtige professionals, met aandacht voor zowel de verzuimende medewerker als de werkgever. En in alles wat u doet kunt u gebruikmaken van het praktische verzuimportaal. Dat werkt beter!

Arbo Concern

Uw verzuim terugdringen?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41

uw daadkrachtige partner

Krijgt een van uw medewerkers te maken met verzuim? Meestal weet u als werkgever wat u moet doen en lost u de zaken samen op. Juist voor die situaties waarin u er samen niet uitkomt staan wij voor u klaar. Denk aan frequent verzuim, problemen bij re-integratie, psychisch verzuim, etc. 

 

kenmerkend voor onze professionele aanpak:

Accent op re-integratie en vroegtijdige interventies
Dit verkort de verzuimduur. Daardoor neemt het aantal ziekmeldingen af.
Verzuimende medewerker medeverantwoordelijk voor het re-integratieproces
Zo werkt een medewerker mee aan adequaat herstelgedrag.
De werkgever en de leidinggevende(n) zijn beide belangrijke spelers
Hen beiden actief betrekken bij verzuimbegeleiding werkt preventief en verkort de verzuimduur.
Bedrijfsarts niet te vroeg inzetten
We bepalen waar en wanneer de inzet van de bedrijfsarts van toegevoegde waarde is en/of noodzakelijk binnen het traject Poortwachter.
De-medicaliseren
Maar liefst 70% (!) van verzuim heeft geen medische grondslag. Dus wij maken het niet medischer dan het is. Een vorm van werkhervatting is vaak al direct mogelijk.
Optimale bereikbaarheid
We werken niet met een callcenter en u wordt ook niet eindeloos doorverbonden. U heeft gewoon rechtstreeks contact met uw eigen casemanager.
De grote rol van de werkgever
Bij onze goed bereikbare bedrijfsartsen speelt ook de werkgever een belangrijke rol. Een actieve rol, waardoor verzuim sneller afneemt.
Verzuimreductie en verzuimbeheersing
Dat is ons gezamenlijke doel. We werken aan een hoge(re) verzuimdrempel en we sturen erop dat uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is.

Uw verzuim terugdringen?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41