Weer aan het werk
Wat kan er wél?
Arbo Concern

Re-integratie
Van verzuim naar werkhervatting

Verzuim voorkomen, daar sturen wij sterk op. Maar dat lukt helaas niet altijd. Iedere medewerker kan te maken krijgen met ziekteverzuim. En dus ook iedere werkgever. Wij vinden het belangrijk dat er direct na de ziekmelding persoonlijke en professionele aandacht is voor de medewerker. Niet vanuit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen in herstelgedrag en een zo snel mogelijke terugkeer op het werk. Met heldere afspraken over verzuimbegeleiding, werkhervatting en eventuele (tijdelijke) aanpassingen op het werk. Zodat uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is. 

Arbo Concern
Arbo Concern

Gedeelde verantwoordelijkheid

Onze arbodienst werkt landelijk, vanuit Katwijk aan Zee. We staan bekend om onze persoonlijke aandacht, doortastende aanpak en unieke interventies. Alles wat we doen is gericht op de weg naar herstel. Ook bij re-integratie kunt u vertrouwen op de toegevoegde waarde van onze professionals. Wij zorgen ervoor dat zowel de verzuimende werknemer als de werkgever worden gehoord.  Zo leren we u en uw bedrijf goed kennen en kunnen we kort op de bal spelen. Daarbij vinden wij dat alle partijen samen, dus ook de verzuimende medewerker zelf, verantwoordelijk zijn voor een optimaal re-integratieproces.

Ons aanbod
re-integratiediensten

Zo snel mogelijk weer aan het werk, daar draait het om. Een proces dat goed en zorgvuldig moet worden begeleid. Daarbij verkennen we de mogelijkheden van hervatting van eigen werk, het passend maken van het eigen werk, alternatieven binnen de eigen organisatie of, als laatste optie, het onderzoeken van  externe alternatieven (re-integratie 2e Spoor).  Actieve begeleiding, aandacht en de inzet van de juiste professionals maken de kans op geslaagde werkhervatting en (geheel of gedeeltelijke) terugkeer in het arbeidsproces groter. Wilt u weten hoe wij samen uw bedrijf beter maken?

Arbo Concern

Re-integratiekansen optimaal benutten?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41

uw daadkrachtige partner

Krijgt een van uw medewerkers te maken met verzuim? Meestal weet u als werkgever wat u moet doen en lost u de zaken samen op. Juist voor die situaties waarin u er samen niet uitkomt staan wij voor u klaar. Denk aan frequent verzuim, problemen bij re-integratie, psychisch verzuim, etc. 

 

kenmerkend voor onze professionele aanpak:

Accent op re-integratie en vroegtijdige interventies
Dit verkort de verzuimduur. Daardoor neemt het aantal ziekmeldingen af.
Verzuimende medewerker medeverantwoordelijk voor het re-integratieproces
Zo werkt een medewerker mee aan adequaat herstelgedrag.
De werkgever en de leidinggevende(n) zijn beide belangrijke spelers
Hen beiden actief betrekken bij verzuimbegeleiding werkt preventief en verkort de verzuimduur.
Bedrijfsarts niet te vroeg inzetten
We bepalen waar en wanneer de inzet van de bedrijfsarts van toegevoegde waarde is en/of noodzakelijk binnen het traject Poortwachter.
De-medicaliseren
Maar liefst 70% (!) van verzuim heeft geen medische grondslag. Dus wij maken het niet medischer dan het is. Een vorm van werkhervatting is vaak al direct mogelijk.
Optimale bereikbaarheid
We werken niet met een callcenter en u wordt ook niet eindeloos doorverbonden. U heeft gewoon rechtstreeks contact met uw eigen casemanager.
De grote rol van de werkgever
Bij onze goed bereikbare bedrijfsartsen speelt ook de werkgever een belangrijke rol. Een actieve rol, waardoor verzuim sneller afneemt.
Verzuimreductie en verzuimbeheersing
Dat is ons gezamenlijke doel. We werken aan een hoge(re) verzuimdrempel en we sturen erop dat uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is.

Re-integratiekansen optimaal benutten?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41