Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen
Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door hierbij komen kijken.
RI&E: hoe vaak uitvoeren?
Om de veiligheid en arbeidsomstandigheden van uw werknemers te waarborgen is het nodig en verplicht periodiek een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel een RI&E uit te voeren. Met een RI&E inventariseert u de risico’s op de werkvloer, en stelt u een plan op hoe u deze gaat aanpakken om de situatie te verbeteren. Behalve het creëren van een veilige werkplek, is een RI&E dus ook belangrijk bij het voorkomen van ziekteverzuim. Maar hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd en hoe gaat het in zijn werking? Lees in dit artikel meer over de RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak.
13/8/2021 Arbobeleid
 Ziekteverzuim onderzoeken in uw bedrijf door inzicht in de risico’s te krijgen
Ziekteverzuim is een fenomeen waar ieder bedrijf, groot of klein, mee te maken krijgt. Naast dat er een gat in de productie valt kost dit dikwijls ontzettend veel geld. Om een bedrijf gezond en draaiende te houden is het belangrijk een goed ziekteverzuimbeleid of arbobeleid op te stellen ter preventie. Om dit beleid effectief te maken, is het handig te inventariseren waar de knelpunten liggen in uw bedrijf en het ziekteverzuim te onderzoeken. Door inzicht te krijgen in de oorzaken van ziekteverzuim in uw bedrijf kunt u passende maatregelen treffen. Hoe kunt u ziekteverzuim onderzoeken in uw bedrijf? Lees in dit artikel hoe u dit kunt aanpakkenn.
25/7/2021 Verzuim
Wat te doen tegen burn-out: herstel en re-integratie
Burn-out is een van de grootste redenen voor langdurig ziekteverzuim. TNO onderzocht dat in 2019 1,9 miljoen werknemers last van burn-out klachten hadden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn voor Nederlandse bedrijven opgelopen tot 3,1 miljard. Volgens onderzoek is de gemiddelde duur van een burn-out op dit moment 290 dagen. Er hoort een moeilijk re-integratietraject bij dat lang kan duren, en nog langer als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke oorzaken van de burn-out van uw werknemer. Als werkgever kunt u veel doen om het proces soepeler te laten verlopen zodat uw werknemer spoedig weer zelfstandig aan het werk kan gaan. In dit artikel nemen we door wat u kunt doen tegen burn-out en bij de re-integratie van mensen met burn-out.
13/6/2021 Re-integratie
Een bedrijf weer gezond maken: hoe ziekteverzuim aanpakken
Elk bedrijf krijgt in verschillende mate met ziekteverzuim te maken. Wanneer er in sommige gevallen sprake is van veel ziekteverzuim kan dit een bedrijf doen haperen. Dit is niet alleen terug te zien in de productiviteit van uw bedrijf, ook de grote kosten zijn een duidelijk signaal dat er maatregelen moeten worden getroffen. Als een bedrijf eenmaal te maken heeft met veel ziekteverzuim is het dus zaak meer ziekteverzuim te voorkomen en de zieke werknemers spoedig weer te re-integreren. Hieronder behandelen we een aantal zaken die belangrijk zijn bij het weer gezond maken van uw bedrijf en tips hoe u ziekteverzuim kunt aanpakken.
03/6/2021 Verzuim
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?
Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.
Wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kan het worden geïmplementeerd?
Volgens TNO zijn gezondheid en motivatie de belangrijkste factoren die van invloed zijn op lager werkvermogen en uitstroom uit werk. Bij verminderde productiviteit gaat de omzet ook omlaag. Duurzame inzetbaarheid integreren in uw HR-beleid kan een antwoord zijn op deze problemen. Het investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen over een langere periode beter blijven presteren. Ook voorkomt het ziekteverzuim en trekt het talentvolle mensen aan om bij u te komen werken. Hoewel het een investering is, levert het dus veel omzet op en brengt het op lange termijn veel voordelen met zich mee. Dus wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u als HR-verantwoordelijke dit in uw beleid implementeren? In dit artikel gaan we hier verder op in.
Ziekteverzuim verminderen en terugdringen met een effectief ziekteverzuimbeleid
Ziekteverzuim kost een bedrijf jaarlijks veel omzet, productiviteit en geld. Het is dus noodzakelijk om de controle over het verzuim te hebben om uw bedrijf gezond te houden. Met een ziekteverzuimbeleid worden daarom procedures en maatregelen vastgelegd als het gaat om ziekte en verzuim. Behalve dat een ziekteverzuimbeleid de sleutel is bij ziekteverzuim verminderen en terugdringen, is het ook een wettelijke plicht voor werkgevers om dit beleid te voeren. Het is dus zaak dit beleid goed op te stellen met een focus op preventie. In dit artikel gaan we in op wat een ziekteverzuimbeleid effectief maakt.
03/5/2021 Arbobeleid
Wat levert duurzame inzetbaarheid op? De impact van duurzaamheid op uw bedrijf
Veel bedrijven maken zich nog schuldig aan kortetermijndenken. Zij investeren alleen in werknemers wanneer er op korte termijn een hogere productie uit komt. Met duurzame inzetbaarheid creëert u juist een bestendige verbetering van de productie. Met een goed duurzaamheidsbeleid haalt u het beste uit uw bedrijf en uw werknemers. Het vraagt van ieder binnen de organisatie een andere manier van denken en doen: open communicatie, focus op ontwikkeling en gezondheid. Maar wat levert duurzame inzetbaarheid op? In dit artikel gaan we in op de positieve impact die duurzame inzetbaarheid kan hebben op uw bedrijf.
Ziekteverzuim preventie verbeteren met een positieve werksfeer
Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben, van onvermijdelijke griepjes tot het verwerken van een verlies. Naast persoonlijke redenen kan de sfeer op werk ook bepalend zijn voor eventuele ziekmeldingen. Wanneer uw werknemer zich niet veilig voelt op werk, de werkdruk te hoog ligt of samenwerking lastig is kan dit een reden zijn voor uw werknemer om te verzuimen. Als werkgever of leidinggevende heeft u verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de werksfeer of potentiële wrijvingen op te lossen. Het is dus belangrijk om grip te krijgen op de werksfeer. En niet alleen de ziekteverzuim preventie verbeterd hiermee, een positieve werksfeer kan namelijk allerlei voordelen brengen waardoor de productiviteit van een team verhoogt. Lees hieronder een aantal tips over hoe u de werksfeer gezond kan houden en verbeteren om ziekteverzuim te voorkomen.
04/4/2021 Verzuim
Ziekteverzuim voorkomen en terugdringen: Op welke privé omstandigheden moet u als werkgever letten?
Ziekteverzuim is iets waar u als werkgever zeker mee te maken zult krijgen. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben, van werkgerelateerde omstandigheden tot iets simpels als griep. Een minder directe oorzaak is wanneer door privé omstandigheden van uw werknemer het werken in de weg zitten. De persoonlijke situatie kan bijvoorbeeld veranderen door een rouwproces of een scheiding. Naast verzuim door deze omstandigheden kunnen ze ook een rol spelen bij het krijgen van een burn-out of conflicten op de werkvloer. Hoe moet u omgaan met dit soort oorzaken van ziekteverzuim, heeft u hier invloed op en hoe kunt u dit het best begeleiden? In dit artikel gaan we in op een aantal tips als het gaat om ziekteverzuim voorkomen en terugdringen met betrekking op de privé situatie van uw werknemer.
16/3/2021 Verzuim
Hoe creëert u een duurzaam HR-beleid?
De belangen van duurzame inzetbaarheid zijn groot: een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, innovatie binnen een bedrijf. Het opzetten van een beleid dat gericht is op duurzaamheid is een eerste stap in het vernieuwen van de bedrijfscultuur. Een volgende is het implementeren van het beleid. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe u een duurzaam HR-beleid kunt opstellen. Want hoe kan dit beleid ervoor zorgen dat uw werknemers vitaal blijven en worden en hoe kunnen ontwikkeltrajecten het beste worden geboden? Hoe verbetert u de bedrijfscultuur, de sfeer op de werkvloer en uw organisatiedoelen? Lees verder hoe u een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid ontwikkelt.
07/3/2021 Arbobeleid