Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Hoe de RI&E bijdraagt aan minder ziekteverzuim in 5 branches
Ruim 15% van de werknemers gaf in 2018 aan vaak of altijd gevaarlijk werk uit te voeren. Gemiddeld leidde dit 1,45% van de gevallen tot een ongeval met verzuim als gevolg. Een groeiend aantal werknemers verzuimt als gevolg van psychische klachten en burn-out. In elke branche schuilen risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarom is een RI&E opstellen verplicht voor iedere werkgever in Nederland. Met deze analyse kunt u verzuim als gevolg van risico’s binnen uw bedrijf verkleinen. Dit is niet alleen goed voor uw organisatie, maar natuurlijk ook voor uw medewerkers! In dit artikel frissen we uw geheugen even op over het doel van de RI&E en gaan we vervolgens in op de gezondheidsrisico’s die 5 uiteenlopende branches met zich meebrengen en hoe dit invloed heeft op een RI&E.
02/10/2020 Arbobeleid
De noodzaak van duurzame inzetbare medewerkers die nog lang en gezond doorwerken
Als HR-medewerker is het uw taak personeel te werven en strategische personeelsplannen te maken. U bent het aanspreekpunt voor strategische HR kwesties en probeert kosten te reduceren. Dit doet u onder andere door te zorgen voor werkplezier en productiviteit en het beheersen van verzuim. Duurzame inzetbaarheidsbeleid biedt hierin een grote uitkomst, maar wordt vaak gezien als een kostenpost. Ten onrechte, want duurzaam inzetbare werknemers zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Uiteindelijk leveren zij u zelfs geld op. In dit artikel leest u daarom wat duurzame inzetbaarheid u oplevert en over de noodzaak dit nu te integreren in uw HR-beleid.
Ziekteverzuim verminderen: voorbeeldmaatregelen uit 4 branches
Duurzaam inzetbare medewerkers zorgen voor een vitale organisatie met weinig ziekteverzuim. Uw HR-beleid en interventies hierop aanpassen ziet u terug in uw cijfers. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel besteden we aandacht aan 3 HR-trends op gebied van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen. Om te illustreren dat dit beleid altijd maatwerk is en verschilt per branche zoomen we in op 5 branches. Wat zijn de oorzaken van verzuim en welke maatregelen zijn behulpzaam om de duurzame inzetbaarheid in die branche te verbeteren?
01/10/2020 Verzuim
Minder verzuim door het risico op bedrijfsongevallen te verminderen
Uw medewerker vervangt een kapotte lamp op hoogte. Als uw medewerker bovenop de ladder staat, glijdt deze weg. Hij breekt iets en komt hard op zijn hoofd terecht. Hij had geen anti-slipmat gebruikt. Deze gevaarlijke situatie had u kunnen voorkomen. Wat hij namelijk nooit gehad heeft is instructie over hoe veilig te werken met een trap of ladder. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 200.000 mensen een arbeidsongeval, waarvan een derde (tijdelijk) niet meer kan werken. Uw verzuimcijfers lopen hierdoor op, maar een gedeelte hiervan kan u voorkomen door goed bedrijfsbeleid en de nodige maatregelen. In dit artikel leest u meer over het ontstaan van bedrijfsongevallen en hoe het risico hierop te verminderen.
01/10/2020 Verzuim
Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom hierin investeren?
Duurzame inzetbaarheid voorkomt ellende voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie. Wanneer uw medewerkers goed in hun vel en op hun plaats zitten werkt dit door in uw bedrijfsresultaten. In dit artikel ontdekt u veel voorkomende uitdagingen en problemen die met duurzame inzetbaarheid overkomen kunnen worden. Ook leest u wat dit u oplevert en wat uw eerste stap is in het realiseren hiervan.
Hoe u werkstress bij uw personeel kunt verminderen
Uw medewerkers zijn uw kapitaal. Als zij uitvallen heeft uw organisatie een probleem. Burn-out is op dit moment beroepsziekte nummer een. 5% van de beroepsbevolking kan als gevolg van burn-out langere tijd niet werken. Werkstress is een serieuze bedreiging van de productiviteit en continuïteit van uw organisatie. In dit artikel leest u de negatieve impact van werkstress op uw organisatie, de oorzaken ervan en wat u hieraan kunt doen.
Verhoog de werknemersmotivatie voor gezonde en productieve medewerkers
Wist u dat 1 op de 10 medewerkers een aantal keer per week geen zin heeft om te gaan werken? En dat een medewerker die minder betrokken is bij het werk minder productief is, zich sneller ziek meldt en eerder op zoek gaat naar een andere baan? Als HR-manager is het belangrijk deze medewerkers op tijd te herkennen. Nog belangrijker is het om te voorkomen dat u ongemotiveerde medewerkers heeft. Gebrek aan motivatie is niet alleen slecht voor uw productie en omzet, maar ook voor werkplezier van anderen, het algemene verzuimpercentage, uw kosten en uw imago als werkgever. Hoe vergroot u werknemersmotivatie voor gezonde en productieve werknemers?
Wat doet een bedrijfsarts wanneer uw medewerker ziek is?
Volgens de Arbowet bent u verplicht een bedrijfsarts in te schakelen als u werknemer 6 weken ziek is. Het is echter aan te raden uw arbodienstverlener al eerder in te schakelen na de ziekmelding. De bedrijfsarts werkt met u samen aan de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Nu vraagt u zich misschien af wat de bedrijfsarts precies voor u en uw werknemer doet tijdens het verzuim. In dit artikel leest u hier meer over.
09/9/2020 Verzuim
Verschillen tussen kortdurend en langdurig verzuim
Het lange verzuim, wat 10% van de totale verzuimgevallen is, is goed voor 90% van het aantal verzuimdagen. Er is dus een behoorlijk verschil tussen kort en lang verzuim qua impact op uw bedrijf. Wat zijn de overige verschillen tussen deze twee soorten van verzuim? In dit artikel leest u wat de oorzaken en gevolgen zijn en leest u de implicaties hiervan voor uw HR-beleid.
01/9/2020 Verzuim
De rol van de leidinggevende bij het terugdringen van verzuim
35% van het werkgerelateerde verzuim heeft volgens werknemers te maken met werkstress en werkdruk. Een derde van hen vindt echter dat de werkgever te weinig maatregelen neemt om werkdruk en werkstress te verminderen. Slechts een op de vijf leidinggevenden kan dreigend langdurig verzuim op tijd te herkennen. Belangrijk dus om te bekijken wat de rol van leidinggevenden kan zijn om verzuim te voorkomen of te beheersen. In dit artikel leest u de belangrijkste aandachtspunten waarmee u intern invloed heeft op het verzuimpercentage binnen uw bedrijf.
28/8/2020 Verzuim
Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen bij risicovolle beroepen?
Volgens de arbowet moet u als werkgever vastleggen in uw arbobeleid wat u doet om uw personeel veilig en gezond te laten werken. In dit artikel leest u waar arbobeleid uit moet bestaan, wat risicovolle beroepen zijn en hoe u uw arbobeleid op basis van de arbowetgeving hierop afstemt.
10/8/2020 Arbobeleid
Het verzuim van uw medewerkers is een groter probleem dan u denkt
Een medewerker die zich met regelmaat ziek meldt: u heeft er vast een of meerdere in uw organisatie rondlopen. Het lijkt misschien onschuldig, maar het is een belangrijk signaal dat uw medewerker langdurig kan gaan uitvallen. Waarom? Als iemand zich 3 keer of vaker ziek meldt in een jaar kan er namelijk meer aan de hand zijn dan een griepje of heersende verkoudheid. Werknemers kunnen uitvallen door bijvoorbeeld financiële problemen of werkstress, waar zij vervolgens lichamelijke klachten van kunnen krijgen. Ziekteverzuim wordt als het ware een klassiek kip-ei probleem. Het gevolg: minder gemotiveerd en productief personeel en hoge kosten voor u als werkgever. Met andere woorden: ziekteverzuim is een groter probleem dan u mogelijk denkt.
10/7/2020 Verzuim