Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Hoe om te gaan met stress op het werk: Tips en technieken voor het beheersen van werkstress
Onderzoek, gedaan onder 250 grote werkgevers, laat zien dat in april dit jaar 5,1% van de werknemers ziek thuis zat en dat voor langer dan 6 weken. Het onderzoek dat gedaan is door HR navigator voorspelt een “explosie” van verzuim in 2023. Directeur Marco de Zeeuw stelt dat de arbeidsmarkt zelden zo onder druk heeft gestaan als op dit moment. De grootste uitdaging is volgens hem de stijging in het langdurige verzuim. De vergrijzing van de beroepsbevolking gaat steeds zwaarder meewegen in het langdurige ziekteverzuim, zeker in sectoren als de zorg, het onderwijs en bij de gemeenten. Hoe om te gaan met stress op het werk wordt een steeds prangendere vraag waarbij technieken voor het beheersen van werkstress en tips ervoor meer dan welkom zijn.
Symptomen van stress op het werk: Hoe herkent u stress en wat kunt u eraan doen?
Vakbond FNV waarschuwde in januari van dit jaar voor aanhoudende werkdruk in veel geplaagde sectoren, zoals het streekvervoer, kinderopvang en de zorg. De werkdruk die alsmaar toeneemt veroorzaakt stress op het werk en leidt tenslotte tot langdurig ziekteverzuim. Hiermee wordt de werkdruk voor collega’s binnen de sector nog hoger. Vice-voorzitter van de FNV, Kitty de Jong, benadrukt dat mede door de hoge werkdruk burn-out nu beroepsziekte nummer één is geworden. Als gevolg van de hoge werkdruk en werkstress zijn werknemers in verschillende sectoren acties gestart voor betere arbeidsvoorwaarden. Het is misschien meer dan ooit belangrijk dat u als werkgever of HR-manager stress op het werk aanpakt. Hoe herkent u stress? Wat zijn de symptomen van stress op het werk en wat kunt u eraan doen? In ons blog proberen we inzicht te geven in stress op het werk en hoe u het kunt aanpakken.
02/5/2023 Arbobeleid
Minder stress, meer energie: Hoe u stress door werk vermindert en uw energieniveau opkrikt
Minder stress in uw leven is een plezierig gegeven. Minder stress veronderstelt ook dat u zich energieker voelt of meer energie hebt om de dingen te doen die u graag wilt doen. Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerde stress een veel voorkomend probleem is in Nederland. In Nederland heeft 1 op de 6 werknemers last van burn-outklachten als gevolg van werkgerelateerde stress. Dit aantal blijft toenemen in vergelijking met eerdere jaren. In 2014 had nog 1 op de 7 werknemers last van burn-out klachten. In Europa klagen ongeveer 50% van de werknemers over werkgerelateerde stress die verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van alle verloren werkdagen.
De rol van de werkomgeving bij burn-out: Hoe werkgevers en managers bijdragen aan werkstress
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom burn-out bij werknemers. Burn-out blijft trending en blijkt bij steeds meer werknemers een rol te gaan spelen. TNO bericht dat in 2022, 17% van de werknemers in Nederland last had van burn-out klachten. Dat zijn 1,3 miljoen werknemers. De kans dat u als werkgever te maken krijgt met werknemers met burn-out klachten wordt steeds groter. In de praktijk blijkt het voor werkgevers moeilijk om het stijgende ziekteverzuim een halt toe te roepen. Volgens analisten is de situatie alarmerend, omdat een derde van het ziekteverzuim gerelateerd kan worden aan psychische klachten. Voor veel werknemers is het niet duidelijk in welke mate hun werkgever maatregelen neemt om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan, die op termijn een burn-out kan veroorzaken. Het is zowel voor werknemers als werkgevers belangrijk om inzicht te krijgen in de rol van de werkomgeving bij het veroorzaken van een burn-out. Hierbij kijken we ook naar hoe werkgevers en managers bijdragen aan werkstress.
De kosten van burn-out en waarom bedrijven moeten investeren in preventie
In een nieuwsartikel van 16 maart 2023 luidt het CNV de noodklok naar aanleiding van de hoge cijfers van burn-out. Op basis van eigen representatief onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers tegen een burn-out aan zit. Volgens het CNV is dit niet eerder vertoond waardoor de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt nog meer druk op de ketel zet. Dezelfde hoeveelheid werk moet met minder handen worden gedaan, wat weer de risico’s op werkstress en burn-out vergroot. Naast een ziekteverzuim dat ook recordhoogten heeft bereikt, zullen veel bedrijven niet ongehavend uit deze strijd komen. De kosten van burn-out worden almaar hoger en de vraag, waarom bedrijven moeten investeren in preventie, is niet meer vrijblijvend, omdat de continuïteit van bedrijven en organisaties in het geding komt.
Voorkomen van burn-out op het werk: Tips voor werkgevers en managers
Het CPB becijferde in de Macro Economische Verkenning voor 2023 dat de werkloosheid zou stijgen van 3,4 % naar 3,9%, ofwel van 340.000 naar 385.000 werklozen. Hoewel de werkloosheid stijgt, blijft de druk op de arbeidsmarkt evident. Dat wil zeggen dat de werkdruk binnen bedrijven en organisaties niet significant zal afnemen. Dit is een belangrijke zorg voor werkgevers en HRM. Een hoge werkdruk wordt als belangrijke oorzaak van werkstress en burn-out gezien. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2019 voor het eerst Burn-out gelieerd aan werk en de werkvloer. Voorkomen van burn-out op het werk kunt u met onze tips voor werkgevers en managers.
Tegen burn-out vechten: Tips en technieken om stress te verminderen en veerkracht te vergroten
Werknemers die over genoeg veerkracht beschikken kunnen heel bevlogen zijn waardoor zij tijdens hun werk in een “flow” kunnen geraken. Adviesbureau Gallup becijferde dat bevlogen en veerkrachtige werknemers 40% minder verzuimen vanwege ziekte. Bedrijven die bevlogen en veerkrachtige werknemers in dienst hebben, maken 20% meer winst en kunnen rekenen op 10% meer klantloyaliteit. Genoeg redenen dus om werknemers te leren hoe tegen een burn-out te vechten door stress te verminderen en veerkracht te verhogen.
Preventieve maatregelen voor burn-out op het werk: Het creëren van een gezonde werkcultuur
Burn-out op het werk blijft de gemoederen bezig houden en niet onterecht. Burn-out betekent voor de werknemer een hele moeilijke en zware tijd en voor u ,de werkgever, een tijd waarin veel aandacht moet worden besteed aan monitoring en facilitering van de werknemer. Tegelijkertijd moet u ervoor zorgen dat opgelopen achterstanden worden ingehaald. Preventieve maatregelen om burn-out op het werk te voorkomen zijn dan ook een logische volgende stap. In het algemeen is het creëren van een gezonde werkcultuur een vereiste om ook de commerciële gezondheid van uw bedrijf of organisatie veilig te stellen.
Werkstress voorkomen op de werkvloer doet u met deze 3 tips
Werkstress voorkomen op de werkvloer levert in potentie miljarden aan winst op. Als een van de grootste risico’s op de werkvloer kost werkstress werkgevers een kleine 4 miljard per jaar. 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast wordt veroorzaakt door werkstress. Psychosociale arbeidsbelasting(PSA), zoals de Arbowet werkstress noemt, wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Sommige hebben met de persoon en met de persoonlijke omstandigheden te maken maar andere factoren zijn werkgebonden. Werkstress wordt veroorzaakt door agressie en geweld op de werkvloer, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk. Omdat veel factoren met het werk en de werkvloer te maken hebben zijn werkgevers of HR-management aan zet. Werkstress voorkomen doet u met deze 3 tips.
Stress op het werk aanpakken: Wat kunt u doen om stress te verminderen en het welzijn te verbeteren?
Stress op de werkplek aanpakken is belangrijk, omdat het negatieve gevolgen heeft voor de productie en de resultaten die uw bedrijf of organisatie nastreeft. Stress op het werk heeft ook een grote negatieve impact op de gezondheid van uw werknemers. Als werknemers te lang stress op het werk ervaren, kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. Stress op het werk is vaak een gevolg van een Stress op de werkplek aanpakken is belangrijk, omdat het negatieve gevolgen heeft voor de productie en de resultaten die uw bedrijf of organisatie nastreeft. Stress op het werk heeft ook een grote negatieve impact op de gezondheid van uw werknemers. Als werknemers te lang stress op het werk ervaren, kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. Stress op het werk is vaak een gevolg van een hoge werkdruk. In de gezondheidszorg, de grootste bedrijfstak in Nederland, is de werkdruk bovengemiddeld. Hoewel de arbeidstevredenheid bij deze beroepsgroep bovengemiddeld is, is de toename van werkdruk, die tenslotte in werkstress uitmondt, een steeds groter probleem. Een hoge werkdruk en stress op het werk kunnen voor (potentiële) werknemers een reden zijn om naar een andere baan uit te kijken. Wat kunt u doen om werkstress te verminderen en het welzijn te verbeteren? Dat is waar we ons in dit blog over buigen.hoge werkdruk. In de gezondheidszorg, de grootste bedrijfstak in Nederland, is de werkdruk bovengemiddeld. Hoewel de arbeidstevredenheid bij deze beroepsgroep bovengemiddeld is, is de toename van werkdruk, die tenslotte in werkstress uitmondt, een steeds groter probleem. Een hoge werkdruk en stress op het werk kunnen voor (potentiële) werknemers een reden zijn om naar een andere baan uit te kijken. Wat kunt doen om werkstress te verminderen en het welzijn te verbeteren? Dat is waar we ons in dit blog over buigen.
Oorzaken van werkstress: Wat veroorzaakt spanning op het werk en hoe kan het worden aangepakt?
Als we het hebben over oorzaken van werkstress en wat op het werk spanning veroorzaakt, dan valt op dat het aandeel werkgebonden psychische klachten (zoals stress, depressie en angst) in Nederland (31,5%) boven het EU-gemiddelde (16,4%) ligt. Het aandeel werkgebonden psychische klachten, waaronder dus ook werkstress, is het hoogst in Malta (46,3%) en het laagst in Bulgarije (4,8%). Eurostat gebruikt in zijn Labour Force Survey van de Europese Unie 2020 een bredere definitie, waarbij ook aandoeningen worden meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd. Wat veroorzaakt in Nederland spanning op het werk en hoe kan het aangepakt worden?
Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel
Gezonde werknemers zijn een voorwaarde zonder welke de continuïteit van uw bedrijf niet gegarandeerd is. Een veilige werkplek maar ook plezier in het werk zijn vereisten voor de gezondheid van werknemers. Gezond personeel betekent productiviteit en winst voor uw onderneming. Ziekteverzuim kost u geld en gaat ten koste van de productiviteit en kan op termijn een wissel trekken op de continuïteit van uw onderneming. Als ziekteverzuim niet goed wordt aangepakt binnen uw onderneming kunnen werknemers een burn-out krijgen. Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel is het onderwerp van ons blog.