De visie van 
Arbo Concern
ArboConcern

 

Een ondernemende arbodienst
met toegevoegde waarde

Bent u op zoek naar een arbodienst die de wet- en regelgeving volgt en uitsluitend datgene doet wat er gedaan moet worden? Met focus op ziekte en verzuim? Dan moet u niet bij ons zijn. Arbo Concern is er voor al die ondernemers die hun bedrijf écht beter willen maken. Die willen samenwerken met een ondernemende arbodienst met toegevoegde waarde.

ArboConcern
ArboConcern

Onze visie?

Bij preventie en verzuimreductie draait het om werkvermogen. Om belasting en belastbaarheid. Daar sturen we dan ook op. We doen vooral de dingen die ertoe doen. We geven handen en voeten aan uw verzuimbeleid. Met lef. Met unieke interventies. Met een moderne visie. Met daadkracht en goed bereikbare professionals. En misschien wel het allerbelangrijkste; wij zijn er als arbodienst niet alleen voor de verzuimende medewerker, maar hebben ook aandacht voor de ondernemer. Voor u.

 

 

 

 

Ons gezamenlijke doel?

Grip op verzuim en verzuimkosten, waarbij een verzuimende medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is. Ons team van arbo-professionals bestaat uit bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, veiligheidskundigen, mediators, trainers, psychologen, vertrouwenspersonen en re-integratiedeskundigen. Stuk voor stuk ervaren en daadkrachtige specialisten die nauw samenwerken en goed contact met u onderhouden. We leren uw bedrijf echt kennen. En dat komt de samenwerking en de re-integratiemogelijkheden direct ten goede.  

ArboConcern

10 keer beter!

  • 1Werkgever staat niet buiten spel
  • 2Uw eigen bedrijfsarts en casemanager
  • 3Ondernemend met lef
  • 4Focus op werkvermogen. Wat kan wél!
  • 5Voorkomen en verkorten verzuim
  • 6Aanpak onterecht verzuim
  • 7Snelle en unieke interventies
  • 8Korte wachttijden
  • 9Pragmatische rapportages binnen 24 uur
  • 10Geweldig goed bereikbaar

Heeft u vragen? Wilt u een offerte op maat? 

 

mail onze arbo-adviseur of bel ons: 071 - 40 181 41