Preventie & vitaliteit
Verzuim voorkomen is altijd beter
ArboConcern

Verzuimpreventie
prioriteit

Het klinkt logisch; verzuim voorkomen is nog altijd de meest effectieve aanpak. Toch zien we in de praktijk dat veel werkgevers pas in actie komen bij verzuim. Dat is zonde. Zo'n 97% van uw medewerkers is wél aan het werk.  En dat wilt u graag zo houden toch? Daarom heeft preventie de hoogste prioriteit voor onze arbodienst. Naast verzuimreductie en verzuimbeheersing richten we ons samen op de zaken die u kunt doen – of laten – om ziekte en uitval van uw medewerkers te voorkomen. Daarbij is het belangrijk om de rol van uw leidinggevenden optimaal te benutten. Ze zijn de 'ogen en oren' in het veld. Ze zien, of zouden moeten zien, hoe het met uw medewerkers gaat.  En weten wanneer het tijd is voor een (verzuim)gesprek. 

ArboConcern
ArboConcern

Focus samen op vitaliteit

Energiek, enthousiast, gedreven, positief, betrokken...De vitaliteit van uw werknemers  heeft direct invloed op uw bedrijfsresultaat. En natuurlijk op het werkplezier. Positieve werkbeleving en werksfeer, medewerkers die lekker in hun vel zitten en zich gezond voelen, aandacht voor work-life balance; allemaal factoren die een rol spelen in het voorkomen van onnodig verzuim. En ook nog eens helpen om de verzuimduur bij ziekte te verkorten.  En nu we allemaal langer door moeten werken is het voor werkgevers belangrijk om, kijkend naar de toekomst, extra aandacht te besteden aan vitaliteit in iedere levensfase.

Ons aanbod
in preventie & vitaliteit

Medewerkers die enthousiast aan het werk zijn en lekker in hun vel zitten. Werknemers die, ongeacht hun leeftijd, met plezier bijdragen aan uw organisatiedoelen. En werkgevers die het positieve effect daarvan merken. Zowel in de werksfeer, verzuimcijfers en productiecijfers als in de medewerkerstevredenheid. Dat wilt u toch ook?

  • Effectief preventiebeleid
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Verzuiminterventies
  • Preventief medisch onderzoek (PMO)
  • Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
  • Mediation
  • Vertrouwenspersoon
ArboConcern

Verzuim voorkomen en vitaliteit verbeteren?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41

uw daadkrachtige partner

Krijgt een van uw medewerkers te maken met verzuim? Meestal weet u als werkgever wat u moet doen en lost u de zaken samen op. Juist voor die situaties waarin u er samen niet uitkomt staan wij voor u klaar. Denk aan frequent verzuim, problemen bij re-integratie, psychisch verzuim, etc. 

 

kenmerkend voor onze professionele aanpak:

Accent op re-integratie en vroegtijdige interventies
Dit verkort de verzuimduur. Daardoor neemt het aantal ziekmeldingen af.
Verzuimende medewerker medeverantwoordelijk voor het re-integratieproces
Zo werkt een medewerker mee aan adequaat herstelgedrag.
De werkgever en de leidinggevende(n) zijn beide belangrijke spelers
Hen beiden actief betrekken bij verzuimbegeleiding werkt preventief en verkort de verzuimduur.
Bedrijfsarts niet te vroeg inzetten
We bepalen waar en wanneer de inzet van de bedrijfsarts van toegevoegde waarde is en/of noodzakelijk binnen het traject Poortwachter.
De-medicaliseren
Maar liefst 70% (!) van verzuim heeft geen medische grondslag. Dus wij maken het niet medischer dan het is. Een vorm van werkhervatting is vaak al direct mogelijk.
Optimale bereikbaarheid
We werken niet met een callcenter en u wordt ook niet eindeloos doorverbonden. U heeft gewoon rechtstreeks contact met uw eigen casemanager.
De grote rol van de werkgever
Bij onze goed bereikbare bedrijfsartsen speelt ook de werkgever een belangrijke rol. Een actieve rol, waardoor verzuim sneller afneemt.
Verzuimreductie en verzuimbeheersing
Dat is ons gezamenlijke doel. We werken aan een hoge(re) verzuimdrempel en we sturen erop dat uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is.

Verzuim voorkomen en vitaliteit verbeteren?
stap over naar Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41