De noodzaak van duurzame inzetbare medewerkers die nog lang en gezond doorwerken

02/10/2020 Preventie & Vitaliteit
De noodzaak van duurzame inzetbare medewerkers die nog lang en gezond doorwerken

Als HR-medewerker is het uw taak personeel te werven en strategische personeelsplannen te maken. U bent het aanspreekpunt voor strategische HR kwesties en probeert kosten te reduceren. Dit doet u onder andere door te zorgen voor werkplezier en productiviteit en het beheersen van verzuim. Duurzame inzetbaarheidsbeleid biedt hierin een grote uitkomst, maar wordt vaak gezien als een kostenpost. Ten onrechte, want duurzaam inzetbare werknemers zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Uiteindelijk leveren zij u zelfs geld op. In dit artikel leest u daarom wat duurzame inzetbaarheid u oplevert en over de noodzaak dit nu te integreren in uw HR-beleid.

 

Wat duurzame inzetbaarheid u oplevert

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat uw medewerkers niet alleen nu inzetbaar zijn, maar ook in de toekomst. Dat zij gezond en gemotiveerd zijn en willen blijven werken. Om dit mogelijk te maken dient u duurzame inzetbaarheid te integreren in uw HR-beleid en bijbehorende maatregelen nemen om hun gezondheid en welzijn te bevorderen en behouden.

Welke dat zijn hangt volledig af van uw organisatie en van uw medewerkers. De arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en de individuen die bij u werkzaam zijn uniek. Wel zijn er trends te zien binnen bepaalde groepen werkenden. Zo zijn er op gebied van duurzame inzetbaarheid kwetsbaardere groepen, zoals ouderen, laag opgeleiden of werkenden die een gezondheidsbelemmering hebben.

Vaak wordt gedacht dat duurzame inzetbaarheid enkel veel geld kost, maar wanneer u uw organisatie inricht op duurzame inzetbaarheid levert u dat concreet het volgende op.

 

Reductie verzuimkosten

Als u als organisatie investeert in de vitaliteit van uw medewerkers levert u dit aantoonbaar geld op. Een aantal cijfers: wanneer u aandacht heeft voor de gezondheid van uw medewerkers ziet u al snel 15% reductie van verzuim. Uit onderzoek van World Economic Forum blijkt zelfs dat gezonde werknemers gemiddeld 27% minder verzuimen dan ongezonde collega’s. Sterker nog: elke euro die u investeert in de gezonde leefstijl van een medewerker levert 3 euro kostenbesparing op.

 

Verhoogde productiviteit en omzet

Wanneer uw medewerkers lekker in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk, zal hun productiviteit toe nemen. Als een organisatie erin slaagt om de productiviteit met 1% te verhogen dan levert dit gemiddeld 953 euro per medewerker op. In een bedrijf met 100 medewerkers kan dit een omzetstijging van 96 duizend euro betekenen. Met aandacht van de gezondheid van uw medewerker ziet u als nel 5% verhoogde productiviteit.

Loyale medewerkers die bij u blijven

U kunt zich voorstellen dat collega’s onderling veel invloed op elkaar hebben. Als u minder productieve medewerkers heeft doet dit ook iets met de prestaties van de rest van de organisatie. Hetzelfde geldt voor motivatie. Wanneer u betrokken en gemotiveerde medewerkers hebt zal er een goede sfeer in de organisatie heersen. U bent een aantrekkelijke werkgever om voor te werken met een hoge medewerkerstevredenheid. Uw medewerkers zullen graag bij u blijven werken en zullen langer doorwerken. Deze loyaliteit loont, want u bespaart recruitmentkosten, personeelswisselingen, inwerkperioden en gecummuleerde kennis van medewerkers die verdwijnt. Zeker in tijden waarin het u economisch tegenzit of er sprake is van een krappe arbeidsmarkt levert u dit winst op.

 

Breed inzetbare medewerkers die om kunnen gaan met verandering

Door onder andere snelle technologische ontwikkelingen wordt uw bedrijf geconfronteerd met veranderingen die effect hebben op uw producten of diensten, de functies en rollen binnen uw organisatie. Toenemende digitalisering, verbeterde efficiëntie, meer concurrentie: het zijn allemaal zaken waar u uw organisatie op moet inrichten. Om deze reden is het belangrijk dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelingen om nieuwe competenties aan te leren om met deze veranderingen mee te bewegen. U benut hun talent optimaal en zij kunnen met plezier en vertrouwen hun werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren.

Het grote voordeel voor u is dat als uw medewerkers nieuwe vaardigheden leren en kennis opdoen zij breed inzetbaar zijn in uw bedrijf mocht er een veranderingen zijn waarbij dat nodig is. Dankzij breed inzetbare medewerkers is uw organisatie wendbaar en adaptief. Zeker wanneer er grote veranderingen, zoals conjuncturele schommelingen en bijvoorbeeld de corona crisis in 2020, kunnen uw medewerkers hierin het verschil betekenen tussen door kunnen draaien of gedwongen de deuren moeten sluiten.

 

Waarom duurzame inzetbaarheid belangrijker is dan ooit

Wanneer uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn zijn zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst gezond te zijn en goed in hun werk te functioneren. Dit is belangrijker dan ooit door de volgende ontwikkelingen en trends binnen de maatschappij.

 

Toenemende vergrijzing

Door de toenemende vergrijzing in ons land, zal uw personeelsbestand steeds meer bestaan uit oudere medewerkers. In 2019 waren er 50 miljoen 50-plussers aan het werk. De gezondheid en vitaliteit van deze leeftijdsklasse wordt de nieuwe standaard voor werkend Nederland. Uiteraard is het zo dat het risico op gezondheidsklachten, krachtverlies en levensbedreigende ziekten vaker voorkomt naarmate de leeftijd oploopt.

Het gevolg hiervan is dat de beroepsbevolking vaker te maken krijgt met gezondheidsklachten. Werkzaamheden kunnen niet of minder geschikt zijn voor oudere medewerkers. Zo raakt het slaap/waakritme en het sociale leven van ouderen eerder verstoord door werkzaamheden buiten kantoortijden. Zij zijn minder flexibel en verzuimen langer.

Dit zijn elementen waar binnen duurzaam inzetbaarheidsbeleid rekening wordt gehouden zodat uw medewerkers minder gauw uitvallen en langer kunnen doorwerken.

 

Verhoging pensioenleeftijd

Toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat steeds minder werkenden de sociale uitgaven betalen van diverse soorten ouderenzorg. Om de financiële gevolgen enigszins te beperken is het belangrijk dat mensen langer gezond doorwerken. Om dit te stimuleren zijn fiscale faciliteiten om vervroegd te stoppen met werken afgeschaft en is de AOW-leeftijd verhoogd. Het gevolg van deze maatregelen: de gemiddelde pensioenleeftijd was in 2006 61 jaar en is anno 2019 gestegen naar 65 jaar. Er zijn dus niet alleen relatief meer oudere werknemers actief op de arbeidsmarkt, ze werken ook nog eens langer door. Tenminste, als dit mogelijk is. Als werkgever moet u mogelijk maken dat uw werknemers langer gezond, productief en met plezier kunnen werken. Een grote uitdaging hierbij is dat in de huidige arbeidsmarkt kennis en vaardigheden steeds sneller verouderen door technologische ontwikkelingen.

U bent het aanspreekpunt voor strategische HR kwesties en probeert kosten te reduceren. Dit doet u onder andere door te zorgen voor werkplezier en productiviteit en het beheersen van verzuim. Duurzame inzetbaarheidsbeleid biedt hierin een grote uitkomst.

De risico’s van flexwerk

Afgelopen jaren is het aantal flexwerkers in Nederland toegenomen met grote nadelen voor hun inzetbaarheid in de toekomst. Het niet hebben van een vast contract is namelijk een grote voorspeller van vervroegde uitstroom. Deze werkenden hebben over het algemeen minder ontwikkelmogelijkheden van kennis en vaardigheden, wat een belangrijke indicator is of iemand duurzaam inzetbaar zal zijn.

 

Toename van interne flexibilisering als gevolg van de coronacrisis

Flexibilisering, niet te verwarren met flexwerk, vergroot de mogelijkheden van een werknemer om binnen dezelfde organisatie andere werkzaamheden of binnen andere werkgebieden te werken. Deze brede inzetbaarheid was al een trend - 51% van de werkgevers paste dit in 2014 al toe, maar door de corona crisis is deze ontwikkeling geaccelereerd. Senior econoom bij TNO, Frans van der Zee zegt hierover: “Veel organisaties nemen in deze tijd noodgedwongen afscheid van hun flexibele schil. De noodzaak om interne flexibilisering serieuzer op te pakken is dus groot, zeker nu in en na de crisis meer de nadruk op vast personeel komt te liggen.”

Als gevolg van de crisis is het nog belangrijker om uw vaste personeel gezond en gemotiveerd, zowel nu als in de toekomst, bij u op een productieve wijze te laten werken. Hiervoor dient u zich te richten op duurzame inzetbaarheid en is het dus noodzakelijk hen flexibele werktijden te bieden, de mogelijkheid tot thuiswerken, maar ook maatwerk, opleidingsmogelijkheden, zorgverlof en individuele werkinhoud.

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.