Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
Wat te doen tegen burn-out: herstel en re-integratie
Burn-out is een van de grootste redenen voor langdurig ziekteverzuim. TNO onderzocht dat in 2019 1,3 miljoen werknemers last van burn-out klachten hadden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn voor Nederlandse bedrijven opgelopen tot 3,1 miljard. Volgens onderzoek is de gemiddelde duur van een burn-out op dit moment 290 dagen. Er hoort een moeilijk re-integratietraject bij dat lang kan duren, en nog langer als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke oorzaken van de burn-out van uw werknemer. Als werkgever kunt u veel doen om het proces soepeler te laten verlopen zodat uw werknemer spoedig weer zelfstandig aan het werk kan gaan. In dit artikel nemen we door wat u kunt doen tegen burn-out en bij de re-integratie van mensen met burn-out.
13/6/2021 Re-integratie
Wat is een succesvolle re-integratie en hoe pakt u die aan?
Wanneer een medewerker zich ziekmeldt is de kans groot dat deze binnen twee weken zijn of haar werkzaamheden weer hervat. Toch kan het ook voorkomen dat een medewerker langer niet kan werken, bijvoorbeeld door een ongeval of een burn-out. Zowel u als uw medewerker zijn dan verplicht te werken aan een goede re-integratie. In dit artikel leest u meer over het re-integratieproces, wanneer deze succesvol is en krijgt u enkele handreikingen om dit te bereiken.
20/4/2020 Re-integratie