De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is

16/10/2023 Preventie & Vitaliteit
De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is

Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
 

Wat is een Verdiepende RI&E?

De standaard RI&E identificeert en evalueert de risico’s op de werkplek. Echter, sommige risico’s vragen om een meer gedetailleerde analyse - hier komt de verdiepende RI&E kijken. Deze gedetailleerde analyse gaat verder waar de algemene RI&E stopt en biedt inzicht in specifieke risico's, zoals gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting of machineveiligheid.
 

Waarom is het Belangrijk?
 

Diepgaand Inzicht in Specifieke Risico’s

De verdiepende RI&E pakt specifieke gevaren en risico’s aan die niet voldoende worden gedekt door de algemene RI&E. Dit diepgaande inzicht is onmisbaar voor het creëren van een werkomgeving waarin werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Voldoen aan Wettelijke Verplichtingen

Bepaalde risico’s vereisen volgens de Arbowet een verdiepende RI&E. Door een gedetailleerde risicoanalyse uit te voeren, voldoe je niet alleen aan wettelijke eisen maar anticipeer je proactief op mogelijke problemen en uitdagingen.

Verminderen van Ziekteverzuim

Een veilige werkomgeving draagt bij aan het verminderen van ziekteverzuim. De verdiepende RI&E identificeert potentiële gezondheidsrisico’s, wat preventieve acties mogelijk maakt. Zo voorkom je dat medewerkers uitvallen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Voorbeelden en Best Practices

ASML: ASML implementeert proactieve gezondheids- en welzijnsprogramma's. De onderneming maakt ook gebruik van verdiepende RI&E's om specifieke risico's op het gebied van gevaarlijke stoffen en machineveiligheid aan te pakken, wat leidt tot een veiligere werkomgeving.

Een MKB in de Bouwsector: Veel midden- en kleinbedrijven in de bouw gebruiken verdiepende RI&E’s voor risico’s als werken op hoogte en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Door diepgaande analyses kunnen zij gerichte maatregelen implementeren die de veiligheid van hun medewerkers garanderen.
 

Hoe Implementeer je een Verdiepende RI&E?

  1. Bepaal de Noodzaak: Ga na welke specifieke risico's in jouw organisatie extra aandacht vereisen en of er wettelijke verplichtingen zijn.
  2. Voer de Analyse Uit: Gebruik deskundigen om een grondige analyse van de geïdentificeerde risico’s te maken.
  3. Implementeer Maatregelen: Op basis van de resultaten, implementeer preventieve en corrigerende maatregelen.
  4. Monitoren en Evalueren: Blijf de effectiviteit van de ingevoerde maatregelen controleren en pas ze zo nodig aan.
De Verdiepende RI&E: waar algemene veiligheid overgaat in precisiezorg voor elke werknemer.

Conclusie

De verdiepende RI&E is een essentieel instrument om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen. Het biedt diepgaand inzicht in specifieke risico's en helpt organisaties proactief te handelen om een veilige werkomgeving te creëren. Met concrete voorbeelden en een stapsgewijze aanpak voor implementatie biedt deze blog waardevolle inzichten voor organisaties die streven naar een veilige, gezonde en compliant werkplek.
 

Veelgestelde Vragen over de Verdiepende RI&E

1. Wat is het verschil tussen een standaard RI&E en een verdiepende RI&E?

Een standaard RI&E is een algemeen overzicht en evaluatie van alle risico's binnen een organisatie. De verdiepende RI&E is daarentegen een gedetailleerdere analyse van specifieke risico's die zijn geïdentificeerd tijdens de standaard RI&E.
 

2. Is een verdiepende RI&E verplicht?

Voor bepaalde specifieke risico's is een verdiepende RI&E wettelijk verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor arbeid waarin werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting of wanneer er gebruik wordt gemaakt van bepaalde gevaarlijke machines of uitrustingen.
 

3. Hoe vaak moet een verdiepende RI&E worden uitgevoerd?

De frequentie van een verdiepende RI&E hangt af van veranderingen binnen de organisatie, zoals de introductie van nieuwe werkprocessen, apparatuur of de identificatie van nieuwe risico’s. Het wordt aanbevolen om dit regelmatig uit te voeren, en altijd na significante veranderingen in de organisatie.
 

4. Wie kan een verdiepende RI&E uitvoeren?

Hoewel bedrijfsleiders en managers een basale RI&E kunnen uitvoeren, vereisen verdiepende RI&E’s vaak de expertise van gespecialiseerde professionals, zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen of bedrijfsartsen, vanwege hun complexe en technische aard.
 

5. Hoe implementeer ik de bevindingen uit een verdiepende RI&E?

Na het uitvoeren van een verdiepende RI&E moet er een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld. Dit PvA dient de geïdentificeerde risico’s te adresseren door preventieve en corrigerende maatregelen te specificeren, alsook een tijdschema voor de implementatie ervan.
 

6. Wat gebeurt er als ik geen verdiepende RI&E uitvoer, terwijl dit wel verplicht is?

Het niet voldoen aan de verplichtingen rondom de RI&E, inclusief de verplichte verdiepende analyses, kan leiden tot boetes en sancties van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Bovendien riskeer je de gezondheid en veiligheid van je werknemers te compromitteren, wat kan resulteren in hoger ziekteverzuim en aansprakelijkheidsclaims.

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.