Wat is werkvermogen en hoe vergroot u dit?

15/04/2020 Preventie & Vitaliteit
Wat is werkvermogen en hoe vergroot u dit?

U wilt minder onvrede, verzuim en verloop binnen uw organisatie. In een tijd met een krappe en vergrijzende arbeidsmarkt en waarin uw medewerkers langer moeten doorwerken groeit dit belang in hoog tempo. Wat doet u aan werknemers die voor hun pensioenleeftijd al zijn opgebrand? Houdt u rekening met een hoger burn-out risico bij jonge werknemers? In dit artikel leest u wat het vergroten van werkvermogen voor uw organisatie kan betekenen en hoe u dit aanpakt.

 

Resultaten van verhoogd werkvermogen

Resultaten behalen doet u met mensen, besefte OSB/Romaro Schoonmaakbedrijf, en zette daarom de Work Ability Index in. Het verzuimcijfer was een aantal jaar geleden ruim 7%, na de inzet van de Work Ability Index is dit teruggedrongen tot 4,5%. Uit het onderzoek naar werkvermogen bleek dat luisteren naar het personeel, zorgen voor goed werkmateriaal en het aan afspraken houden door leidinggevenden belangrijk zijn. Aandacht voor medewerkers zorgt voor meer werkvermogen.

Het verschil in productiviteit tussen een middelgrote organisatie met gemiddeld 250 medewerkers met een gemiddeld werkvermogen en een met een laag werkvermogen is maar liefst €194.000. Stelt u zich eens voor wat het verschil is wanneer u op weg bent naar een hoog werkvermogen van uw medewerkers? Werkvermogen verbeteren loont zich hoe dan ook terug. Nu vraagt u zich natuurlijk af: wat is werkvermogen dan precies?

 

Wat is werkvermogen?

“Werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk te kunnen doen, nu en in de nabije toekomst” schrijft Blik op de Weg, onafhankelijk kwaliteitsinstituut rond duurzame arbeidsparticipatie. Het werkvermogen is hoger als er een match is tussen bedrijf en werknemer. Werkomstandigheden, inhoud en eisen, het management en leiderschap binnen de organisatie moeten matchen met de normen en waarden, competenties en gezondheid van een medewerker.

Werkvermogen houdt verband met productiviteit, waardoor de Work Ability Index, ook WAI genoemd, direct inzicht geeft in wat de kosten zijn van verminderd werkvermogen. Deze voorspelt de toekomstige inzetbaarheid van uw personeel. In de praktijk wordt het werkvermogen van uw medewerkers onderzocht met als doel het vroegtijdig herkennen en de preventie van problemen. Eigenlijk is het een inventarisatie en een prognose zodat u als werkgever bewust uw HR-beleid bij kunt sturen richting duurzame inzetbaarheid.

 Hoe werkt de Work Ability Index?

Per werknemer wordt onderzoek gedaan via een online vragenlijst, in te vullen door de werknemer. Hierbij wordt gekeken naar werk- en persoonskenmerken, lichamelijke en geestelijke eisen van het werk, gezondheidstoestand van de werknemer, vitaliteit en prestatievermogen. De resultaten zijn dus gebaseerd op de beleving van de medewerker.

 

Persoonlijke score

De WAI geeft uiteindelijk een persoonlijke score. Hoe hoger de score is, hoe hoger het werkvermogen van uw medewerker. Deze scores worden ook aangegeven met een kleur: rood, oranje en groen. Scoort uw medewerker in het rood? Dan is het bijvoorbeeld noodzakelijk verder onderzoek te doen naar de oorzaken om uitval te voorkomen.

 

Groepsrapportage

Als werkgever krijgt u door middel van groepsrapportages inzicht in het werkvermogen van uw organisatie als geheel. U kunt dan zien hoe de verhouding tussen werkbelasting en belastbaarheid verdeeld is onder afdelingen, leeftijden, geslacht, etcetera. Prettig is dat het onderzoek makkelijk te herhalen is zodat u oog houdt op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Zo weet u of de maatregelen die u neemt effect hebben op het werkvermogen van uw medewerkers of niet.

 

Branche benchmarks

In een database van WAI-uitslagen per sector kunt u uw organisatie score vergelijken met die van vergelijkbare organisaties binnen uw sector. Dit kan u als werkgever motiveren extra in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

 

Hoe verhoogt u het werkvermogen van uw medewerkers?

Wanneer dergelijke trends uit het onderzoek naar voren komen kunt u kiezen de inrichting van uw organisatie aan te pakken, uw beleid aan te passen of uw bedrijfscultuur te hervormen om het werkvermogen van uw medewerkers te verhogen. Hoe doet u dit?

Werkvermogen geeft mogelijkheden voor het HR-beleid van uw organisatie. Kortweg heeft u met de uitkomst van het onderzoek tijdig zicht op de gezondheid en het welzijn van uw werknemers en kunt u preventieve maatregelen nemen om onvrede, verzuim en verloop te voorkomen. Inzicht in de factoren die werkvermogen beïnvloeden is de basis voor het inzetten van interventies gericht op duurzame inzetbaarheid.

 

Factoren van invloed op werkvermogen

Uit onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat vrouwelijke medewerkers ouder dan 57 jaar behoefte hebben aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Oudere werknemers hebben over het algemeen minder goede lichamelijke capaciteiten. Fysiek belastend werk heeft hier ook invloed op. Hoge werkdruk, hoge werkbelasting en onvoldoende tijd voor familie kunnen ook van invloed zijn op werkvermogen. Hetzelfde geldt voor matig contact met de leidinggevende of verstoorde weekenden door het werken in ploegendiensten.

 

Maatregelen die u kunt nemen

De maatregelen die u kunt nemen om werkvermogen te verbeteren hangen volledig af van de functie, werknemer en arbeidsomstandigheden. In het geval van oudere werknemers kon een medewerker in de zorg vroeger makkelijker een andere functie instromen die minder belastend was, zoals die van receptionist of activiteitenbegeleider. Nu worden door bezuinigingen dergelijke functies goedkoper uitbesteed. U zou als werkgever kunnen onderzoeken of het mogelijk is de werkomstandigheden aan te passen. Meer tijd om te herstellen inbouwen is een andere optie. Ook kunt u een gezond rooster opstellen voor oudere werknemers.

 

Wat zijn de voordelen van WAI voor u en uw werknemer?

Zoals eerder genoemd heeft u als werkgever dankzij het Work Ability Index veel winst te behalen op gebied van productiviteit en kostenbesparing. In de volgende opsomming leest u de voordelen van een hoger werkvermogen voor u en voor uw werknemer.

 

Voordelen van verbeteren werkvermogen voor werkgever

 • De WAI is een betrouwbaar, snel, praktisch en herhaalbaar meetinstrument.
 • Het geeft u inzicht in de toekomstige inzetbaarheid van uw personeel.
 • Het geeft u inzicht in toekomstige productiviteit en loonkosten.
 • U heeft inzicht in de knoppen waar u kunt draaien om ziekteverzuim te verminderen.
 • Werkzaamheden kunnen beter afgestemd worden op uw medewerkers.
 • U vermindert het risico op langdurig ziekteverzuim.
 • Uw personeel valt minder snel vroegtijdig uit en kan langer gezond doorwerken.
 • U kunt uw beleid sneller en doelgerichter bijsturen als u vinger aan de pols houdt.

 

Voordelen verbeteren werkvermogen voor uw medewerker

 • Als management heeft meer aandacht voor werknemers.
 • Uw medewerkers krijgen eerder de benodigdheden om hun werk op een prettige manier te doen.
 • Zij worden levensfase- en leefstijlbewuster.
 • Er is een betere balans tussen werk en privé.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen beter afgestemd worden op behoeften van uw personeelsleden.
 • Zij kunnen meer focussen op wat hen energie geeft.
 • Uw medewerkers zullen minder uitputting ervaren.
 • Zij ervaren meer plezier en bevlogenheid in hun werk.
 • Zij kunnen langer gezond doorwerken.
 • Zij kunnen reflecteren op hun loopbaan.
 • Zij voelen zich belangrijker als hun gezondheid en welzijn van belang zijn voor de HR-manager of leidinggevende.
Werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk te kunnen doen, nu en in de nabije toekomst.

Wat ArboConcern voor u kan betekenen

Gezien de grote effectiviteit en winst van de Work Ability Index zou deze een vaste plaats moeten hebben in het gezondheids-, ziekteverzuim-, arbo- en personeelsbeleid van uw organisatie. Zo zorgt u voor het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers, een goed ouderenbeleid, het voorkomen van verzuim en maakt u persoonlijke ontwikkeling van uw personeel mogelijk. ArboConcern kan u hierbij helpen.

ArboConcern is een eigentijds arbo bureau wat op een persoonlijke en proactieve manier zich inzet ziekteverzuim in organisaties terug te drinken. Wij bespreken met u graag de mogelijkheden. De WAI kunnen wij inzetten binnen uw organisatie. We laten uw werknemers de vragenlijsten invullen, bespreken met u de resultaten en stellen u passende maatregelen voor. Natuurlijk begeleiden wij in het proces van onderzoek, implementatie en evaluatie. Bent u benieuwd naar onze verzuimpakketten en -trainingen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.