Werkstress voorkomen op de werkvloer doet u met deze 3 tips

16/03/2023 Werktress en burn-out
Werkstress voorkomen op de werkvloer doet u met deze 3 tips

Werkstress voorkomen op de werkvloer levert in potentie miljarden aan winst op. Als één van de grootste risico’s op de werkvloer kost werkstress werkgevers een kleine 4 miljard per jaar. 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast wordt veroorzaakt door werkstress. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals de Arbowet werkstress noemt, wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Sommige factoren hebben met de persoon en met de  persoonlijke omstandigheden te maken, maar andere factoren zijn werkgebonden. Werkstress wordt veroorzaakt door agressie en geweld op de werkvloer, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk. Werkgevers en HR-management zijn daarom aan zet. Wilt u werkstress op uw werkvloer voorkomen? Dat doet u met de volgende 3 tips.

RI&E: In kaart brengen van werkstress

Werkstress voorkomen begint met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Welke risico’s zijn er binnen uw bedrijf of organisatie die werkstress kunnen veroorzaken? Als de risico’s in kaart zijn gebracht, dan zult u een plan van aanpak moeten maken en deze vervolgens uitvoeren. De Arbowet verplicht werkgevers om in de meeste gevallen de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Om te kunnen zien of de maatregelen van uw plan van aanpak hebben gewerkt, zult u uw beleid moeten evalueren nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Na het uitvoeren van de RI&E kunt u de volgende 3 tips toepassen om werkstress op de werkvloer te voorkomen.  

Tip 1: Maak werkstress bespreekbaar 

Werkstress bespreekbaar maken kan alleen als de cultuur binnen het bedrijf of organisatie zich daarvoor leent. De cultuur binnen uw bedrijf veranderen is een langere termijn investering die zich terugbetaald. 

 • Maak  werkstress bespreekbaar en zet in op een goed en eerlijk contact met uw werknemers. 
  • Geef zelf het goede voorbeeld door eerlijk en open te communiceren; hiermee bestendigt u deze waarde als een belangrijk onderdeel van uw bedrijfscultuur.
 • Organiseer voor de werknemers en leidinggevenden een thema-dag waarin ingegaan wordt op de oorzaken van werkstress binnen uw bedrijf of organisatie. 
 • Geef werknemers en leidinggevenden de ruimte om zich eerlijk uit te spreken. Laat werknemers in groepjes brainstormen over mogelijke maatregelen om de risico’s die leiden tot werkstress te verkleinen.
  • Maak de communicatie persoonlijk, vertel hoe u zelf werkstress ervaart en waar voor u de pijnpunten liggen. 
  • Brainstorm samen met uw werknemers over mogelijke oplossingen en betrek de personeelsvertegenwoordiging hierbij.
  • Leg de resultaten vast in een plan van aanpak waarin werknemers maar ook de OR of een andere personeelsvertegenwoordiging zeggenschap hebben.
 • Organiseer preventietrainingen tegen werkstress op de werkvloer. 
 • Maak van werkstress een vast agendapunt.
  • Door werkstress te bespreken en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen kunt u als organisatie leren beter om te gaan met werkstress.
  • Betrek de arbodienst bij uw plan van aanpak, waarbij het bespreekbaar maken van werkstress kan worden gefaciliteerd door de bedrijfsarts, psycholoog of arbeidsdeskundige van de arbodienst.
 • Hou een periodiek tevredenheidsonderzoek onder de werknemers en leidinggevenden om te peilen hoe uw beleid uitpakt. Arbobeleid is cyclisch.

 

Tip 2: Een goede werk-privé balans om werkstress te voorkomen

Een goede werk-privé balans is onontbeerlijk om oorzaken van werkstress het hoofd te kunnen bieden. U kunt werkdruk reguleren op de werkvloer, maar u kunt ook de vitaliteit van werknemers vergroten door werknemers te helpen een goede balans te vinden tussen werk en privé.

 • Betrek werknemers bij het maken van werkroosters.
 • Houdt voor zo mogelijk rekening met privéomstandigheden van uw werknemers.
  • Ouders met jonge kinderen hebben te maken met zeer intensieve zorgtaken waarbij slaaptekort en stress evident zijn.
 • Wees waar mogelijk flexibel in de werktijden. 
  • Geef werknemers de ruimte om (familie)activiteiten bij te wonen die voor hen  essentiële waarde hebben. 
   • Familieactiviteiten zijn belangrijk, zoals mantelzorg. We leven gemiddeld langer waarbij steeds meer werknemers te maken krijgen met de zorg voor oudere familieleden.
  • Maak afspraken over werktijden en roosters en voorkom overwerken. Een werkverdeling waarin zowel leidinggevenden als werknemers zich kunnen vinden, vermindert de werkdruk.
 • Vermijdt (structureel) overwerk. 
  • Dit geeft op den duur werkstress. Laat werknemers actief melden wanneer zij te vaak overwerken. Vraag uw werknemers actief naar hun situatie. Spelen er misschien zaken in de privé-situatie die stress kunnen veroorzaken? 
 • Thuis zijn uw werknemers vrij.
  • Voorkom niet noodzakelijk communicatie buiten werkuren. Stimuleer uw werknemers om de (werk)telefoon uit te zetten en de werkmail niet te checken buiten werkuren.  

Een goede werk en privé-balans, wat kunnen  werknemers er aan doen?

Als werkdruk te hoog wordt dan leidt dat tot werkstress, maar werkstress wordt niet uitsluitend door werkdruk veroorzaakt. De situatie thuis en het  privéleven van uw werknemers zijn ook van invloed. Een gezonde balans tussen werk en privé geeft energie om uitdagingen op de werkvloer aan te kunnen. Wat werknemers kunnen doen om werk en privé in balans te houden is het volgende:

 • Sociale activiteiten niet afzeggen, ook als werknemers het razend druk hebben op het werk;
  • Sociale activiteiten zorgen voor afleiding en het gesprek met anderen kan de gedachten ordenen en rust geven in het hoofd. 
 
 • Alle taken thuis op papier zetten; 
  • Dit geeft overzicht en rust in het hoofd. Denk aan mantelzorg voor een bejaarde moeder, mamma-dag of pappa-dag, vrijwilligerswerk bij de lokale kerkvereniging of met de kleintjes naar voetbal.
   • Huistaken beter verdelen met de partner als werknemers te horen krijgen dat er drukke tijden aankomen op het werk.
 • Goed luisteren naar hun innerlijke stem; 
  • Als werknemers te hard werken merken zij dat aan hun lage energieniveau maar ook aan het malen over taken en dingen waar zij tegenaan hikken.
 • Op tijd rust nemen; 
  • Werknemers moeten op vrije dagen proberen te ontspannen door dingen te doen waar zij blij van worden. Bezoek aan een museum, sporten, genieten van een wandeling of met de kinderen een dagje weg. Alles behalve werk. De werktelefoon gaat dan gewoon uit. 

Tip 3. Gezond de werkvloer op om werkstress te voorkomen

Naast een goede werk-privé balans is de algehele gezondheid van uw werknemers essentieel. Hoe kunt u de algemene gezondheid van uw werknemers bevorderen om werkstress op de werkvloer te voorkomen? 

 
 • Een gratis sportabonnement voor uw werknemers; 
  • Beweging is een hele belangrijke remedie tegen stress. Een gratis sportabonnement maakt het voor uw werknemers makkelijker om weer in beweging te komen.
  • Ga als werkgever sporten, dat is gezond voor uzelf en u geeft daarmee het goede voorbeeld aan uw werknemers. 
   • Stimuleer werknemers om te gaan sporten door als bedrijf sportdagen te organiseren. Hiermee worden ook de onderlinge banden op het werk versterkt.
  
 • Gezonde voeding; 
  • Stel voor uw werknemers gezonde voeding beschikbaar in de bedrijfskantine.
   • Stimuleer uw werknemers om de gebruikelijke vette hap in te ruilen voor genoeg groenten, door voorlichting te geven door voedingsdeskundigen.
 • Slaaphygiëne;
  • Slaap is essentieel voor het lichaam om te kunnen herstellen. Werknemers kunnen beter slapen als zij een aantal maatregelen nemen. Met een aantal veranderingen kan goede nachtrust worden gestimuleerd.
   • Beeldschermen uit de slaapkamer weren. 
   • Blauwfilter op mobiele apparaten.
 • Bewegen en sporten;
  • Bewegen helpt stress te verminderen. Door beweging wordt het snelst werkende anti-stress hormoon, endorfine, aangemaakt. Hierdoor neemt stress af en kan het weer rustiger worden in het hoofd. 
 • Ademhalingsoefeningen;
  • Ademhalingsoefeningen kunnen helpen om rustig te worden en stress te verminderen. 
   • Met bewust ademen gaat de hartslag omlaag.
   • Lagere hartslag geeft ontspanning en bevordert de slaap.
Werkstress voorkomen op de werkvloer levert in potentie miljarden aan winst op.

Conclusie

Werkstress voorkomen op de werkvloer levert miljarden aan winst op. Als een van de grootste risico’s op de werkvloer kost werkstress werkgevers een kleine 4 miljard per jaar.

Werkstress voorkomen begint met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Tips om werkstress op de werkvloer te voorkomen behelzen het bespreekbaar maken van werkstress binnen uw organisatie of bedrijf, een goede balans tussen werk en privé en het bevorderen van een gezonde leefstijl van uw werknemers, zowel thuis als op het werk. In alle gevallen hangt het slagen van maatregelen af van uw bedrijfscultuur.

Centraal moet staan dat zowel leidinggevenden als werknemers eerlijk en constructief met elkaar communiceren. Daarna kan de nadruk gelegd worden op maatregelen als flexibele werktijden, gezonde voeding op het werk, een fietsplan om zowel leidinggevenden als werknemers te stimuleren meer te bewegen. 

Beweging is heel belangrijk in het voorkomen en tegengaan van werkstress op de werkvloer. Door te bewegen en te sporten wordt het snelst werkende anti-stress hormoon, endorfine, aangemaakt. Hierdoor kunnen mensen sneller ontspannen en beter slapen. Het bevorderen van de algehele gezondheid van werknemers laat hen beter presteren op de werkvloer. Wel moet u als werkgever het goede voorbeeld geven en constant als aanjager te werk gaan.

 

Take aways

 • Werkstress voorkomen op de werkvloer kan bedrijven potentieel drie miljard euro opleveren op jaarbasis.
 • Werkstress wordt veroorzaakt door agressie en geweld op de werkvloer, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk.
 • Werkstress voorkomen begint met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarbij in kaart wordt gebracht welke risico’s er zijn binnen uw bedrijf of organisatie die werkstress kunnen veroorzaken.
 • Organiseer preventietrainingen tegen werkstress op de werkvloer. 
 • Maak van werkstress een vast agendapunt.
 • Een goede werk-privé balans is onontbeerlijk om oorzaken van werkstress het hoofd te kunnen bieden.
 • Houdt voor zo mogelijk rekening met privéomstandigheden van werknemers.
 • Vermijdt (structureel) overwerk. 
 • Naast een goede balans tussen werk en privé is het stimuleren van werknemers om meer te bewegen en te sporten belangrijk om werkstress op de werkvloer te voorkomen.
 • Biedt werknemers bijvoorbeeld een fietsplan aan en geef zelf het goede voorbeeld door fietsend naar het werkend te komen.
 • Naast bewegen is gezonde voeding essentieel in het voorkomen van werkstress op de werkvloer.
 • Biedt gezonde voeding aan in de kantine en laat een voedingsdeskundige voorlichting geven over gezonde voeding thuis en op het werk.


 

Misschien ook interessant

Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.