Preventief Medisch Onderzoek

Verzuim voorkomen is beter dan genezen

Door de gezondheid en vitaliteit van de medewerker periodiek te laten onderzoeken kunt u ziekteverzuim voorkomen. Hiermee is uw medewerker en natuurlijk uw bedrijf mee gebaat.

In het PMO (Preventief Medisch Onderzoek), voorheen PAGO, wordt het werkvermogen, de  gezondheidsrisico’s, leefstijl en risico’s in kaart gebracht. De uitslag van het PMO wordt in een adviesrapport aan uw medewerker verstrekt. Mochten er gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsklachten zijn dan wordt uw medewerker geadviseerd over de te nemen stappen (o.a. doorverwijzingen). Als bedrijf kunt u, naar aanleiding van de uitgevoerde PMO’s, een algemene rapportage krijgen waarin analyses en adviezen over de werkplekken worden gegeven teneinde specifiek verzuim te voorkomen.

Uw medewerker heeft recht op een PMO. In art.18 van de arbowetgeving staat: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Op basis hiervan kan uw medewerker jaarlijks verzoeken om een Preventief Medisch Onderzoek. Deelname is vrijwillig.

PMO Project binnen uw organisatie

Bedrijven kiezen er in het algemeen voor om de PMO’s op eigen locatie te laten uitvoeren. Op vrijwillige basis teken de medewerkers voor het PMO in. Onze keuringsarts komt naar uw organisatie en voert de PMO’s uit. Elke medewerker krijgt, naar aanleiding van het PMO, de uitslagen in een gesloten enveloppe mee. Optioneel kunt u ervoor kiezen om een algemene rapportage te laten opstellen waarin

Onderzoeksopzet

Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek welke door een vragenlijst wordt ondersteund. De inhoud van het medisch onderzoek en de soort vragenlijsten worden samen met de werkgever, op basis van de RI&E en specifieke functieinhoud, bepaald. Zo biedt Arbo Concern verschillende PMO’s afhankelijk van de functie van uw  medewerker.

Er is al een BASIS PMO voor 65,00 euro!

Deze kunnen wij, samen met u, modulair opbouwen tot elke PMO die u wenst.

De basis PMO bestaat uit:

 • Medisch Onderzoek / behandelen vragenlijst
 • Verzamelen biometrische gegevens
 • Bloeddruk
 • Suikerwaarde bepaling
 • Urineonderzoek
 • Visustest (ogen)


Deze PMO kan worden aangevuld met:

 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Rust ECG / Inspanning ECG (hartfilmpje)
 • Spirometrie (longfunctie onderzoek – peakflow/uitgebreid)
 • Uitgebreid bloedonderzoek (op diverse waardes)
 • Thorax foto (longfoto in ziekenhuis)
 • Uitgebreid visusonderzoek (beroepsspecifiek)
 • Work-ability Index
 • BPR Toolbox (Bevlogenheid, Productiviteit & Lifestyle Risico’s).


Heeft u interesse in een van deze keuringen, neemt u dan contact met ons op. Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.