Veilig en gezond
aan het werk en op weg
Arbo Concern

Rijbewijskeuringen, 
beroepskeuringen & health checks

Onze bedrijfsartsen zijn ook inzetbaar voor gezondheidschecks zoals PAGO en PMO. Als werkgever bent u actief betrokken bij het samenstellen van de vragenlijst op maat. Daarnaast voeren we verplichte functiegerichte keuringen (beroepskeuringen) en rijbewijskeuringen uit voor senioren of beroepschauffeurs . En wat te denken van (verplichte) vaccinaties? Juist. Die doen we ook.

Arbo Concern
Arbo Concern

 

Deskundige bedrijfsartsen

Laten we het nog maar een keer benadrukken; alle bedrijfsartsen zijn in dienst van Arbo Concern. Het zijn gediplomeerde bedrijfsartsen (geneeskundige gespecialiseerd), met ruime ervaring en een BIG-registratie. Dus of het nu gaat om preventieve gezondheidsonderzoeken of (verplichte) medische keuringen; onze bedrijfsartsen staan voor u klaar.

 

Ons aanbod
medische keuringen en onderzoek

Onze keuringsartsen voeren zowel particuliere rijbewijskeuringen uit (rijbewijs C) als voor beroepschauffeurs. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor: 

  • Rijbewijskeuring 75+
  • Rijbewijskeuring voor beroepschauffeurs
  • PMO en PAGO
  • Health checks
  • Beroepskeuringen 
  • Aanstellingskeuringen
Arbo Concern

Vakkundige keuringen, ook op korte termijn!
Snel en goed. Bij Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41

uw daadkrachtige partner

Krijgt een van uw medewerkers te maken met verzuim? Meestal weet u als werkgever wat u moet doen en lost u de zaken samen op. Juist voor die situaties waarin u er samen niet uitkomt staan wij voor u klaar. Denk aan frequent verzuim, problemen bij re-integratie, psychisch verzuim, etc. 

 

kenmerkend voor onze professionele aanpak:

Accent op re-integratie en vroegtijdige interventies
Dit verkort de verzuimduur. Daardoor neemt het aantal ziekmeldingen af.
Verzuimende medewerker medeverantwoordelijk voor het re-integratieproces
Zo werkt een medewerker mee aan adequaat herstelgedrag.
De werkgever en de leidinggevende(n) zijn beide belangrijke spelers
Hen beiden actief betrekken bij verzuimbegeleiding werkt preventief en verkort de verzuimduur.
Bedrijfsarts niet te vroeg inzetten
We bepalen waar en wanneer de inzet van de bedrijfsarts van toegevoegde waarde is en/of noodzakelijk binnen het traject Poortwachter.
De-medicaliseren
Maar liefst 70% (!) van verzuim heeft geen medische grondslag. Dus wij maken het niet medischer dan het is. Een vorm van werkhervatting is vaak al direct mogelijk.
Optimale bereikbaarheid
We werken niet met een callcenter en u wordt ook niet eindeloos doorverbonden. U heeft gewoon rechtstreeks contact met uw eigen casemanager.
De grote rol van de werkgever
Bij onze goed bereikbare bedrijfsartsen speelt ook de werkgever een belangrijke rol. Een actieve rol, waardoor verzuim sneller afneemt.
Verzuimreductie en verzuimbeheersing
Dat is ons gezamenlijke doel. We werken aan een hoge(re) verzuimdrempel en we sturen erop dat uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces is.

Vakkundige keuringen, ook op korte termijn!
Snel en goed. Bij Arbo Concern

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41