Externe Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken, kunnen medewerkers onderling of met hun leidinggevenden problemen krijgen. Vaak lukt het om met elkaar tot een oplossing te komen, maar soms blijkt dat niet mogelijk. Dan verslechteren de dagelijkse verhoudingen, gaat het plezier in het werk verloren en kunnen de emoties hoog oplopen. Dat is niet goed voor de betrokkenen en niet goed voor de organisatie.

Om klachten en conflicten in een vroeg stadium bespreekbaar te kunnen maken en mogelijk tot een oplossing te brengen, is de inzet van een vertrouwenspersoon een probaat middel. Naast het behandelen van individuele klachten heeft de Vertrouwenspersoon ook de taak structurele misstanden en knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen om daarin verbetering te brengen. Tevens ziet de Vertrouwenspersoon er op toe dat klachten behandeld worden overeenkomstig de daarvoor geldende procedures.

Niet elke organisatie heeft een eigen vertrouwenspersoon terwijl dit conform de Arbo-wetgeving wel verplicht is. Om bedrijven niet op te zadelen met hoge kosten bieden wij onze Externe Vertrouwenspersonen aan. Uw medewerkers kunnen hierop een beroep doen. Zodoende biedt u uw medewerkers een veilige werkomgeving aan en voldoet u tevens aan de wetgeving!

Heeft u hierin interesse, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.