Professionele gesprekspartners
Praten helpt wél!

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Inzet van mediation
of vertrouwenspersoon

Mensen brengen een groot deel van hun tijd op het werk door, waarbij ze contact hebben met collega’s, leidinggevenden, externen en mogelijk ook klanten. Problemen in de onderlinge samenwerking worden normaliter snel weer opgelost. Maar soms lukt dat niet. Een verstoorde werkverhouding en/of vormen van ongewenst gedrag kunnen grote invloed hebben op het welbevinden van medewerkers en leiden tot hoogoplopende emoties en psychische en/of lichamelijke klachten. Dat is niet goed voor de betrokkenen en niet goed voor uw bedrijf.  

ArboConcern
ArboConcern

Bespreekbaar maken

Reorganisaties, overplaatsingen, arbeidsvoorwaarden, privéproblemen, ongewenst gedrag; allemaal triggers die problemen op het werk kunnen veroorzaken. Wij vinden het essentieel om  conflicten te benoemen, bespreken en op te laten lossen, juist daar waar ze zijn ontstaan. Betrokken partijen moeten zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Niet over, maar mét elkaar praten. Zoekt u professionele ondersteuning? De inzet van uw casemanager kan al helpen. Is dat niet voldoende? Dan stellen we de inzet van een gecertificeerde mediator voor. Gaat het om een klacht over ongewenst gedrag? Dan kunnen wij  – als u geen vertrouwenspersoon in dienst heeft –  een vertrouwenspersoon inschakelen. Dus ook voor professionele gesprekspartners kunt u een beroep doen op de expertise van Arbo Concern.  

Profiteren van professionele gesprekspartners?
Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Profiteren van professionele gesprekspartners?
Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41