Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen

23/08/2021 Preventie & Vitaliteit
Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen

Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door die hierbij komen kijken.

Wat is een burn-out

Over het algemeen wordt burn-out veroorzaakt door een langdurige periode van stress en inspanning. Dit kan benoemd worden als werkstress, stress gerelateerd aan of op het werk. In een eerdere fase zorgt teveel werkstress voor overspannenheid, de energie van uw werknemer raakt op en hij heeft moeite om het werk goed te voltooien. Het verschil met burn-out is dat de werknemer dan nog kan herstellen door extra rust te nemen. Op een gegeven moment slaat dit over op burn-out. Burn-out zorgt ervoor dat mentale en fysieke energiereserves als het ware opraken. Ook krijgt uw werknemer last van een scala aan lichamelijke en psychische klachten. De gemiddelde duur van een burn-out is inmiddels opgelopen tot 290 dagen en in 2019 had 1,3 miljoen Nederlanderse werknemers er last van

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Oorzaken van burn-out

Hoe voorkom je burn-out: allereerst is het belangrijk te weten wat de oorzaak ervan is bij uw werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat burn-out lijkt samen te hangen met een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren. Deze factoren hangen samen met het werk, de persoon en de maatschappij. Er zijn een aantal zaken die kunnen leiden tot een te hoge werkstress en dus burn-out die te maken hebben met het werk:

 • Oorzaken bij uw werknemer:
  • Uw werknemer is perfectionistisch en ambitieus ingesteld en stelt dus hoge eisen aan zichzelf
  • Bij een laag zelfvertrouwen en gebrek aan veerkracht
  • Slecht nee kunnen zeggen of grenzen aangeven
  • Privéproblemen die de tijd en aandacht van uw werknemer opeisen. Bijvoorbeeld wanneer er uw werknemer te maken heeft met rouw of een scheiding
  • Psychopathologie is aanwezig
 • Het werk
  • Gebrek aan privetijd. Als er wordt verwacht van werknemers dat zij ook buiten werktijd klaar staan om te (over)werken kan dit de werknemer vermoeien. Om fris aan het werk te kunnen moet de werknemer voldoende rust en pauze kunnen nemen
  • Te hoge werkdruk. Wanneer werknemers meer werk krijgen dan ze aankunnen kan dit veel spanning opleveren
  • Slechte werksfeer. Door conflicten zoals intimidatie, pesten of zelfs agressie en geweld kan de stress oplopen. Een hectische situatie is over het algemeen niet bevorderend voor gezond werken

Gevolgen van burn-out

Burn-out heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer maar ook voor het bedrijf in de vorm van veel uiteenlopende kosten. Hieruit blijkt het belang van het voorkomen van burn-out. 

Gezondheid van uw werknemer

Burn-out heeft een groot effect op de gezondheid van uw werknemer. Deze gezondheidsproblemen kunnen ervoor zorgen dat uw werknemer niet meer voldoende functioneert op de werkvloer of geheel uitvalt. Onder de klachten vallen onder andere lichamelijke en geestelijke vermoeidheid: uitputting en moeite met concentratie en geheugen. De bedrijfsarts kan vaststellen of de diagnose burn-out van toepassing is bij uw werknemer. 

Kosten bij langdurig ziekteverzuim

Volgens TNO kost burn-out bedrijven jaarlijks 3,1 miljard euro per jaar. Werkstress blijft dus een belangrijk arbeidsrisico en oorzaak van langdurig ziekteverzuim. De kosten die gemaakt moeten worden zijn uiteenlopend:

 • Er ontstaat bijvoorbeeld direct een gat in de productie waardoor de omzet omlaag gaat
 • De werknemer moet doorbetaald worden
 • Er moet vervanging worden geregeld en betaald. Daarbij kan een wervingsbureau worden betaald
 • Het is verplicht een bedrijfsarts in te huren bij langdurig ziekteverzuim
 • Omscholingskosten of een aangepaste werkplek wanneer de werknemer aangepast werk kan doen
 • Uw andere werknemers kunnen overwerkt worden door onderbezetting, wat betekent dat er te weinig capaciteit is om het werk goed uit te voeren

Hoe voorkom je burn-out?

Burn-out heeft dus niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de werknemer maar ook de gezondheid van het bedrijf. Beter dan te maken krijgen met re-integratie is het voorkomen dat burn-out überhaupt plaatsvindt. Het voorkomen bestaat uit een aantal verschillende zaken, namelijk het signaleren van risico’s, symptomen en een preventief ziektebeleid.

Signaleren

Hoe voorkom je burn-out: door op tijd symptomen van een te hoge werkstress te signaleren. Het hebben van een goede werkrelatie kan hierbij ontzettend helpen. Door regelmatig te praten en redelijk op de hoogte te zijn van de werk- en privésituatie van uw werknemer kunt u potentiële risico’s al vroeg opmerken. Daarnaast zijn er ook verschillende veranderingen in gedrag en de gezondheid van uw werknemer te zien. Een manier hoe u burn-out voorkomt is door te letten op de tekens van beginnende burn-out:

 • Gedrag
  • Opvliegend en snel prikkelbaar
  • Gehaast en rusteloos
  • Fouten maken
  • Uitstellen van zaken
 • Psychisch
  • Slechte concentratie
  • Geheugenproblemen
  • snel overprikkeld en emotioneel
  • Lusteloos en onbereikbaar
 • Lichamelijk
  • Slaapproblemen
  • Hartkloppingen
  • Buikpijn
  • Hoofdpijn
  • Veranderde eetlust

Handelen bij symptomen

Als u eenmaal symptomen heeft ontdekt bij uw werknemers is het zaak snel te handelen zodat de gezondheidssituatie niet escaleert. Hoe voorkom je burn-out? Een belangrijke stap is het gesprek aangaan met uw werknemer. Door te praten over de oorzaken van de beginnende burn-out kunt u samen oplossingen zoeken of manieren om het ziekteverzuim te beperken. Een aantal tips wanneer u het gesprek aangaat met uw werknemer:

 • Zorg voor een open houding, met open vragen en goed luisteren
 • Leidt met begrip en erkenning van de problemen van de werknemer
 • Overleg of de werknemer de werkdruk aan kan en waar aanpassingen kunnen worden gedaan
 • Vraag of uw werknemer voldoende steun ontvangt. Beide buiten werk en op werk. U kunt zelf een luisterend oor zijn of bijvoorbeeld een coach inhuren om uw werknemer te begeleiden
 • Bespreek eventueel betaald verlof indien buiten werk de oorzaak kan worden opgelost, zoals bij conflicten of privéproblemen

Ziekteverzuimbeleid

Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is wettelijk verplicht in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Iedere werkgever is verplicht een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer. Een goed verzuimbeleid stelt niet alleen wat te doen wanneer er een zieke is, maar heeft ook een preventieve werking. Het doel ervan is om ziekteverzuim niet alleen te beperken maar ook te voorkomen. Hoe voorkom je burn-out: met een effectief ziekteverzuimbeleid met onder andere:

 • Met de juiste registratie en protocollen worden alle gegevens van de re-integratie vastgelegd. Met deze gegevens wordt een beoordeling gegeven over maatregelen die getroffen kunnen worden
 • Het is verplicht periodiek een Risico-inventarisatie & Evaluatie onderzoek uit te voeren. Hierbij worden risico’s in de arbeidsomstandigheden in kaart gebracht en kunnen pijnpunten opgelost worden met maatregelen
 • Wanneer ziekmelding plaatsvindt, of dat nu bij beginnende of volledige burn-out is, wordt een re-integratietraject gestart met als doel de werknemer zo spoedig en goed mogelijk weer aan het werk te krijgen
Hoe voorkom je burn-out: allereerst is het belangrijk te weten wat de oorzaak ervan is bij uw werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat burn-out lijkt samen te hangen met een opeenstapeling of combinatie van verschillende factoren.

Takeaways

 • Burn-out is een belangrijke oorzaak voor langdurig ziekteverzuim. Het is dus zaak een preventiebeleid te voeren dat zich ook richt op het voorkomen van burn-out
 • En hoe voorkom je burn-out? Door inzicht in de oorzaken te krijgen. De redenen voor burn-out variëren van persoonlijke risicofactoren tot werkgerelateerde risico’s
 • Burn-out heeft heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van uw werknemer, het is ook een grote kostenpost voor uw bedrijf
 • Burn-out kan voorkomen worden door vroegtijdig symptomen te signaleren en werknemers te begeleiden. Ook een effectief ziekteverzuimbeleid heeft een preventieve werking
Het voorkomen van burn-out, een grote dreiging voor langdurig ziekteverzuim, is dus een belangrijk deel van de beleidsvoering als het gaat om ziekteverzuim.  Arbo Concern biedt verschillende diensten aan om uw ziekteverzuimbeleid burn-out proof te maken, zoals verzuiminterventies. Arbo Concern adviseert u graag om een beleid op maat te maken dat gericht is op de begeleiding die uw werknemers nodig hebben. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.