Snel handelen
voorkomt escaleren

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern

 

Verzuiminterventies
Uniek en effectief

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een aantal specifieke interventies ontwikkeld. Het doel? Verzuim beheersbaar maken en houden. Deze interventies kunnen naar wens los worden ingezet. Wat denkt u van Coach on the road? Een unieke aanpak van mentaal gerelateerd verzuim. Wist u dat tegenwoordig maar liefst 40% van de verzuimmeldingen gaat over klachten van burn-out en andere psychische klachten? En dat terwijl de zorg, het reguliere circuit van coaches en psychologen, enorme wachtlijsten heeft. Dus een snelle intake of behandeling is er niet bij.

Arbo Concern
Arbo Concern

Coach on the road

Zo lang wachten vinden wij onacceptabel. Juist omdat mentale klachten direct aandacht verdienen, én een effectief behandelplan, bieden wij snelle hulp van een coach/ psycholoog. Deze gaat binnen 5 werkdagen na de verzuimmelding bij uw medewerker langs voor een intake. Op basis van dit intakegesprek wordt een probleemanalyse opgesteld met een bijbehorend behandelplan. Naar wens kan dit intakegesprek worden  gevolgd door een coachingstraject. Een unieke en snelle interventie die werkt. Zowel werkgevers als werknemers zijn tevreden met deze doortastende aanpak. 

 


Fysieke interventie

Lichamelijke klachten aan het houding- en bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, etc.) zijn de veroorzaker van zo’n 40% van alle verzuimgevallen. Vervelend voor uw medewerker én vervelend voor u. Snel ingrijpen zorgt ervoor dat uw medewerker sneller herstelt en dat de verzuimduur en dus ook de kosten van verzuim zo laag mogelijk blijven. Een echte win-winsituatie. De zorg kent helaas vaak lange wachttijden. Om onnodig wachten, en dus langer verzuim, te voorkomen, heeft Arbo Concern samen met Prevendus een nieuw en uniek product ontwikkeld; Fast-Fit-Work. Onze geselecteerde medisch specialist start binnen 3 werkdagen! Deze snelle intake levert een concreet advies met individueel behandelplan op, mogelijk aangevuld met fysieke trainingssessies. 

 

 

 

Arbo Concern
Arbo Concern

Nieuwe ontwikkelingen

Juist doordat wij kort op de bal zitten en samen met u verzuim écht  aanpakken, blijven we nieuwe interventies ontwikkelen. Het formuleren van een passende verzuimstrategie pakken we bijvoorbeeld met een taskforce verzuim aan. Dit team van professionals (arbeidsdeskundigen, casemanagers, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiekundigen) bekijkt uw verzuimcijfers, verzuimproblematiek, het niveau van verzuimbegeleiding en de gehanteerde verzuimaanpak. Op basis van alle input, het doel en resultaat geven we advies op maat over de best passende verzuimstrategie. Deze multidisciplinaire aanpak zetten we ook in  bij specifieke verzuimproblematiek binnen uw bedrijf.  Kenmerkend voor al onze interventies: snel, doeltreffend, op maat, creatief en altijd gericht op het verkorten en voorkomen van verzuim.

Unieke en effectieve verzuiminterventies!
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Unieke en effectieve verzuiminterventies!
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41