Verzuimmanagement: Het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie

26/10/2023 Verzuim
Verzuimmanagement: Het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie

Ziekteverzuim is een realiteit waarmee elke organisatie op een bepaald moment te maken krijgt. Het effectief beheren hiervan is niet slechts een kwestie van het invullen van absentieformulieren of het beheren van roosters. Nee, effectief verzuimmanagement gaat over het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, het ondersteunen van hun terugkeer naar het werk, en het minimaliseren van de impact op de dagelijkse bedrijfsvoering.

Het belang van een goed verzuimbeleid kan niet worden onderschat. Een ongeplande afwezigheid kan de workflow verstoren, teamdynamiek beïnvloeden en onvoorziene kosten met zich meebrengen. Maar belangrijker nog, achter elk verzuim zit een mens. Iemand met zorgen, een gezondheidsprobleem of persoonlijke uitdagingen. Door te investeren in effectief verzuimmanagement, investeren organisaties dus niet alleen in hun bedrijfsresultaten, maar ook in hun mensen.

In deze blog duiken we dieper in wat verzuimmanagement precies inhoudt en waarom het zo essentieel is. We zullen de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bespreken, de rol van arbodiensten zoals Arbo Concern belichten, en handige strategieën delen om verzuim in uw organisatie te beheren en te verminderen. Dus, of u nu HR-manager bent, een teamleider of gewoon iemand die meer wil weten over dit onderwerp, blijf lezen. We hebben heel wat inzichten om te delen!
 

Wat is Verzuimmanagement?

Verzuimmanagement, ook wel ziekteverzuimbeheer genoemd, verwijst naar het geheel van strategieën, processen en maatregelen die een organisatie inzet om ziekteverzuim te beperken en effectief te beheren. Het doel is niet alleen het verminderen van afwezigheidspercentages, maar ook het ondersteunen van werknemers in hun herstel en het waarborgen van een soepele terugkeer naar de werkvloer.

Het concept is breder dan alleen het registreren van afwezigheidsdagen. Verzuimmanagement betreft ook het proactief aanpakken van oorzaken van verzuim, het faciliteren van een veilige en gezonde werkomgeving, en het waarborgen van een open communicatie tussen management, HR en de betreffende werknemer.

Terwijl algemeen personeelsmanagement zich richt op de brede aspecten van het beheer van werknemers - denk aan werving, onboarding, training, prestatiebeoordelingen en ontwikkeling - focust verzuimmanagement zich specifiek op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het herkent dat gezondheidsproblemen, zowel fysiek als mentaal, directe gevolgen kunnen hebben voor de productiviteit en het moreel van het team.

In de kern gaat verzuimmanagement dus over het zorgen voor mensen. Het erkent de waarde van elke individuele werknemer en streeft ernaar om een omgeving te creëren waarin ze kunnen floreren, ondanks eventuele gezondheidsuitdagingen. In die zin is het een essentieel onderdeel van modern personeelsmanagement, met een focus op welzijn en duurzame inzetbaarheid.
 

Redenen voor Ziekteverzuim

Ziekteverzuim kan vele oorzaken hebben, variërend van lichamelijke klachten tot mentale uitdagingen en externe factoren. Hieronder volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende reden

Lichamelijke klachten:

 • Griep of verkoudheid
 • Chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten of diabetes
 • Blessures opgelopen buiten of tijdens het werk
   

Mentale gezondheidsproblemen:

 • Burn-out of overspannenheid
 • Depressie of angststoornissen
 • Stress gerelateerd aan persoonlijke situaties, zoals familieproblemen
   

Arbeidsgerelateerde oorzaken:

 • Een hoge werkdruk of onrealistische verwachtingen
 • Conflicten op de werkvloer of met management
 • Gebrek aan voldoening of motivatie in de functie
   

Externe factoren:

 • Persoonlijke problemen, zoals relatiebreuken of financiële problemen
 • Zorgverplichtingen voor familieleden of geliefden
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare
   

Het identificeren van de specifieke oorzaken van verzuim binnen een organisatie is van cruciaal belang. Het stelt bedrijven in staat om gerichte maatregelen te nemen die niet alleen het welzijn van de werknemer bevorderen, maar ook bijdragen aan een gezondere en productievere werkomgeving. Bovendien helpt het inzicht in de oorzaken leidinggevenden om proactief te handelen, ondersteuning te bieden waar nodig, en een cultuur van begrip en openheid te bevorderen. Immers, door de oorzaak aan te pakken in plaats van enkel het symptoom, kan een organisatie het verzuim duurzaam verminderen en het welzijn van haar medewerkers waarborgen.
 

Rol van Arbodiensten in Verzuimmanagement

Arbodiensten spelen een cruciale rol in het beheer van ziekteverzuim binnen organisaties. Door hun expertise en ervaring op het gebied van gezondheid en welzijn op de werkplek kunnen zij ondernemingen adequaat begeleiden en adviseren.

 1. Ondersteuning op maat: Arbo Concern, net als andere vooraanstaande arbodiensten, biedt specifieke ondersteuning afgestemd op de behoeften van de organisatie. Of het nu gaat om het opstellen van een effectief verzuimbeleid, het geven van trainingen of het uitvoeren van risico-inventarisaties, arbodiensten zijn uitgerust om deze taken vakkundig uit te voeren.

 2. Preventieve maatregelen: Voorkomen is beter dan genezen. Arbodiensten leggen een sterke nadruk op preventie. Door het creëren van veilige werkomstandigheden, het bevorderen van een gezonde levensstijl onder werknemers en het aanbieden van preventieve medische onderzoeken, helpen ze mogelijke gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken.

 3. Vroege interventie: Zodra een medewerker tekenen van verzuim begint te vertonen, is snelle actie essentieel. Arbodiensten adviseren over effectieve interventiestrategieën, van aangepast werk tot counseling, om langdurig verzuim te voorkomen.

 4. Samenwerking en communicatie: Arbodiensten fungeren ook als brug tussen werkgevers, werknemers en zorgprofessionals. Ze zorgen voor een open communicatielijn, zodat alle betrokken partijen goed geïnformeerd blijven en samenwerken om het welzijn van de werknemer te waarborgen.

Het inschakelen van een arbodienst zoals Arbo Concern in verzuimmanagement is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een investering in het menselijk kapitaal van een organisatie. Door preventieve maatregelen te nemen en vroegtijdig in te grijpen, kunnen bedrijven de duur en kosten van ziekteverzuim aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd een positieve, gezonde werkomgeving bevorderen.

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Strategieën voor Effectief Verzuimbeheer

Effectief verzuimbeheer is essentieel voor het behoud van een productieve en gezonde werkomgeving. Het helpt niet alleen om de directe kosten van ziekteverzuim te verminderen, maar het draagt ook bij aan het welzijn en de tevredenheid van werknemers. Hieronder worden enkele kernstrategieën besproken die organisaties kunnen toepassen om hun verzuimbeheer te optimaliseren.
 

Opstellen van een verzuimbeleid

Het opstellen van een verzuimbeleid is de eerste en meest cruciale stap. Dit beleid moet duidelijke richtlijnen bevatten over hoe de organisatie omgaat met ziekteverzuim. Het beleid moet de procedures voor het melden van ziekte, de rechten en plichten van zieke werknemers en de verwachtingen van de organisatie inzake terugkeer naar werk helder uiteenzetten. Door een gestructureerd beleid te hebben, kunnen managers en HR-professionals consistent en eerlijk handelen, wat op zijn beurt het vertrouwen van werknemers in het systeem vergroot.
 

Communicatie en verzuimbeheer

Communicatie speelt een centrale rol in verzuimbeheer. Wanneer een werknemer ziek wordt, is het van vitaal belang dat er een open kanaal van communicatie is tussen de werknemer, de manager en de HR-afdeling. Regelmatig inchecken bij zieke werknemers toont empathie en zorg vanuit de organisatie en stelt werknemers ook in staat om eventuele zorgen of behoeften te uiten die ze hebben met betrekking tot hun terugkeer naar werk. Deze open dialoog kan misverstanden voorkomen en een soepelere transitie naar de werkvloer mogelijk maken wanneer de werknemer klaar is om terug te keren.
 

Terugkeer naar werk programma's

Terugkeer naar werk programma's zijn een ander essentieel onderdeel van effectief verzuimbeheer. Deze programma's zijn ontworpen om werknemers te ondersteunen bij hun overgang terug naar de werkomgeving na een periode van ziekte. Dit kan gaan om aangepaste werkuren, herpositionering of het bieden van aanvullende training en ondersteuning. Het doel van deze programma's is om de werknemer op een veilige en geleidelijke manier weer in hun rol te integreren, terwijl het welzijn en de productiviteit worden bevorderd.
 

Juridische Aspecten van Verzuimmanagement

Het beheren van ziekteverzuim gaat niet alleen over het welzijn van werknemers en de productiviteit van de organisatie, maar ook over het naleven van juridische normen en verplichtingen. Zowel werkgevers als werknemers hebben specifieke rechten en plichten wanneer het gaat om ziekteverzuim. Een goed begrip van deze aspecten is essentieel voor een eerlijk en effectief verzuimbeheer.
 

Wettelijke verplichtingen van werkgevers:

 • Zorgplicht: Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, wat kan helpen bij het voorkomen van ziekteverzuim.
 • Loondoorbetaling: In veel landen zijn werkgevers verplicht om het loon van een zieke werknemer voor een bepaalde periode door te betalen.
 • Re-integratie: Werkgevers moeten actief samenwerken met de werknemer en, indien van toepassing, met externe partijen zoals arbodiensten, om de terugkeer naar het werk te faciliteren.
 • Privacy: Werkgevers moeten de medische informatie en privacy van zieke werknemers respecteren.
   

Rechten van werknemers tijdens ziekteverzuim:

 • Loon: Werknemers hebben meestal recht op een bepaald percentage van hun loon tijdens hun ziekteverzuim.
 • Privacy: Werknemers hebben het recht dat hun medische gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder hun toestemming worden gedeeld.
 • Re-integratieondersteuning: Werknemers hebben recht op ondersteuning bij hun terugkeer naar het werk, zoals aangepaste werkzaamheden of aangepaste werkuren.
 • Bescherming tegen discriminatie: Werknemers mogen niet worden gediscrimineerd of benadeeld vanwege hun ziekte of handicap.

Het is voor organisaties van cruciaal belang om deze juridische verplichtingen en rechten te begrijpen en te respecteren. Het negeren van deze aspecten kan niet alleen leiden tot financiële sancties, maar kan ook het vertrouwen en de tevredenheid van werknemers ondermijnen.

Verzuimmanagement is niet alleen zorgen voor het nu, maar bouwen aan een gezondere toekomst voor elke werknemer.

Tips voor Organisaties om Verzuim te Verminderen

Effectief verzuimmanagement gaat verder dan alleen reageren wanneer een werknemer ziek is. Proactieve strategieën kunnen helpen om het verzuim te verminderen en een gezonde, productieve werkomgeving te bevorderen.
 

1. Preventieve maatregelen:

 • Gezondheids- en welzijnsprogramma's: Introduceer programma's die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl, zoals fitnessvergoedingen, rookstopprogramma's of voedingsworkshops.
 • Ergonomische werkplekken: Zorg voor werkstations die ergonomisch zijn ontworpen om fysieke klachten te voorkomen.
 • Training en voorlichting: Bied trainingen aan over stressmanagement, time-management en andere vaardigheden die kunnen helpen om de mentale gezondheid te bevorderen.
   

2. Ondersteuning voor werknemers:

 • Toegankelijke HR: Zorg ervoor dat HR-teams benaderbaar zijn en dat werknemers weten waar ze terecht kunnen met zorgen over hun gezondheid of welzijn.
 • Mentale gezondheidsondersteuning: Bied toegang tot counseling of ondersteuningsgroepen voor werknemers die met mentale gezondheidsproblemen kampen.
 • Flexibele werktijden: Waar mogelijk, bied flexibele werktijden of telewerkopties aan, wat kan helpen om werk-gerelateerde stress te verminderen.
   

3. Voortdurende monitoring en aanpassingen:

 • Verzuimstatistieken: Houd regelmatig verzuimstatistieken bij om trends of pieken in afwezigheid te identificeren, wat kan wijzen op onderliggende problemen in de organisatie.
 • Feedback van werknemers: Voer regelmatig enquêtes of feedbacksessies uit om inzicht te krijgen in de zorgen of behoeften van werknemers.
 • Continue verbetering: Gebruik de verzamelde gegevens om bestaande verzuimbeheerstrategieën te evalueren en aan te passen waar nodig.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties een meer holistische benadering van verzuimmanagement hanteren, wat zowel de werknemer als de organisatie ten goede komt.
 

Conclusie

Verzuimmanagement is meer dan alleen reageren op afwezigheden; het is een proactieve aanpak om een gezonde en productieve werkomgeving te creëren. Organisaties die anticiperen op verzuimuitdagingen en preventieve maatregelen nemen, ervaren niet alleen een afname in ziekteverzuim maar ook een verbetering in algemeen welzijn en productiviteit van hun werknemers.

Samenwerken met gespecialiseerde arbodiensten, zoals Arbo Concern, biedt organisaties de expertise en middelen om effectieve verzuimstrategieën te implementeren. Deze samenwerking zorgt voor een betere ondersteuning van werknemers en helpt organisaties om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

Elke investering in proactief verzuimmanagement is niet alleen een investering in de gezondheid van werknemers, maar ook in de toekomstige veerkracht en succes van de organisatie. Organisaties worden aangemoedigd om deze essentiële samenwerking met arbodiensten als Arbo Concern aan te gaan.

 

Veelgestelde Vragen

1. Wat is verzuimmanagement precies?

Verzuimmanagement betreft de systematische aanpak van een organisatie om ziekteverzuim te beheren en te verminderen. Dit omvat preventieve maatregelen, effectieve communicatie met zieke werknemers, en strategieën voor re-integratie.
 

2. Hoe kan mijn organisatie het ziekteverzuim verminderen?

Het verminderen van ziekteverzuim begint met het begrijpen van de oorzaken. Door preventieve maatregelen, het bieden van juiste ondersteuning aan werknemers, en het voortdurend monitoren en aanpassen van beleid, kunnen organisaties ziekteverzuim effectief beheren.
 

3. Wat is de rol van arbodiensten in verzuimmanagement?

Arbodiensten zoals Arbo Concern ondersteunen organisaties bij het opstellen van verzuimbeleid, bieden expertise op het gebied van gezondheid en veiligheid, en helpen bij het implementeren van preventieve en re-integratie strategieën.
 

4. Zijn er wettelijke verplichtingen voor werkgevers met betrekking tot ziekteverzuim?

Ja, werkgevers hebben specifieke wettelijke verplichtingen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Dit omvat het hebben van een duidelijk verzuimbeleid en het bieden van passende ondersteuning aan zieke werknemers.
 

5. Hoe belangrijk is communicatie bij het beheer van ziekteverzuim?

Communicatie is cruciaal. Een open dialoog tussen werkgever en werknemer zorgt voor een beter begrip van de behoeften van de werknemer en helpt bij het vinden van oplossingen die het welzijn bevorderen en verzuim verminderen.
 

6. Wat zijn terugkeer naar werk programma's?

Dit zijn speciaal ontworpen programma's die gericht zijn op het ondersteunen van werknemers bij hun terugkeer naar het werk na een periode van ziekte. Ze kunnen bestaan uit aangepaste werktijden, taken of voorzieningen om de transitie soepeler te maken.

Misschien ook interessant

De complexiteit van samengesteld ziekteverzuim
Heeft u ooit het gevoel gehad dat ziekteverzuim in uw organisatie een onoplosbare puzzel is? De complexiteit van samengesteld verzuim kan hoofdbrekens geven, maar door het beter te begrijpen, kunt u effectieve strategieën ontwikkelen om het aan te pakken. In deze blog duiken we dieper in de complexiteit van samengesteld verzuim en bieden we u handvatten om deze uitdaging te overwinnen.
Een compleet overzicht van de diverse soorten ziekteverzuim
Op basis van ziekteverzuimcijfers van het CBS blijkt dat er sinds 2022 een dalende trend is in het gemiddelde ziekteverzuim. In het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim nog 6,3 procent, in 2023 5,7 procent en in het eerste kwartaal van dit jaar, 2024, 5,5 procent. Goed nieuws voor werkgevers zult u denken, echter aan deze blijde boodschap kan het één en ander worden afgedongen. De gemiddelde verzuimduur is namelijk langer dan voorheen en wordt vaak veroorzaakt door psychische klachten als gevolg van werkstress. Het is belangrijk om ziekteverzuim in de juiste context te zien en te begrijpen. Om ziekteverzuim beter te begrijpen, bespreken we in deze blog de verschillende soorten verzuim, hoe u deze kunt herkennen en beheren, en welke stappen u kunt nemen bij langdurig verzuim.
Ziekteverzuimverzekering, verplichtingen en voordelen
Ziekteverzuim staat hopelijk hoog op uw agenda. Een zieke werknemer kan u tot 405 euro per dag kosten, waarmee de financiële impact van ziekteverzuim op uw onderneming niet onderschat mag worden. Zeker als werknemers langdurig ziek zijn, is het belangrijk dat uw onderneming zich hiertegen beschermt. Een belangrijk instrument dat u kunt inzetten om zich te beschermen tegen de financiële impact van ziekteverzuim is de ziekteverzuimverzekering. In deze blog verkennen we de verplichtingen bij ziekteverzuim en voordelen van de ziekteverzuimverzekering en hoe deze u kan helpen te focussen op de wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim die onder andere door de Wet verbetering poortwachter worden opgelegd.