Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?

23/05/2021 Preventie & Vitaliteit
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?

Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.

Wat motiveert medewerkers?

Werkgevers zijn geneigd te denken aan materiële beloningen als het gaat om het gelukkiger maken van de werknemers, maar volgens onderzoek van Tempo Team ligt dat anders. Wat volgens hen het meest zorgt voor werkplezier bij uw werknemers is het gevoel deel te zijn van een hecht team, samen te kunnen lachen en flexibiliteit om spontaan vrij te nemen. Hierbij een aantal mogelijkheden om uw werknemer te motiveren:

 • Wanneer u uw werknemer leert kennen kunt u uitzoeken wat voor intrinsieke motivatie de werknemer heeft en deze stimuleren. Denk hierbij aan:
  • Levensdoelen
  • Verwachtingen
  • Overtuigingen
 • Als uw werknemers een goede werksfeer ervaart zijn ze over het algemeen productiever, creatiever en meer gemotiveerd. Bij een goede werksfeer hoort een fatsoenlijk, professioneel en prettig omgaan met elkaar op de werkvloer
  • Aan de andere kant zorgt een negatieve werksfeer dat de kans op burn-out vier keer vergroot. Het is noodzakelijk dat conflicten worden opgelost
  • De werksfeer en samenwerking verbeterd wanneer u zorgt voor beter onderling contact. Bijvoorbeeld teamuitjes en andere activiteiten samen versterken de werkrelaties
 • Uitdaging en mogelijkheid tot ontwikkeling. Een gebrek hieraan is de grootste reden waarom mensen overstappen op een ander bedrijf
 • Waardering en positieve feedback. Onderzocht is dat dit werknemers meer motiveert dan een geldbonus
 • Zingeving. Wanneer werk zinvol is volgens de werknemer werkt hij consistent beter
 • Autonomie en keuzevrijheid zorgt ervoor dat uw werknemer gemotiveerd raakt en meer verantwoordelijkheidsgevoel heeft
 • Biedt trainingen en workshops aan waaraan uw werknemers kunnen deelnemen. Werknemers zien hun werk ook als een manier om zich te ontwikkelen in hun carrière. Deze mogelijkheden bieden vergroot hun motivatie
 • Motivatie is maatwerk. Wat medewerkers motiveert is voor ieder bedrijf anders. Een arbodienst kan hierop goed advies geven en de gezondheid van uw werknemers waarborgen, een voorwaarde voor werkplezier

Hogere productiviteit en kwaliteit

Een van de meest heldere bewezen voordelen van gemotiveerde medewerkers is dat hun productiviteit omhoog gaat. Volgens de Amerikaanse werkgelukgoeroe Jacob Morgan is het zeer winstgevend om gemotiveerde en gelukkige werknemers te hebben. Uit zijn onderzoek blijkt dat bedrijven die investeren in een fijne werktijd vier keer meer winst maken per werknemer, drie keer meer omzet genereren per werknemer en 40% minder personeelsverloop kennen dan anderen. Hoogleraar gedragseconomie en psychologie Dan Ariely van de Amerikaanse Duke University concludeerde ook in zijn onderzoek dat medewerkers door waardering van hun werkgever meer gemotiveerd zijn en beter presteren. Volgens Tempo Team doet 72% van de werknemers na een compliment zijn werk met meer plezier. 61% van de werknemers doet erna beter zijn best. Wat motiveert medewerkers: waardering en positieve feedback. Dit leidt tot beter werk, dat op zijn beurt zorgt voor een betere omzet.

Goede klantcontacten en beter imago

Wanneer u uw medewerkers graag werken in uw bedrijf stralen ze dit uit. Iedereen ziet dit, van potentiële nieuwe werknemers tot klanten. Dit zorgt voor een goed uithangbord voor uw bedrijf en trotse medewerkers. Optimistische werknemers zijn dan ook een plus in hun contact met een klant. Klanten hebben namelijk over het algemeen geen emotionele connectie met een bedrijf of merk, maar met de personen die er werken. Een contactpersoon vanuit uw organisatie die goed in zijn vel zit en gemotiveerd is om te werken zorgt voor tevreden klanten. Een aantal tips hierbij:

 • Een vaste contactpersoon die voor langere periode verantwoordelijkheid voor het contact is, is het meest gewenst
 • Het kan handig zijn uw werknemer te matchen bij de klant, bijvoorbeeld in leeftijd of interesses 
 • Wanneer er goed wordt omgegaan met eventuele problemen of uitdagingen kan dit de relatie ook sterker maken 
 • Gemotiveerde werknemers willen net dat extra tandje harder werken voor veeleisende klanten

Innovatie

Uw medewerkers zijn ook uw beste bron van innovatie. Uw werknemers weten zelf het beste hoe zij hun werk sneller, beter, klantgerichter, milieuvriendelijker en effectiever zouden kunnen uitvoeren. Hoewel tijdens de industriële revolutie de werknemer vooral als productiefactor werd gezien, staat de werknemer in een moderne organisatie centraal voor innovatie. Wat motiveert medewerkers: uitdaging. Met actuele kennis, kan hij een belangrijke bijdrage leveren. Het bedrijf kan zich hierdoor onderscheiden van andere bedrijven en behaalt concurrentievoordeel. Een gebrek aan uitdaging is ook een van de grootste redenen die werknemers wegdrijven van een bedrijf. Een aantal punten bij het stimuleren van innovatie in uw bedrijf:

 • Er moet een duidelijke missie zijn, waarbinnen mensen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de wereld
 • In een traditionele organisatie zijn werknemers soms halsstarrig. Door de organisatie te vernieuwen met heldere doelen, trekt u innovatieve werknemers aan en houdt u de goede werknemers die u al heeft
 • Uit onderzoek van recruitment specialist Pagegroup blijkt dat het kunnen ontwikkelen van nieuwe vaardigheden een van de grootste redenen is waarop mensen hun baan uitzoeken
 • Deelnemen aan talentontwikkeling stimuleert de motivatie bij uw medewerkers om innovatiever te denken en dit te willen ondernemen
 • Zorg voor ruimte om creatief te zijn en sta open voor veranderingen. Omarm technologie, geef verantwoordelijkheid aan uw werknemers waarbij ze autonoom mogen werken

Minder verzuim

Wat motiveert medewerkers? Een gezonde dosis werkstress, op een gezonde manier die ervoor zorgt dat ze wat uitdaging hebben en gestimuleerd worden. De echt zware werkstress daalt ook wanneer werknemers plezier hebben in hun werk. En te hoge werkstress is een van de grootste oorzaken voor burn-out en de bijkomstige langdurige ziekteverzuim, zelfs 290 dagen gemiddeld. Mensen die graag hun werk doen kiezen er vaker voor met lichte klachten door te werken. Ook melden zij zich niet ziek om het werk te willen ontlopen. 

Werktevredenheid hoger

Ook brengen medewerkers die gemotiveerd zijn een productieve sfeer met zich mee de werkvloer op. Dat zorgt ervoor dat anderen ook geïnspireerd worden. Een betere werksfeer zorgt voor een hogere werktevredenheid, gelukkigere en productievere werknemers. Ook vinden er minder conflicten plaats in een werksituatie waar mensen niet snel geprikkeld zijn. Minder conflicten betekent ook minder ziekteverzuim of problemen in de workflow. Als mensen goed in hun vel zitten zijn ze sneller oplossingsgericht en zullen conflicten dus ook voorkomen kunnen worden. Ook is er meer ruimte om elkaar en het team te ondersteunen. 

Een groot gedeelte van de mensen werkt omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van hun functie en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder.

Takeaways

 • Wat motiveert medewerkers: uitdaging, waardering, zingeving, werkplezier, onderlegd door intrinsieke motivatie
 • Gemotiveerde medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit en omzet voor uw bedrijf
 • Door uw werknemers gemotiveerd te houden zorgt u voor beter klantcontact en meer tevreden klanten
 • Motivatie zorgt voor innovatie. Werknemers werken ook liever bij een bedrijf dat investeert in hun ontwikkeling en ze de ruimte geeft creatief te zijn
 • Werkgeluk zorgt voor een daling in ziekteverzuim en een betere sfeer op de werkvloer
 • Motiveer uw werknemers met waardering, zingeving, autonomie en door trainingen en workshops aan te bieden

Bij motivatie hoort ook vitaliteit. Een beleid dat erop gericht is gelukkige, gezonde werknemers in dienst te hebben zorgt voor veel verschillende voordelen voor het bedrijf. Arbo Concern kan helpen om dit beleid op te zetten en uw werknemers goed te verzorgen. Wij kunnen adviseren op het integreren van vitaliteit in uw beleid om ziekteverzuim te voorkomen. 

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.