Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen

16/06/2023 Werktress en burn-out
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen

In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.

De impact van werkstress op werknemers en organisaties

Werkstress is dus een veelvoorkomend probleem dat zowel werknemers als organisaties negatief kan beïnvloeden. Werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan hoge niveaus van stress ervaren vaak gezondheidsproblemen, verminderde productiviteit en een hoger ziekteverzuim. Stress wordt door wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan hart -en vaatziekten en diabetes type II. Stress heeft niet alleen gevolgen voor het welzijn van werknemers, maar ook voor de prestaties en het succes van uw organisatie als geheel. Werkstress kan leiden tot een toename van de kosten voor gezondheidszorg en vervanging van personeel, en kan tevens leiden tot een negatieve werksfeer en een hoger verloop van werknemers. Na de corona epidemie is het verloop van werknemers nog eens toegenomen door de krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers worden gelokt met bonussen en extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Werkstress kan uiteindelijk een burn-out geven. Een studie onder werknemers die 4,5 jaar besloeg, wijst uit dat werknemers die een burn-out hebben gemiddeld 2,5 jaar uit de roulatie zijn.. De kosten van een werknemer die een burn-out heeft, worden geschat op een bedrag tussen de 60.000 euro en 80.000 euro per jaar.

Proactieve aanpak bij stresspreventie

Om werkstress effectief aan te pakken, is een proactieve benadering essentieel. In plaats van te wachten tot uw werknemers stressgerelateerde problemen ervaren, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen die gericht zijn op het identificeren en verminderen van stressoren. Een proactieve aanpak stelt u als werkgever of HRM in staat om stressbronnen vroegtijdig te herkennen en te beheersen, waardoor de negatieve impact op werknemers en organisaties kan worden verminderd. 

Arbodienst helpt bij een proactieve aanpak

In de praktijk doen bedrijven vaak wel een aanzet tot het inventariseren van de risico’s op werkstress. Er worden vragenlijsten gebruikt om de problemen in kaart te brengen maar vaak weten werkgevers niet zo goed wat zij met de resultaten aan moeten. De realiteit is weerbarstig want als bijvoorbeeld de nieuwe kwartaalcijfers binnenkomen dan zijn die net even belangrijker en wordt stresspreventie door leidinggevenden vaak op de lange baan geschoven. 

Een gecertificeerde arbodienst kan uw onderneming of organisatie helpen om de vinger aan de pols te houden door mee te denken en te helpen met het maken van een stresspreventie programma. 

Praktische maatregelen om stress te voorkomen

 • Creëer een gezonde werkomgeving: Werkgevers en HRM moeten streven naar een werkomgeving die bevorderlijk is voor het welzijn van werknemers. Dit kan onder andere worden bereikt door het bevorderen van een goede werk-privébalans, het bieden van flexibele werktijden en het creëren van een open en ondersteunende communicatiecultuur.
 • Identificeer en beheers stressbronnen: Het is belangrijk om de specifieke stressbronnen binnen de organisatie te identificeren. Dit kan worden bereikt door het uitvoeren van stressonderzoeken en het regelmatig voeren van gesprekken met werknemers. Op basis van deze informatie kunnen passende maatregelen worden genomen om stressoren te verminderen, zoals het herstructureren van taken, het bieden van voldoende middelen en het implementeren van flexibele werkmethoden.

Stressmangementprogramma's & trainingen

Ondersteun werknemers met programma's en trainingen:

 • Werkgevers en HRM kunnen werknemers ondersteunen bij het omgaan met werkstress door het aanbieden van stressmanagementprogramma's en trainingen. Deze programma's kunnen werknemers voorzien van effectieve coping-strategieën, het belang van self-care benadrukken en hen helpen bij het ontwikkelen van veerkracht in stressvolle situaties. 
 • Selfcare omvat lichaamsfuncties zoals slapen, eten en bewegen. U kunt uw werknemers stimuleren aan slaaphygiëne te doen, maar ook vaker te bewegen. Het nuttigen van gezonde voeding kunt u stimuleren door in de bedrijfskantine gezonde voeding aan te bieden bijvoorbeeld. 
 • Een grotere veerkracht zorgt dat werknemers mentaal gezond blijven ook als de werkdruk en werkstress langere tijd hoog zijn. Werknemers kunnen leren beter om te gaan met veranderingen en toch controle te houden door beter grenzen aan te geven en op tijd aan te kloppen bij hun leidinggevenden als er bijvoorbeeld sprake is van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 
Werkstresspreventie kan door bevorderen van een goede werk-privébalans, bieden van flexibele werktijden  en creëren van een open en ondersteunende communicatiecultuur.

Conclusie

Het verminderen van werkstress door middel van preventie is essentieel om de negatieve impact op zowel werknemers als organisaties te verminderen. Hoewel werkgevers al maatregelen hebben genomen om werkdruk aan te pakken, blijven de kosten voor psychisch verzuim stijgen. 

Een proactieve aanpak is van cruciaal belang om stress te voorkomen. Door het vroegtijdig te herkennen van de bronnen die stress veroorzaken en deze te beheersen, kunt u als werkgever werkstress binnen uw organisatie voorkomen en of beteugelen. Het is echter belangrijk op te merken dat de realiteit soms weerbarstig is, waarbij stresspreventie vaak wordt uitgesteld ten gunste van andere bedrijfsdoelen. 

Als werkgever kunt u uw werknemers ondersteunen met programma's en trainingen om stress te managen. Met deze programma's kunnen uw werknemers effectieve coping-strategieën leren en het belang van self-care. Deze programma’s kunnen uw werknemers ook helpen bij het ontwikkelen van veerkracht in stressvolle situaties. 

Takeaways

 • Werkstress heeft negatieve gevolgen voor zowel werknemers als organisaties, waaronder gezondheidsproblemen, verminderde productiviteit en hoger verloop van werknemers.
 • Een proactieve aanpak is essentieel om werkstress effectief aan te pakken en de negatieve impact te verminderen.
 • Werkgevers en HRM moeten streven naar een gezonde werkomgeving waarin zij de werk-privé balans bevorderen en een open en ondersteunende communicatiecultuur creëren.
 • Identificeer en beheers specifieke stressbronnen binnen de organisatie door middel van stressonderzoeken en regelmatige gesprekken met werknemers. Neem passende maatregelen om stressoren te verminderen, zoals het herstructureren van taken en het implementeren van flexibele werkmethoden.
 • Betrek bij het bewustmaken van de noodzaak van preventie tegen werkstress, zowel werknemers als de personeelsvertegenwoordiging bij het maken van een plan van aanpak.
 • Ondersteun werknemers met stress management programma's en trainingen om effectieve copingstrategieën te ontwikkelen, het belang van self-care te benadrukken en veerkracht op te bouwen in stressvolle situaties.
 • Moedig self-care aan, zoals het bevorderen van slaaphygiëne, regelmatige lichaamsbeweging en gezonde voeding, om de algehele gezondheid en veerkracht van werknemers te verbeteren.

Misschien ook interessant

Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.