Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel

09/02/2023 Werktress en burn-out
Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel

Gezonde werknemers zijn een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Om werknemers gezond te houden is een veilige werkplek en plezier in het werk noodzakelijk. Gezond personeel betekent productiviteit en winst voor uw onderneming. Ziekteverzuim kost u geld en gaat ten koste van de productiviteit en kan op termijn een wissel trekken op de continuïteit van uw onderneming. Als ziekteverzuim niet goed wordt aangepakt binnen uw onderneming kunnen werknemers een burn-out krijgen. Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel is het onderwerp van onze blog.

Het belang van een gezonde werkomgeving

De Arbowet stelt u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Samen met uw werknemers moet u zorgen voor  gezonde  werkomstandigheden en een veilige werkomgeving waarbij u de meeste verantwoordelijkheid draagt.

Een gezonde werkomgeving omvat niet alleen fysieke aspecten, zoals goede verlichting en ventilatie, maar ook psychosociale aspecten, zoals een goede communicatie en samenwerking tussen collega's, een duidelijke taakomschrijving, een redelijke werkdruk en voldoende autonomie en beslissingsbevoegdheid. Het belang van een gezonde werkomgeving is niet beperkt tot het nakomen van wettelijke verplichtingen. U als werkgever profiteert het meest van een gezonde werkomgeving omdat gezonde werknemers het beste presteren.  Zeker als zij plezier in hun werk hebben. 

Het bevorderen van de gezondheid van uw werknemers is dus belangrijk, zowel voor het naleven van de wet als voor uw eigen winstgevendheid. Het voorkomen van een burn-out bij uw werknemers heeft dan ook een hoge prioriteit. Preventie begint bij het tegengaan van oorzaken die tot een burn-out kunnen leiden.

Burn-out en de gevolgen ervan

Burn-out is een psychische aandoening die ontstaat als gevolg van langdurige en chronische stress op het werk. Het kan leiden tot lichamelijke en emotionele uitputting, cynisme en verminderde prestaties op het werk. Burn-out heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de individuele werknemer, maar ook voor de werkgever en de samenleving als geheel. Werkgevers hebben daarom een belangrijke rol bij het voorkomen en behandelen van burn-out bij werknemers.

Early warning signs en interventies 

Naast het creëren van een gezonde werkomgeving is het belangrijk om vroegtijdige signalen van burn-out bij werknemers te herkennen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld letten op signalen zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie, cynisme en verminderde motivatie. Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en actie te ondernemen om verdere escalatie te voorkomen. 

Een van de belangrijkste taken van werkgevers is om vroegtijdige signalen van burn-out bij hun werknemers te herkennen. Hierdoor kunnen werkgevers de nodige maatregelen treffen om de situatie te verbeteren voordat het te laat is. Enkele veelvoorkomende early warning signs van burn-out zijn:

 • Vermoeidheid en uitputting: werknemers klagen vaak over vermoeidheid en gebrek aan energie, zelfs na een goede nachtrust of een vrije dag. 
   
 • Verminderde prestaties: werknemers leveren niet langer de prestaties die van hen worden verwacht en de kwaliteit van hun werk gaat achteruit.
 • Onverschilligheid en cynisme: werknemers lijken ongeïnteresseerd in hun werk en zijn cynisch over de organisatie waarin ze werken.
 • Toenemende emotionele reacties: werknemers worden sneller geïrriteerd en reageren heftiger dan normaal op situaties die stress veroorzaken.
 • Verminderde concentratie: werknemers hebben moeite om zich te concentreren en raken snel afgeleid.

Rol van de werkgever: Interventies

Als werkgevers deze early warning signs van burn-out bij hun werknemers herkennen, is het tijd om interventies te overwegen om het herstelproces te ondersteunen. Hieronder volgen enkele effectieve interventies die werkgevers kunnen toepassen om werknemers te ondersteunen die kampen met burn-out:

 • Flexibiliteit en autonomie: Het verhogen van de autonomie en flexibiliteit kan werknemers helpen om beter om te gaan met stress op het werk. Bijvoorbeeld het bieden van meer flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Coaching: Individuele coaching door een professional kan werknemers helpen om hun stress te verminderen en hun vaardigheden te verbeteren. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de diensten van een coach aanbieden aan werknemers die hulp nodig hebben bij het omgaan met stress.
 • Verandering van taken of functie: Soms kan het veranderen van taken of functie binnen een organisatie werknemers helpen om zich beter te voelen en hun stress te verminderen.
 • Ondersteuning en feedback: Het bieden van ondersteuning en feedback aan werknemers kan hen helpen om te begrijpen waarom hun werk belangrijk is en hoe hun werk bijdraagt aan de organisatie.
 • Gezonde levensstijl: Een gezonde leefstijl kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van burn-out. Het gaat hierbij om het behouden van een goede balans tussen werk en privé, voldoende slaap, gezonde voeding, voldoende beweging en ontspanning. 

Bijdrage werkgevers aan gezonde leefstijl

Werkgevers kunnen bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij werknemers door middel van verschillende maatregelen en adviezen.

Een van de belangrijkste maatregelen die werkgevers kunnen nemen, is het creëren van een gezonde werkomgeving. Een gezonde werkomgeving omvat niet alleen fysieke aspecten, zoals goede verlichting en ventilatie, maar ook psychosociale aspecten zoals:

 • een goede communicatie en samenwerking tussen collega's
 • een duidelijke taakomschrijving
 • een redelijke werkdruk
 • voldoende autonomie en beslissingsbevoegdheid. 

Een gezonde werkomgeving kan bijdragen aan een betere werk-privébalans en verminderde stress, waardoor werknemers meer ruimte hebben voor een gezonde leefstijl.

Daarnaast kunnen werkgevers bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door het aanbieden van:

 •  gezonde voeding op de werkvloer, bijvoorbeeld door het aanbieden van fruit, groenten en gezonde snacks in de kantine of bij vergaderingen. 

Ook kan het aanbieden van faciliteiten voor lichaamsbeweging, zoals een fitnessruimte of sportlessen, bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij werknemers.

De rol van bewegen bij de preventie van een burn-out

Het is ook belangrijk dat werkgevers werknemers aanmoedigen om voldoende te bewegen en te ontspannen. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van pauzes tijdens de werkdag, waarin werknemers even kunnen bewegen of ontspannen. Ook kan het aanbieden van flexibele werktijden of de mogelijkheid om thuis te werken bijdragen aan een betere werk-privébalans, waardoor werknemers meer ruimte hebben om te bewegen en te ontspannen.

Ten slotte kunnen werkgevers werknemers voorlichting geven over gezonde leefstijl en burn-out preventie. Bijvoorbeeld door:

 • het organiseren van workshops of trainingen over stressmanagement
 • gezonde voeding en beweging
 • ontspanningstechnieken

Werknemers kunnen op deze manier meer kennis en vaardigheden opdoen om een gezonde leefstijl te behouden en burn-out te voorkomen.

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is van groot belang voor werkgevers en werknemers. Het betekent dat werknemers gedurende hun hele loopbaan op een gezonde, gemotiveerde en productieve manier kunnen blijven werken, zonder dat zij fysiek of mentaal overbelast raken. Dit is niet alleen goed voor de werknemer zelf, maar ook voor de organisatie waarin zij werken. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door te investeren in de ontwikkeling en gezondheid van hun werknemers.

Bijdrage van werkgevers aan ontwikkeling werknemers

Een van de belangrijkste manieren waarop werkgevers kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid is door naast het aanbieden van  loopbaanontwikkeling aan werknemers ook te investeren in training en ontwikkeling van werknemers. Dit houdt in dat u uw werknemers de mogelijkheid biedt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun functie of de organisatie. Hierdoor blijven werknemers flexibel en kunnen zij hun werk beter uitvoeren. Bovendien blijven zij gemotiveerd en geïnteresseerd in hun werk.

Hoe werkgevers een gezonde privé-werkbalans kunnen bevorderen

Een ander belangrijk aspect is het bieden van een gezonde werk-privébalans. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden aan te bieden. Dit geeft werknemers de ruimte om hun werk te combineren met hun persoonlijke leven en verantwoordelijkheden. Een goede werk-privébalans is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, en kan bijdragen aan een hogere productiviteit en betere prestaties op het werk.

Het het creëren van een gezonde werkomgeving is van groot belang voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers kunnen zorgen voor:

 • een ergonomisch verantwoorde werkplek
 • voldoende licht en lucht
 • gezonde voeding en dranken. 

Ook kunnen zij aandacht besteden aan de sfeer en cultuur binnen de organisatie, bijvoorbeeld door open communicatie en samenwerking te bevorderen en door een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren.

Tot slot kunnen werkgevers bijdragen aan duurzame inzetbaarheid door: 

 • het bieden van preventieve gezondheidsmaatregelen
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl onder werknemers 

Werknemers die gezond leven zijn minder vaak ziek en hebben minder kans op een burn-out. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld:

 • gezonde voeding en dranken aanbieden in de bedrijfskantine
 • beweging stimuleren door bijvoorbeeld het aanbieden van een sportabonnement
 • stoppen met roken en stressmanagement ondersteunen.

Kortom, werkgevers kunnen op verschillende manieren bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Een gecertificeerde arbodienst kan u ondersteunen en adviseren hoe u het beste binnen uw organisatie burn-out tegen gaat.

 

 

Laat uw hersenen niet zitten! 
Erik Scherder, neuropsycholoog, schreef een boek over hoe u met bewegen stress en burn-out te lijf gaat. 

Conclusie

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en behandelen van burn-out bij werknemers. Een gezonde werkomgeving is essentieel voor de gezondheid van werknemers en de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf. Werkgevers moeten zich bewust zijn van de early warning signs van burn-out, zoals vermoeidheid en verminderde prestaties, en actie ondernemen om verdere escalatie te voorkomen.

Effectieve interventies kunnen flexibiliteit en autonomie omvatten, maar ook communicatie en ondersteuning bieden aan werknemers. Door aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van werknemers, kunnen werkgevers een positieve invloed hebben op zowel de individuele werknemers als het succes van het bedrijf als geheel.

 

Take aways

 • Een gezonde werkomgeving is essentieel voor de gezondheid van werknemers en de winstgevendheid van het bedrijf.
 • Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, inclusief psychosociale aspecten zoals goede communicatie en taakomschrijvingen.
 • Burn-out kan worden veroorzaakt door langdurige en chronische stress op het werk en heeft negatieve gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers.
 • Werkgevers moeten vroegtijdige signalen van burn-out bij werknemers herkennen en interventies implementeren om het herstelproces te ondersteunen.
 • Effectieve interventies omvatten bijvoorbeeld het verhogen van autonomie en flexibiliteit voor werknemers, evenals het bieden van ondersteuning en training op het gebied van stressmanagement.

Misschien ook interessant

Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.