Duurzame inzetbaarheid
Lang en gelukkig werken

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Werkvermogen en 
duurzame inzetbaarheid

Onze samenleving gaat uit van een beroepsbevolking die langer doorwerkt én gezond en gelukkig is en blijft.  Het belang van het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers zou verankerd moeten zijn in het beleid van iedere organisatie en hoog op de bestuurlijke agenda moeten staan. Hoe zit dat bij u?  Onze arbodienst helpt u daar graag bij, bijvoorbeeld door u meer zicht te geven op het huidige en toekomstige werkvermogen van uw werknemers.

ArboConcern
ArboConcern

Werk aan WERKGELUK!

Hoe goed iemand zijn werk kan uitvoeren, zowel geestelijk als lichamelijk, dat noemen we werkvermogen. Dit vermogen wordt bepaald door een balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, normen en waarden) en werkvereisten. Ons leven is niet statisch, de balans dus ook niet. Wel is het belangrijk dat het werkvermogen van werknemers in alle fasen van hun loopbaan zoveel mogelijk in balans blijft. Wij hanteren diverse instrumenten om daar meer zicht op te krijgen. Hiermee krijgt u inzicht in het huidige én toekomstige werkvermogen, zowel voor jongere als oudere werknemers. Zijn er signalen voor verhoogd risico op verminderde inzetbaarheid? Dan is het zaak om zo snel mogelijk preventieve maatregelen te treffen.

 

Duurzaam inzetbaar

Onze arbodienst richt zich niet alleen op het terugdringen van verzuim en de tijdige inzet van re-integratie.  Het voorkomen van verzuim werkt nog altijd het beste.  Aandacht voor werkvermogen en duurzame inzetbaarheid zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Wij helpen u graag met beleid en praktische ondersteuning bij:

  • Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers
  • Ontwikkelen van ouderenbeleid
  • Voorkomen van verzuim
  • Persoonlijke ontwikkeling
ArboConcern

Focus op huidig en toekomstig werkvermogen?
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Focus op huidig en toekomstig werkvermogen?
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41