Preventie & vitaliteit
Verzuim voorkomen is altijd beter

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Het nut van
Preventief Medisch Onderzoek

Medewerkers die zich gezond en vitaal voelen en daardoor optimaal presteren op het werk; daar streven we naar. Dat is in het belang van individuele werknemers én werkgevers. Een van onze diensten die daaraan bijdraagt is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Werkgevers stellen werknemers periodiek in de gelegenheid een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Dat gebeurt individueel, en op vrijwillige basis. Het belang van dit preventieve onderzoek is zelfs vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet.

ArboConcern
ArboConcern

Belang van medewerker en bedrijf

PMO is de verbeterde versie van PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek). In het onderzoek, uitgevoerd door onze keuringsarts, wordt gekeken naar het werkvermogen, gezondheidsrisico’s, leefstijl en verbeterpunten. Meestal vinden PMO's  op uw bedrijfslocatie plaats, de keuringsarts komt naar u toe.  Na het onderzoek ontvangt de medewerker de uitslag via een vertrouwelijk adviesrapport met, als daar aanleiding voor is, advies over vervolgstappen of doorverwijzing. Op bedrijfsniveau kunt u een algemene rapportage ontvangen met analyses en adviezen over werkomstandigheden en preventie. 

 

Dit is wat u kunt verwachten

Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek, ondersteund door een vragenlijst. De inhoud van het PMO wordt samen met de werkgever bepaald,  op basis van de RI&E en specifieke functie-inhoud. De basis PMO bestaat uit:

  • Medisch onderzoek / doornemen vragenlijst
  • Verzamelen biometrische gegevens
  • Glucose en cholesterol waarde
  • Bloeddruk
  • Urineonderzoek
  • Visustest (ogen)

Het onderzoek kan modulair worden uitgebreid met  een gehooronderzoek, ECG (hartfilmpje), spirometrie (longfunctieonderzoek) + een longfoto in het ziekenhuis, uitgebreider bloedonderzoek,  uitgebreider visusonderzoek (beroepsspecifiek), WerkVermogensMonitor.

 

 

 

 

ArboConcern

Ook voor het uitvoeren van een PMO!
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Ook voor het uitvoeren van een PMO!
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41