Opstellen, evalueren
actieplan, toetsen, uitvoeren

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie
voor een veilige werkomgeving

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vormt de basis van effectief arbobeleid.  Met dit instrument screent u jaarlijks hoe het binnen uw bedrijf staat met een gezonde en veilige werkplek voor uw medewerkers. Wilt u succesvol zijn met uw onderneming, dan zijn niet alleen uw producten of diensten belangrijk; minstens zo belangrijk zijn uw medewerkers. Hun productiviteit, tevredenheid, welbevinden, duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid dragen bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Dus aan uw succes. 

 

 

ArboConcern
ArboConcern

Hoe werkt de RI&E?

U brengt op een gestructureerde manier de mogelijke risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Daarbij gaat het zowel om zichtbare risico’s (gevaarlijke machines en apparaten, valgevaar, etc.) als om onzichtbare risico’s (gevaarlijke gassen/dampen, langdurige stress, fysieke overbelasting, etc.). Risico’s die kunnen leiden tot (langdurig) verzuim van uw medewerkers. De RI&E is voor de meeste werkgevers geen dagelijkse kost. Daarom staan onze veiligheidskundigen voor u klaar om u te helpen bij het opstellen en toetsen van uw RI&E.  Natuurlijk in samenwerking met uw preventiemedewerker.

 RI&E in 5 stappen

  1. U stelt een lijst op met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf. Een combinatie van het beschrijven én inventariseren. 
  2. U evalueert de lijst. Hoe groot is beschreven risico? Voor hoeveel medewerkers, de frequentie en de duur, etc.
  3. Plan van aanpak. Wat doet u met de bevindingen uit stap 1 en 2? U komt tot een concreet actieplan, zoveel mogelijk SAMEN met uw medewerkers opgesteld. Daarin staan duidelijke afspraken wie doet wat, wanneer, welke kosten, wanneer klaar, etc.
  4. Toetsen RI&E. U bent verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. In sommige specifieke gevallen geldt een vrijstelling, dat kunnen wij voor u controleren. 
  5. RI&E in de praktijk. Samen met uw medewerkers en preventiemedewerker gaat u aan de slag met het plan van aanpak. Uiteraard toetst u regelmatig, in ieder geval jaarlijks, of uw RI&E nog actueel en up to date is.

 

Voor alle duidelijkheid; overal waar 'u' staat kunnen wij u en uw medewerkers ondersteunen. We zijn inzetbaar voor het hele traject (stap 1 tot en met 5), of bepaalde onderdelen. Laat ons weten hoe we het u makkelijker kunnen maken. Dat doen we graag.

 

 

 

 

 

 

 

 

ArboConcern

Uw RI&E in orde maken?
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Uw RI&E in orde maken?
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41