Werkplekonderzoek
voorkom klachten

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Werkplekonderzoeken
de oorzaak

Het uitvoeren van werkzaamheden brengt (fysieke) belasting met zich mee. Een hoge of verkeerde fysieke belasting van het lichaam kan lichamelijke klachten veroorzaken. Lichamelijke klachten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hebben niet alleen een negatieve invloed op de gezondheid maar vergroten ook de kans op het maken van fouten, verlagen het werktempo en kan een reden zijn voor verzuim.

ArboConcern
ArboConcern

Verschillende factoren

Klachten op het werk ontstaan door diverse factoren. De inrichting van de werkplek moet voldoen aan de arbo-richtlijnen, passen bij de werknemer en de taken. Hierbij is een goede, ontspannen werkhouding essentieel. Hoe zit de werknemer? Wordt er afgewisseld in taken en houdingen, of zit men non-stop achter de PC? De aard van de taken, het gebruik van hulpmiddelen en de juiste functieplek zijn ook cruciaal. Een hoge werkdruk kan leiden tot verhoogde spierspanning. Tot slot, de werksfeer, inclusief relaties met collega's en leidinggevenden, speelt een sleutelrol in het welzijn van werknemers. Met plezier naar je werk gaan is onbetaalbaar.

5-W model

In het ontstaan van klachten kunnen verschillende factoren een rol spelen. Deze factoren hebben invloed op de hoeveelheid spierspanning tijdens het werken en kunnen daardoor van invloed zijn op het ontstaan van fysieke en niet fysieke klachten:

Onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan of instant houden van fysieke klachten (5-W model).
 

Werkplek    

 • Is de werkplek passend voor de uit te voeren werkzaamheden.
 • Voldoet de huidige inrichting van de werkplek aan de geldende arbo-richtlijnen?
 • Is de werkplek optimaal ingesteld voor de werknemer?
 • Een individueel, ergonomisch ingestelde werkplek, die past bij de functie en de verwachte taken, is het uitgangspunt voor een goed ondersteunde ontspannen werkhouding.


 

ArboConcern

Werkhouding        

 • In welke houding worden de werkzaamheden uitgevoerd?
 • Is er sprake van een gespannen werkhouding of wordt er onderuitgezakt gezeten?
 • Worden taken, werkzaamheden en houdingen afgewisseld?
 • Wordt de pauze genomen of een broodje achter de PC?

Werktaken  

 • Welke werkzaamheden worden er verwacht en hoe worden deze uitgevoerd?
 • Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen?
 • Maar ook zit de werknemer nog op de juiste plek. Is de functie passend?

Werkdruk    

 • Werkdruk komt voort uit de balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Wanneer er een hoge werkdruk wordt ervaren kan dit spierspanning verhogend werken en invloed hebben op de fysieke belasting.

Werksfeer   

 • Hoe is de sfeer op de werkplek?
 • Zijn er leuke collega’s, een leuke leidinggevende?
 • Voelt de werknemer zich gesteund?
 • Gaan de werknemers met plezier naar het werk?
ArboConcern

Ons aanbod
werkplekonderzoeken

Onze experts voeren zowel basis- als gespecialiseerde werkplekonderzoeken uit. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor: 

 • Werkplekonderzoek (WPO)
 • Werkplek check (WPC)
 • Werkplek onderzoek auto (WPO-auto)
 • Workshop ''Gezond Beeldschermwerk''
 • Workshop ''Fysieke Belasting''

Doe je werkplekonderzoek
bij Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Unieke en effectieve verzuiminterventies!
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41