Terugkeer
in het arbeidsproces?

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern

 

Arbeidsdeskundig onderzoek
Helderheid over werkhervatting 

Is uw werknemer al langere tijd ziek? En is er geen duidelijkheid over passende arbeid en werkhervatting?  Wij hebben ervaren arbeidsdeskundigen in dienst voor het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek. Het rapport van de arbeidsdeskundige geeft helderheid over de mogelijkheden van re-integratie en het te volgen sporenbeleid.  Duidelijkheid en houvast voor uw werknemer en voor u.

Arbo Concern
Arbo Concern

Werken naar vermogen

Onze arbeidsdeskundigen zijn onafhankelijke specialisten op het gebied van verzuim en re-integratie. Zij onderzoeken de mogelijkheden van interne re-integratie  - 1e spoor -  en mogelijk ook externe re-integratie - 2e spoor -.  Opties van passend werk, waarbij werken naar vermogen centraal staat. De arbeidsdeskundige voert gesprekken met de medewerker en de werkgever,  bekijkt de bevindingen van de bedrijfsarts, de belastbaarheid van de medewerker en beoordeelt de organisatiestructuur, functies en taken. 

 

Deskundige uitvoering en advies

Onze arbeidsdeskundigen zijn onafhankelijke specialisten op het gebied van belasting en belastbaarheid. Zij hebben daarbij veel kennis van, en ervaring met:

  • Verzekeringskundige protocollen
  • Sociale zekerheid en arbeidsrecht
  • Functieanalyses en competenties
  • Arbeidsmarkt
Arbo Concern

Wilt u helderheid over werkhervatting?
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Wilt u helderheid over werkhervatting?
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41