Win-winsituatie
Voor werkgever en werknemer

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern

 

Belang van 
WGA-trajecten

3e spoor gaat over de re-integratie van (ex)werknemers met een WIA/WGA uitkering. Ook na de poortwachterperiode blijft het belangrijk om deze (ex)werknemers actief te volgen en te begeleiden. Enerzijds omdat zij baat hebben bij actieve begeleiding in hun zoektocht naar passend werk, anderzijds omdat de WGA-periode u vreselijk veel geld kan kosten.  Of u nu wel of niet eigenrisicodrager WGA bent.   

Arbo Concern
Arbo Concern

U betaalt de rekening

Voor (ex)werknemers die na de poortwachterperiode in de WIA/WGA terechtkomen, betaalt u als werkgever uiteindelijk alsnog de rekening. Door instroom van uw zieke werknemers verhoogt het UWV/Belastingdienst uw gedifferentieerde WGA premie. Deze verhoging wordt over de totale loonsom berekend, dus dat gaat om aanzienlijke bedragen. Heeft u het risico particulier verzekerd (Eigen Risicodrager WGA)? Dan geldt feitelijk hetzelfde. Ook uw verzekeraar zal, bij instroom WIA/WGA, haar schadelast aan u doorberekenen en de premies voor deze verzekering aanzienlijk verhogen. U heeft er dus baat bij dat uw (ex)medewerkers - zodra mogelijk - de WGA verlaten.

 

Verlaten van de WGA?

Door ook na de poortwachterperiode de status van uw (ex)werknemer in de WGA actief te monitoren, blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Mogelijk zijn er veranderingen in de belastbaarheid. Dus wijzigingen in de situatie die invloed hebben op het percentage loonverlies. En dat kan leiden tot het verlaten van de WGA.  Wilt u ook uw schadelast beperken en besparen op uw gedifferentieerde WGA-premie (UWV of particulier)? Neem contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden.  Bent u WGA-verzekeraar? Door onze resultaatgerichte aanpak beperken wij ook uw schadelast. Wij beoordelen uw dossiers en zo nodig starten wij actief de re-integratie op. Heeft u meerdere dossiers tegelijk dan doen wij u graag een interessant aanbod!

 

 

 

Arbo Concern

Ook u kunt de schadelast beperken!
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Ook u kunt de schadelast beperken!
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41