Tarieven Verzuimabonnementen

Kies een verzuimabonnement en vul deze naar wens aan met een van onze toppings
om deze beter aan te laten sluiten op uw wensen en bedrijfssituatie.

meest gekozen Basis
19,00
per medewerker / jaar
meer informatie
•   Lage instapkosten •   U betaalt naar gebruik •   De verzuimbegeleiding start direct •   Toegang tot verzuimsysteem •   Dossiermanager •   Opbouw re-integratiedossier o.b.v. Poortwachter
Ontzorgd
98,00
per medewerker / jaar
meer informatie
•   Gericht op ontzorgen bij langdurig verzuim •   Casemanagement en verrichtingen bedrijfsarts inbegrepen vanaf 6e week verzuim •   Budgettair krijgt u grip op kosten van langdurig verzuim •   Opbouw re-integratiedossier o.b.v. Poortwachter
Intensief
112,00
per medewerker / jaar
meer informatie
•   Gericht op verzuimreductie •   Vroegtijdige interventies inbegrepen •   Verzuimmelding bij werkgever én Arbo Concern •   Tel. verzuimintake op 1e verzuimdag •   wekelijkse verzuimconsults door verzuimbegeleiders ▪ Casemanagement en bedrijfsarts á la carte inkopen •   Opbouw re-integratiedossier o.b.v. Poortwachter •   Alleen voor bedrijven met >20 medewerkers
beste keus All-in
147,00
per medewerker / jaar
meer informatie
•   Inclusief verzuimbegeleiding, casemanagement door Arbo Concern en Poortwachterspreekuren van bedrijfsarts •   Verzuimbegeleiding start met telefonische verzuimintake op 2e verzuimdag •   Vervolgconsult in 2e verzuimweek •   Opbouw re-integratiedossier o.b.v. Poortwachter •   Alleen voor bedrijven met >20 medewerkers
vergelijk de verzuimabonnementen
Verzuimabbonement Basis Ontzorgd Intensief All-in
Online verzuimapplicatie Dossiermanager
Ziek- en herstelmeldingen via Dossiermanager
Aangesloten bij bedrijfsartsen en deskundigen
Interne check van ziekmelding op bijzonderheden
Verzuimstatistieken/managementinformatie
Direct inzicht in verzuimdossiers en rapportages
Meerdere inlogcodes/autorisaties op Dossiermanager
Signalering frequent verzuim via Dossiermanager
42e -weeksmelding
Poortwachtersignaleringen via Dossiermanager
Start verzuimbegeleiding (zie Verzuimintake) 2e dag 2e dag 1e dag 2e dag
Verzuimintake (eerste telefonisch consult) inclusief rapportage ArboConcern ArboConcern
Vervolgconsults (tijdens eerste 6 weken verzuim)* ArboConcern ArboConcern 2e week**
Verzuimrapportage n.a.v. Verzuimintake en Vervolgconsult
Zwangerschapsmelding ArboConcern ArboConcern
Casemanagement vanaf 6e week (Poortwachterwetgeving) ArboConcern ArboConcern
Opmaak/bijstelling Plan van Aanpak ArboConcern ArboConcern
Eerstejaarsevaluatie ArboConcern ArboConcern
Assistentie medewerker WIA-aanvraag ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Bedrijfsarts inplannen & uitnodiging spreekuur ArboConcernArboConcern ArboConcernArboConcern ArboConcernArboConcern
Telefonische frequent verzuimgesprekken ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Frequent verzuimgesprekken op locatie van de klant ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Spreekuur bedrijfsarts tijdens eerste 6 weken op indicatie Arbo Concern ArboConcern ArboConcern
Spreekuur bedrijfsarts na 6de week - Poortwachterspreekuren ArboConcern ArboConcern
Bedrijfsarts Poortwachterverrichtingen & documenten ArboConcern ArboConcern
Opmaak & bijstelling probleemanalyse (inclusief IZP) ArboConcern ArboConcern
Actueel oordeel ArboConcern ArboConcern
Arbeidsomstandigheden / Second Opinion spreekuur ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Sporeninterventie (Arbeidsdeskundig Onderzoek/2e spoor) ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Kosten behandelaar voor opvragen medische informatie ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Standaard verzuimreglement / huishoudelijk reglement
Periodieke Poortwachter-audits ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Medewerker meldt ziek bij Arbo Concern / verzuimintake ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Huisbezoek / Spoedhuisbezoek ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Arbeidsdeskundige / veiligheidskundige / A&O-deskundige ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Mediator / NLP-coach ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
Vertrouwenspersoon ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
No-show zonder tijdige afmelding ArboConcern ArboConcern ArboConcern ArboConcern
  • Deze service is opgenomen in het verzuimabonnement
  • ArboConcern Deze service koopt u in op basis van verrichtingen c.q. wordt doorbelast
  • ArboConcern Deze service kunt u ook inkopen op basis van een Topping (aanvulling op abonnement)
  • ArboConcernArboConcern Deze service kunt u als losse verrichting én als Topping (aanvulling) inkopen.
sluit de vergelijkingstabel

Toppings

Breidt ieder verzuimabonnement uit met een topping naar keuze.

Aanvullende optie
Direct
Verzuimintake op 1e verzuimdag, dus directe afspraken over werkhervatting. Verhogen van verzuimdrempel is zeer geschikt voor bedrijven met hoog en/of frequent kortdurend verzuim. Deze optie zit al in het abonnement Intensief.
19,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Ziekmelden Arbo Concern
Alleen af te sluiten in combinatie met aanvullende optie Direct. Uw verzuimende medewerker moet zich voortaan óók bij Arbo Concern ziek melden. Er zijn geen extra kosten aan deze optie verbonden.
0,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Correspondentie
Kosten voor correspondentie en eenvoudige administratieve handelingen zijn inbegrepen (bijv. uitnodigingen, systeemmutaties of vraagstellingen voor bedrijfsarts. Deze optie zit al in het ALL-IN abonnement.
12,00
per medewerker / jaar

Hulp nodig bij het kiezen van
het juiste verzuimabonnement?

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41