Tarieven Verzuimabonnementen

Kies een verzuimabonnement en vul deze naar wens aan met een van onze toppings
om deze beter aan te laten sluiten op uw wensen en bedrijfssituatie.

Basis
20,00
per medewerker / jaar
meer informatie
Premium
107,50
per medewerker / jaar
meer informatie
Optimaal
149,00
per medewerker / jaar
meer informatie
vergelijk de verzuimabonnementen
Verzuimabonnement Basis Ontzorgd Intensief All-in
Online verzuimapplicatie Dossiermanager
Ziek- en herstelmeldingen via Dossiermanager
Aangesloten bij bedrijfsartsen en deskundigen
Interne check van ziekmelding op bijzonderheden
Verzuimstatistieken/managementinformatie
Direct inzicht in verzuimdossiers en rapportages
Meerdere inlogcodes/autorisaties op Dossiermanager
Signalering frequent verzuim via Dossiermanager
42e -weeksmelding
Poortwachtersignaleringen via Dossiermanager
Start verzuimbegeleiding (zie Verzuimintake) 2e dag 2e dag 1e dag 2e dag
Verzuimintake (eerste telefonisch consult) inclusief rapportage
Vervolgconsults (tijdens eerste 6 weken verzuim)* 2e week**
Verzuimrapportage n.a.v. Verzuimintake en Vervolgconsult
Zwangerschapsmelding
Casemanagement vanaf 6e week (Poortwachterwetgeving)
Opmaak/bijstelling Plan van Aanpak
Eerstejaarsevaluatie
Assistentie medewerker WIA-aanvraag
Bedrijfsarts inplannen & uitnodiging spreekuur
Telefonische frequent verzuimgesprekken
Frequent verzuimgesprekken op locatie van de klant
Spreekuur bedrijfsarts tijdens eerste 6 weken op indicatie Arbo Concern
Spreekuur bedrijfsarts na 6de week - Poortwachterspreekuren
Bedrijfsarts Poortwachterverrichtingen & documenten
Opmaak & bijstelling probleemanalyse (inclusief IZP)
Actueel oordeel
Arbeidsomstandigheden / Second Opinion spreekuur
Sporeninterventie (Arbeidsdeskundig Onderzoek/2e spoor)
Kosten behandelaar voor opvragen medische informatie
Standaard verzuimreglement / huishoudelijk reglement
Periodieke Poortwachter-audits
Medewerker meldt ziek bij Arbo Concern / verzuimintake
Huisbezoek / Spoedhuisbezoek
Arbeidsdeskundige / veiligheidskundige / A&O-deskundige
Mediator / NLP-coach
Vertrouwenspersoon
No-show zonder tijdige afmelding
  • Deze service is opgenomen in het verzuimabonnement
  • Deze service koopt u in op basis van verrichtingen c.q. wordt doorbelast
  • Deze service kunt u ook inkopen op basis van een Topping (aanvulling op abonnement)
  • Deze service kunt u als losse verrichting én als Topping (aanvulling) inkopen.
sluit de vergelijkingstabel

Toppings

Breidt ieder verzuimabonnement uit met een topping naar keuze.

Aanvullende optie
Direct
Verzuimintake op 1e verzuimdag, dus directe afspraken over werkhervatting. Verhogen van verzuimdrempel is zeer geschikt voor bedrijven met hoog en/of frequent kortdurend verzuim. Kosteloos bij een Basis abonnement.
19,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Ziekmelden Arbo Concern
Alleen af te sluiten in combinatie met aanvullende optie Direct. Uw verzuimende medewerker moet zich voortaan óók bij Arbo Concern ziek melden. Er zijn geen extra kosten aan deze optie verbonden.
0,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Correspondentie
Kosten voor correspondentie en eenvoudige administratieve handelingen zijn inbegrepen (bijv. uitnodigingen, systeemmutaties of vraagstellingen voor bedrijfsarts. Deze optie zit al in het Optimaal abonnement.
12,00
per medewerker / jaar

Hulp nodig bij het kiezen van
het juiste verzuimabonnement?

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41