Verzuim duurt  niet langer
dan strikt noodzakelijk

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Eigen bedrijfsarts,
dat werkt beter!

De moderne en communicatieve bedrijfsartsen van Arbo Concern zijn bij ons in dienst. Uw voordeel? U krijgt uw eigen bedrijfsarts toegewezen. Niet steeds een nieuwe naam, niet steeds een andere visie. U weet gewoon waar u aan toe bent. En wellicht nog belangrijker; onze bedrijfsartsen hebben aandacht voor de verzuimende medewerker én de werkgever.  Ze kennen uw bedrijf en weten dus ook wat de mogelijkheden zijn qua werkhervatting. Dankzij de proactieve opstelling van onze bedrijfsarts staat u als werkgever niet buiten spel en duurt verzuim niet langer dan strikt noodzakelijk.

ArboConcern
ArboConcern

Verwachtingen managen

Onze bedrijfsartsen werken actief aan beheersing van verzuim. Ze schakelen makkelijk en snel met werkgevers (leidinggevende, HR en eventuele andere partijen), behandelaars, de casemanagers van Arbo Concern en de verzuimende werknemer. De vraagstelling van de werkgever, dus niet alleen van de verzuimende medewerker, wordt meegenomen in de beoordeling.  Context helpt de vraagstelling helder te krijgen. Rapportages worden binnen 24 uur opgesteld en de adviezen zijn pragmatisch en duidelijk, gericht op een zo snel mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.  Naast de juiste medische achtergrond hebben onze bedrijfsartsen ook de verantwoordelijkheid de verwachtingen te managen. En een re-integratiedossier bij te houden - samen met de casemanager - dat voldoet aan de Wet verbetering poortwachter.

 

Wanneer inschakelen?

We schakelen niet blind bij iedere verzuimmelding een bedrijfsarts in. Natuurlijk wel als dat van toegevoegde waarde is voor de melding en/of noodzakelijk binnen het traject Poortwachter.  Te voorbarige inzet werkt echter medicaliseren in de hand. En ook dat kan de re-integratie onnodig vertragen. Onze bedrijfsartsen zorgen ervoor dat medewerkers niet onnodig thuis  zitten. Volledig ziek is ziek, een beetje ziek is een beetje werken. Focus op werkvermogen; dat werkt echt beter.

ArboConcern

Wilt u ook een eigen bedrijfsarts?
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Wilt u ook een eigen bedrijfsarts?
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41