Tarieven (2024) verzuimabonnementen 

Kies een verzuimabonnement en vul dit naar behoefte aan met een van onze aanvullende opties.
Zo sluiten onze diensten nog beter aan op uw wensen en bedrijfssituatie.

meest gekozen Basis
20,00
per medewerker / jaar
meer informatie

 • Laag basis tarief / inkoop naar verbruik

 • Inclusief Verzuimsoftware

 • Vroegtijdige start met verzuimbegeleiding

 • Vaste casemanager & bedrijfsarts

 • Alles op nacalculatie / verrichtingenbasis

 • Actief werken aan verzuimbeheersing

 • Opbouw 'UWV-Proof' dossier


Premium
v.a. 107,50
per medewerker / jaar
meer informatie

 • Inclusief Verzuimsoftware

 • Vroegtijdige start met verzuimbegeleiding

 • Inclusief Casemanagement*

 • Bedrijfsarts op nacalculatie

 • Actief werken aan verzuimbeheersing

 • Opbouw 'UWV-Proof' dossier* gedurende de twee jarige poortwachter periode (eerste 104 weken van het verzuim tenzij sprake is van uitdiensttreding).


beste keus Optimaal
v.a. 149,00
per medewerker / jaar
meer informatie

 • Inclusief Verzuimsoftware

 • Vroegtijdige start met verzuimbegeleiding

 • Inclusief Casemanagement*

 • Inclusief Bedrijfsarts* (WVP-activiteiten)

 • Actief werken aan verzuimbeheersing

 • Opbouw 'UWV-Proof' dossier* gedurende de twee jarige poortwachter periode (eerste 104 weken van het verzuim tenzij sprake is van uitdiensttreding).


vergelijk de verzuimabonnementen
Verzuimabonnement Basis Premium Optimaal
Online verzuimapplicatie Dossiermanager
Ziek- en herstelmeldingen via Dossiermanager
Aangesloten bij bedrijfsartsen en deskundigen
Interne check van ziekmelding op bijzonderheden
Verzuimstatistieken/managementinformatie
Direct inzicht in verzuimdossiers en rapportages
Meerdere inlogcodes/autorisaties op Dossiermanager
Signalering frequent verzuim via Dossiermanager
Poortwachtersignaleringen via Dossiermanager
Verzuimrapportage n.a.v. Verzuimintake en Vervolgconsult
Start verzuimbegeleiding (zie Verzuimintake) 2e dag 3e dag 3e dag
42e -weeksmelding
Standaard verzuimreglement / huishoudelijk reglement
Verzuimintake (eerste telefonisch consult) inclusief rapportage
Vervolgconsults (tijdens eerste 6 weken verzuim)*
Zwangerschapsmelding
Casemanagement vanaf 6e week (Poortwachterwetgeving)
Opmaak/bijstelling Plan van Aanpak
Eerstejaarsevaluatie
Assistentie medewerker WIA-aanvraag
Bedrijfsarts inplannen & uitnodiging spreekuur
Spreekuur bedrijfsarts tijdens eerste 6 weken op indicatie Arbo Concern
Spreekuur bedrijfsarts na 6de week - Poortwachterspreekuren
Bedrijfsarts Poortwachterverrichtingen & documenten
Opmaak & bijstelling probleemanalyse (inclusief IZP)
Actueel oordeel
Telefonische frequent verzuimgesprekken
Frequent verzuimgesprekken op locatie van de klant
Arbeidsomstandigheden / Second Opinion spreekuur
Sporeninterventie (Arbeidsdeskundig Onderzoek/2e spoor)
Kosten behandelaar voor opvragen medische informatie
Periodieke Poortwachter-audits
Medewerker meldt ziek bij Arbo Concern / verzuimintake
Huisbezoek / Spoedhuisbezoek
Arbeidsdeskundige / veiligheidskundige / A&O-deskundige
Mediator / NLP-coach
Vertrouwenspersoon
No-show zonder tijdige afmelding
 • Deze service is opgenomen in het verzuimabonnement
 • Deze service koopt u in op basis van verrichtingen c.q. wordt doorbelast
 • Deze service kunt u ook inkopen op basis van een Topping (aanvulling op abonnement)
 • Deze service kunt u als losse verrichting én als Topping (aanvulling) inkopen.
sluit de vergelijkingstabel


Direct een arbo adviseur spreken?

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41

Aanvullende opties

Breid uw verzuimabonnement uit en kies voor aanvullende opties.

Aanvullende optie
Direct
Verzuimintake op 1e verzuimdag, dus directe afspraken over werkhervatting. Verhogen van verzuimdrempel is zeer geschikt voor bedrijven met hoog en/of frequent kortdurend verzuim. Kosteloos bij een Basis abonnement.
19,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Ziekmelden Arbo Concern
Alleen af te sluiten in combinatie met aanvullende optie Direct. Uw verzuimende medewerker moet zich voortaan óók bij Arbo Concern ziek melden. Er zijn geen extra kosten aan deze optie verbonden.
0,00
per medewerker / jaar
Aanvullende optie
Correspondentie
Kosten voor correspondentie en eenvoudige administratieve handelingen zijn inbegrepen (bijv. uitnodigingen, systeemmutaties of vraagstellingen voor bedrijfsarts. Deze optie zit al in het Optimaal abonnement.
12,00
per medewerker / jaar

Hulp nodig bij het kiezen van
het juiste verzuimabonnement?

neem direct contact op of bel 071 - 40 181 41