Verzuim voorkomen, verlagen en beheersen


Kortdurend verzuim / frequent verzuim

Vroegtijdige interventie, restcapaciteit benutten en aandacht
Uit ervaring durven wij te zeggen dat driekwart van de ziekmeldingen niet medisch objectiveerbaar zijn maar juist gedragsmatig bepaald. Door hierop adequaat te anticiperen kunnen wij dit verzuim elimineren zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Onze unieke aanpak richt zich hierbij op vroegtijdige interventie, benutten van alle re-integratie mogelijkheden (restcapaciteit), aandacht, de verzuimende medewerker ook verantwoordelijk voor de re-integratie maken en het inzetten van de juiste deskundige. Resultaat: minder ziekmeldingen, kortere verzuimduur en minder frequent verzuim! 
 

Langdurig verzuim

Denken in mogelijkheden
Bij lang verzuim verdiepen we ons in de persoon en zijn (werk)omgeving. Op basis van het totaalplaatje schakelen we de juiste experts in. We denken in scenario’s, bespreken verschillende mogelijkheden en houden hierbij de gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor ogen. Zo komen we altijd met een praktisch advies dat werkt. We bespreken dus niet alleen wat iemand niet meer kan, maar juist wat hij nog wel kan.

Succesvolle reïntegratie
Het gemiddelde verzuim bij de klanten van Arbo Concern ligt op 2.8%; bijna één procent onder het landelijke gemiddelde. Dit is een direct gevolg van de door ons gehanteerde pro-actieve aanpak, ook op het gebied van lang verzuim. Zo zorgen we er samen voor dat de medewerker zich beter (op zijn huidige of nieuwe plek) voelt en dat de kans op uitval in de toekomst sterk afneemt. Maar ook kijken wij naar andere behandel mogelijkheden, maken wij gebruik van ons netwerk aan psychologen, allerlei behandelcentra (fysiotherapeuten, rugadvies centra e.d.) en naar de inzet van de restcapaciteit van uw medewerker. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dragen wij realistische alternatieven aan en begeleiden wij de uitvoering hiervan. Onze case-manager bewaakt continu het langdurige verzuim binnen uw organisatie. Hiermee voorkomt u dat uw medewerkers niet langer dan noodzakelijk uit het arbeidsproces zijn en voorkomt u tevens loonsancties van het UWV!

Verzuimabonnementen

Arbo Concern heeft een aantal verzuimabonnementen ontwikkeld waarmee wij samen met u het verzuim binnen uw organisatie beheersbaar maken en uw dossiers Poortwachterproof opbouwen. Voor welk abonnement u ook kiest... wij adviseren u altijd over de te nemen Poortwachter stappen, u krijgt een eigen vaste casemanager, een eigen bedrijfsarts en al onze andere deskundigen staan altijd voor u klaar. Wij ontzorgen de werkgever en zorgen ervoor dat u grip krijgt op de verzuimkosten!
 

 

Verzuimbegeleiding op maat

Elke organisatie is anders. Daarom kunt u kiezen uit 5 verschillende verzuimabonnementen. U kiest zelf welk abonnement het beste bij uw organisatie past. En eventueel vult u het abonnement aan met een van onze Toppings. Mocht u andere wensen hebben dan richten wij samen met u een maatwerkabonnement in.
 
Verzuimabonnement BASIS
Lage instapkosten en u koopt op verrichtingenbasis in. U heeft grip op het verzuim, wordt ontzorgd en betaalt nooit te veel. U heeft uw verzuimdossiers vanaf de eerste verzuimdag onder controle. Interessant voor bedrijven met een verzuimpercentage tot 5% die geen omkijken naar het verzuim willen hebben. Kosten per medewerker: 15 euro.

Verzuimabonnement EIGEN REGIE
In dit abonnement heeft u zelf de regie maar volgen wij op de achtergrond de rode lijn van Poortwachter: wij signaleren en adviseren wanneer u in actie dient te komen. De instapkosten zijn laag en u koopt eveneens naar behoefte in. Interessant voor bedrijven die zelf (gedeeltelijk) de verzuimbegeleiding uitvoeren, zeker willen zijn dat ze Poortwachterproof dossiers opbouwen en eveneens grip op de kosten willen hebben. Kosten per medewerker: 26 euro.

Verzuimabonnement MKB VITAAL
Dit MKB abonnement is gebaseerd op het verrichtingenabonnement BASIS maar hierin is de 'verzuimintake' in het abonnement opgenomen. Zodoende houdt u het verzuim en de kosten beheersbaar! Kosten per medewerker: 36 euro.

Verzuimabonnement MKB ONTZORGD
Dit abonnement ontzorgt u als MKB'er. Het casemanagement en alle medische poortwachterverrichtingen zijn in het abonnement in begrepen. Zodoende kunt u zich richten op de core business van uw organisatie terwijl het verzuim bij ons in goede handen is. Kosten per medewerker: 77 euro.

Verzuimabonnement INTENSIEF
Dit abonnement omvat een intensieve verzuimbegeleiding voor spoedige verzuimverlaging. Verzuimbegeleiding start direct, uw medewerkers melden zich ziek bij Arbo Concern en hierop volgt direct de verzuimintake. Drempel verhogend en verzuimduur korter! Interessant voor bedrijven die snel het verzuim willen verlagen! Kosten per medewerker: 92,50 euro.
 
Verzuimabonnement ALL-IN
Met dit abonnement heeft u de belangrijkste Poortwachter-activiteiten en de verzuimbegeleiding gedekt. De kosten voor de verzuimbegeleiding, casemanagement en Poortwachterspreekuren bedrijfsarts zijn in dit abonnement opgenomen. Interessant voor bedrijven die het verzuim beheersbaar willen maken/houden, zeker willen zijn van Poortwachterproof dossiers maar ook duidelijk grip op de kosten willen hebben. Kosten per medewerker: 112,50 euro.
 
Toppings & Maatwerk
Combineer het abonnement van uw keuze met een Topping voor nog meer maatwerk

Meer weten?
Arbo Concern staat voor verzuimverlaging en verzuimbeheersing zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Bel ons gerust voor meer informatie over onze werkwijze en de inhoud van de abonnementen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (071)4018141. Of vul het contactformulier hieronder in. Natuurlijk komen wij graag persoonlijk langs voor een mondelinge presentatie.