Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
De Arbowet: een beknopte uitleg en het belang hiervan voor uw verzuimbeheer
Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar gewerkt wordt zijn gezondheidsrisico's . Daarom is een goede Arbowet en de naleving ervan belangrijk. Er is momenteel werk in overvloed in Nederland. In 2015 waren er 9,8 miljoen banen en eind 2022 waren dat er 11,4 miljoen. De arbeidsmarkt is flink in beweging en dat zet de nodige druk op werknemers. De Arbowet is het fundament van het Nederlandse arbeidsrecht en vormt de spil in het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden, een aspect dat onlosmakelijk verbonden is met effectief verzuimbeheer. Voor HR-professionals en werkgevers biedt een grondige kennis van de Arbowet niet alleen de sleutel tot minder ziekteverzuim en compliance, maar ook tot het creëren van een productieve en gezonde werkomgeving.
11/3/2024 Arbobeleid
Het RI&E-plan van aanpak: Stappen voor het aanpakken van risico's
Als werkgever of HR-professional bent u ongetwijfeld bekend met de term risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Echter, het ontwikkelen van een effectief plan van aanpak na uw RI&E is een stap die vaak minder aandacht krijgt, maar van cruciaal belang is. Het komt nog te vaak voor dat bedrijven niet over een deugdelijk plan van aanpak beschikken volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het plan van aanpak bepaalt hoe u de geïdentificeerde risico's daadwerkelijk gaat aanpakken. In deze blog, duiken we dieper in de stappen en aanpak voor het effectief aanpakken van risico's.
15/11/2023 Arbobeleid
 Waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is van de Arbowet
De laatste jaren is er meer aandacht voor de risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E) en voor het daadwerkelijk uitvoeren ervan. In de Arbowet is bepaald dat het uitvoeren van de RI&E een wettelijke verplichting is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met het Meerjarenprogramma RI&E. In de 3e voortgangsbrief van 13 juni 2023 schrijft de minister dat de gevolgen van onder andere grensoverschrijdend gedrag, arbeidsongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zowel voor werknemers als voor de maatschappij als geheel bijna niet te overschatten zijn. Laten we eens kijken waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is en wat de arbowet erover zegt.
20/10/2023 Arbobeleid
Branche RI&E: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt
De Nederlandse arbeidsinspectie meldt in haar rapport ‘Arbo in bedrijf 2019-2021’, dat tussen 2019 en 2021 bedrijven het beter hebben gedaan - als het gaat om het adequaat beheersen van bedrijfsrisico’s - ten opzichte van de periode ervoor. Toch bleek dat, bij 16% van de bedrijven waar risico’s speelden bij beeldschermwerk, er geen adequate maatregelen waren getroffen. Dit betrof bijna 253.000 werknemers. Als HR-professional of werkgever weet u natuurlijk dat de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers een prioriteit zijn. U bent ook bekend met de algemene risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Maar hoe zit het met de branche RI&E? Dit is een variant die specifiek gericht is op uw sector en die kan helpen om beter inzicht te krijgen in de unieke uitdagingen van uw branche. In deze blog leggen we uit waarom een branche RI&E belangrijk is en hoe het in zijn werk gaat.
31/8/2023 Arbobeleid
Machine-RI&E: Een belangrijk onderdeel van de RI&E voor machineveiligheid en -gezondheid
Als HR-professional of werkgever weet u als geen ander hoe cruciaal het welzijn van uw medewerkers is. Een belangrijk, maar soms over het hoofd gezien aspect hiervan is de machineveiligheid en -gezondheid binnen uw organisatie. Wanneer is een machine te gevaarlijk om nog te gebruiken? Wat zijn de gevaren die aan het gebruik van een machine kleven? Wanneer zijn de risico's te groot als uw werknemers met een bepaalde machine moeten werken. Welke maatregelen moet u nemen om risico’s tegen te gaan zodat werknemers veilig kunnen blijven werken? Met een Machine-RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) kunt u beter de machineveiligheid en-gezondheid binnen uw bedrijf garanderen. In deze blog leggen wij uit waarom en hoe u het beste een machine-RI&E kunt opstellen.
24/8/2023 Arbobeleid
De basisbeginselen van de RI&E: Arbeidsrisico's inventariseren en evalueren
Uw bedrijf is vergelijkbaar met een gedegen ondernemingsreis, doorspekt met uitdagingen en nog onontgonnen terrein. Echter, zoals bij elk avontuur, loeren er risico's onderweg die uw reis kunnen bemoeilijken. Als werkgever rust op uw schouders de verantwoordelijkheid om uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Hier komt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om de hoek kijken. In deze blog nemen we u mee op een tocht door de basisbeginselen van de RI&E. We belichten waarom het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico's van cruciaal belang is en ondersteunen u met tastbare voorbeelden om deze essentiële praktijk beter te bevatten.
08/8/2023 Arbobeleid
Wat is een RI&E? Een inleiding tot risico-inventarisatie en -evaluatie
In het Meerjarenprogramma RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lezen we dat per jaar 4000 mensen overlijden als gevolg van arbeidsomstandigheden en dat nog steeds maar 50% van alle bedrijven een RI&E heeft. Als HR-professional of werkgever speelt u een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Misschien ervaart u knelpunten bij het uitvoeren van een RI&E. Ontdek hoe een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) u kan helpen bij het identificeren en beheersen van risico's. In dit blogartikel vertellen we meer over de RI&E en waarom het zo belangrijk is voor uw organisatie.
18/7/2023 Arbobeleid
Wanneer bent u RI&E-plichtig? Uitleg en voorbeelden
Als HR professional of werkgever wilt u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om de arbeidsrisico's in uw organisatie in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen. Risico’s op ongevallen tijdens het werk met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen maar ook risico’s op ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zoals discriminatie en in steeds meer banen fysieke risico’s waarbij een niet toereikende ergonomie een rol speelt. U moet dan denken aan beeldschermwerk, tillen, kracht zetten, ergonomisch slecht meubilair. Het uitvoeren van een RI&E is dus belangrijk, maar wanneer bent u eigenlijk verplicht om een RI&E uit te voeren? In dit blog leggen wij dit uit en geven hierbij voorbeelden.
07/7/2023 Arbobeleid
De HR trends van 2023
In uw bedrijf wilt u gezonde medewerkers, die betrokken zijn en zich idealiter nooit ziek hoeven te melden. Verzuim kost u namelijk veel geld, zeker wanneer verzuim langdurig is. Daarom is het belangrijk dat u verzuim probeert te voorkomen. Dit doet u door mee te bewegen met de trends op gebied van HR. Deze komen namelijk voort uit ontwikkelingen binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn sommige trends in een snel stroomvaart doorontwikkeld, zoals flexwerken en thuiswerken. In dit artikel leest u wat de trends van 2023 zijn en wat deze u opleveren.
01/1/2023 Arbobeleid
Arbodienst verplicht of niet? Moeten en willen.
War for Talent De Intelligence Group meldt in haar monitor over het 3e kwartaal dat de sourcings druk een record van 38,8% heeft bereikt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de jacht op talentvolle werknemers geïntensiveerd. Potentiële werknemers zullen hun huid daarom duur verkopen. In deze zogenaamde War for Talent heb je als bedrijf of organisatie je handen vol aan actieve werving en selectie. Als u naast het werven ook nog veel tijd kwijt bent aan het organiseren van arbobeleid dringt zich de vraag op of dit niet beter kan worden overgelaten aan een arbodienst? Meer in het algemeen, is een arbodienst verplicht of niet? Wanneer moet u een arbodienst inschakelen? Of moet u gezien de ontwikkelingen op arbeidsmarkt een arbodienst willen die taken uit handen neemt?
29/12/2022 Arbobeleid
Wat doet de arbodienst voor u?
Wat doet de arbodienst voor u en wat zijn de taken van een arbodienst? Is het inschakelen van een arbodienst verplicht en waar moet je als HRM op letten bij een arbodienst? In het eerste kwartaal van 2022 bereikte het gemiddelde ziekteverzuim het record van 6,5 procent. De kosten voor werkgevers waren alleen al in het eerste kwartaal ruim 3 miljard euro. Het ziekteverzuim in sectoren als de gezondheidszorg liep zelfs op tot 8,9 procent. In het derde kwartaal was het ziekteverzuim in deze sector nog steeds erg hoog met 7,1 procent. De wet verplicht werkgevers er zorg voor te dragen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.
25/12/2022 Arbobeleid
Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?
Bij kosten en arbodienst denkt u direkt aan zieke werknemers die u als organisatie of bedrijf veel geld kosten. In de meest recente Arbobalans, het tweejaarlijkse onderzoek van TNO, blijkt dat de gezamenlijke kosten voor loondoorbetaling bij ziekte in 2019 13 miljard bedroegen. Er valt dus veel winst te halen bij het terugdringen van ziekteverzuim. Hierbij kan een arbodienst helpen met effectief verzuimbeleid. Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?
17/11/2022 Arbobeleid