Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan

05/06/2023 Werktress en burn-out
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan

Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om de re-integratie succesvol te laten verlopen. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen u moet nemen zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.  

Burn-out vergt langdurig herstel

Burn-out bij een werknemer betekent voor u als werkgever het tijdelijke verlies van productie. In tegenstelling tot ander verzuim duurt het verzuim bij burn-out lang en vergt het herstel langere tijd. Gemiddeld is een werknemer met een burn-out 9 maanden uit de roulatie en lopen de gemiddelde kosten op tot 80.000 euro per werknemer volgens verzekeraar ASR. Andere verzekeraars schatten de kosten zelfs boven een ton per werknemer.

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan bent u misschien wel 12 jaar verantwoordelijk voor uw zieke werknemer. In sommige gevallen kan dit een flinke aderlating betekenen voor uw onderneming.  Voor uw werknemer betekent langdurige burn-out een grotere kans op hart- en vaatziekten, problemen aan de gewrichten en diabetes type 2.  Zowel uw werknemer als u hebben er baat bij dat de re-integratie succesvol verloopt.  

Plan van aanpak voor re-integratie

Re-integratie na een burn-out kent een aantal verplichte stations die door de Arbowet zijn bepaald. De regeling “Procesgang eerste en tweede ziektejaar” schrijft voor wat u als werkgever moet doen vanaf de eerste week van de ziekmelding door een werknemer. De belangrijkste stappen zijn:
 

 • In de zesde week moet de bedrijfsarts een probleemanalyse hebben gemaakt. Hierin staat in dit geval dat de werknemer niet in staat is om te werken vanwege een burn-out. De bedrijfsarts moet aangeven welke mogelijkheden er nog voor herstel zijn en op welke termijn de werknemer weer aan de slag denkt te kunnen.
 • De achtste week stelt u samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op. In dit plan neemt u op wat u als werkgever gaat doen om uw werknemer weer aan het werk te helpen en uw werknemer laat opnemen wat zijn rol is in het herstel.
 • In de 42ste week na de ziekmelding meldt u uw werknemer bij het UWV. U krijgt dan binnen twee weken een bevestiging van het UWV van uw aanmelding en aanwijzingen over wat u moet doen als uw werknemer na twee jaren nog steeds ziek is. 

Loonsanctie UWV

De arbowet verplicht u elke zes weken een voortgangsgesprek te houden met uw zieke werknemer. Het gesprek gaat dan over zaken die met het re-integratieverloop te maken hebben. Alle re-integratiehandelingen dient u bij te houden in een re-integratiedossier. Als het re-integratietraject afloopt, maakt u een re-integratieverslag. Hierin staan alle re-integratie inspanningen die u heeft gedaan maar ook welke re-integratie inspanningen uw zieke werknemer heeft gedaan om weer aan de slag te kunnen. Het UWV beoordeelt op basis van dit verslag of u voldoende heeft gedaan om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Het UWV kan een loonsanctie aan u opleggen als zij van mening is dat u te weinig heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer.

Stappen om weer aan het werk te gaan na burn-out

Zoals bij alle problemen begint een oplossing bij het erkennen van het probleem en in het geval van een burn-out bij het erkennen van de oorzaken die tot de burn-out hebben geleid. Burn-out kent naast werkgerelateerde oorzaken zoals hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen ook persoonlijkheidskenmerken als oorzaak.

Individuele aanpak 

Het is belangrijk om uw werknemer serieus te nemen in zijn of haar persoonlijke verhaal. Soms kunnen bepaalde omgangsvormen binnen het bedrijf die door de meeste collega’s worden getolereerd, veel impact hebben op andere collega’s. Uw werknemer kan misschien al jaren gebukt gaan onder opmerkingen en grapjes over zijn of haar afkomst waar de meeste collega’s geen probleem in zien. Soms kan perfectionisme leiden tot geestelijke uitputting en tenslotte een burn-out geven als ook de werkdruk oploopt. Stel daarom de persoon van uw werknemer centraal. Wat heeft uw werknemer nodig om weer aan de slag te kunnen?  

 • Bijvoorbeeld een loopbaancoach als het werk niet aansluit bij de competenties en ervaring van uw werknemer.
 • Bij depressie kunnen sessies bij een arbo-psycholoog soelaas bieden. 

Steun van leidinggevende 

Als werkgever of leidinggevende speelt u een cruciale rol. Een van de oorzaken die kunnen leiden tot een burn-out is te weinig steun van de leidinggevende.

 • Houd tijdens het re-integratie traject contact met uw werknemer.
 • Voorkom dat tijdens de re-integratie na burn-out uw werknemer alleen nog contact heeft met de bedrijfsarts of arbodienst.
 • Maak duidelijk aan uw werknemer dat u zich zult inspannen om daar waar mogelijk steun te bieden en dat u begrip heeft voor de moeilijke situatie waarin hij of zij verkeert.

Samen sterk: bedrijfsarts of arbodienst bij burn-out

De wet verplicht u een bedrijfsarts in te schakelen om uw zieke werknemer te laten re-integreren. Ondanks het feit dat u beperkt bent in het achterhalen van alle ins en outs, tenslotte geniet uw werknemer een zekere mate van privacy, kunt u samen met de bedrijfsarts achterhalen wat specifiek werkgerelateerde oorzaken zijn van de burn-out van uw zieke werknemer. 

 • De adviezen van de bedrijfsarts zijn waardevol en u kunt hem ook op de man af vragen wat in zijn opinie de kern van het probleem is. Hoe eerder u dat weet, hoe sneller u kunt beginnen met de juiste stappen te ondernemen om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. 

 • Uiteraard komt in de 6e week de verplichte probleemanalyse en gaat u samen met de werknemer een plan van aanpak maken.

Een goede start begint met koffie

Langzaam weer aan het werk gaan kan in veel gevallen helpen om te herstellen van een burn-out. Begin eerst eens met uw werknemer enkele dagen uit te nodigen voor een kopje koffie. Zo kan het contact met de collega’s weer hersteld worden en kan uw werknemer na een burn-out weer aan de sfeer op het werk wennen. 

Werkdruk funest voor re-integratie na burn-out

Werkdruk ontstaat als uw werknemer te veel taken binnen een beperkte tijd moet uitvoeren of als het werktempo voor hem te hoog ligt. Het is dan ook uit den boze om bij re-integratie van een werknemer na burn-out de werkdruk zo op te voeren dat het tot brokken leidt. Houd goed voor ogen dat de prioriteit ligt bij uw werknemer en niet bij de taken die zich opstapelen. Als uw werknemer het gevoel krijgt niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen, dan is hij weer terug bij af. Een burn-out kenmerkt zich onder andere door weinig vertrouwen (meer) hebben in het eigen functioneren.

Een plan van aanpak voor re-integratie na burn-out begint met koffie.

Conclusie

Het re-integratieproces na een burn-out is van cruciaal belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Het vergt een zorgvuldige aanpak om ervoor te zorgen dat de werknemer succesvol kan terugkeren naar het werk en verdere gezondheidsproblemen worden voorkomen. Het opstellen van een plan van aanpak volgens de richtlijnen van de Arbowet is essentieel, evenals het ondersteunen van de werknemer op individueel niveau en het waarborgen van open communicatie en steun van de leidinggevende. Samenwerking met de bedrijfsarts of arbodienst kan helpen om specifieke werkgerelateerde oorzaken van de burn-out te identificeren en de juiste stappen te nemen. Daarnaast is het belangrijk om de werkdruk tijdens het re-integratieproces te beheren en de werknemer geleidelijk aan het werk te laten terugkeren.

 

Take-aways

 • Zorg voor een gedegen plan van aanpak volgens de richtlijnen van de Arbowet om de re-integratie na een burn-out succesvol te laten verlopen.
 • Neem de persoonlijke situatie van de werknemer serieus en bied individuele ondersteuning op basis van zijn of haar behoeften.
 • Speel als leidinggevende een actieve rol in het re-integratieproces door regelmatig contact te houden en steun te bieden aan de werknemer.
 • Werk samen met de bedrijfsarts of arbodienst om werkgerelateerde oorzaken van de burn-out te identificeren en de juiste stappen te nemen.
 • Begin het re-integratieproces met kleine stappen, bijvoorbeeld door informele ontmoetingen zoals een kopje koffie om het contact met collega's te herstellen.
 • Beheer de werkdruk en geef de prioriteit aan het welzijn en herstel van de werknemer boven de taken.
 • Wees bewust van het gebrek aan vertrouwen dat gepaard kan gaan met een burn-out en bied de werknemer de nodige ondersteuning om het vertrouwen in het eigen functioneren te herstellen.


 

Misschien ook interessant

Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.