Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.
Hoe een RI&E opstellen: Stappen en aanpak
Sinds enige jaren is de Nederlandse Arbeidsinspectie intensiever toezicht gaan houden bij bedrijven en organisatie op het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E), maar ook op het hebben van een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De Arbeidsinspectie controleert zowel de formele aanwezigheid van zowel de RI&E als het plan van aanpak en het basiscontract en de praktische toepassing van deze instrumenten op de werkvloer. U wordt tenslotte door de Arbowet verplicht om uw werknemers veilig en gezond te laten werken.Hoe zorgt u ervoor dat uw werkomgeving niet alleen veilig is, maar ook voldoet aan de wettelijke eisen? In dit blog leggen we stap voor stap uit hoe u een gedegen RI&E opstelt om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te waarborgen.
Werkdruk en werkstress: Wat is het verband en hoe kunt u beide beheersen?
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) in kaart gebracht waar onze gezondheidheid door wordt bepaald. Het RIVM koos voor een aantal bepalende factoren of determinanten. Ongezonde voeding, weinig bewegen, problematisch alcoholgebruik, slechte luchtkwaliteit en psychosociale arbeidsbelasting. Samen verklaren deze determinanten tot ongeveer 40 procent van de ziektelast in Nederland. Interessant hierbij is dat psychosociale arbeidsbelasting(PSA) goed is voor bijna 20% van de ziektelast. Psychosociale arbeidsbelasting(PSA) krijgt in dit blog extra aandacht omdat deze een directe link heeft met werkdruk en werkstress. In dit blog zoeken we uit wat het verband is tussen werkdruk en werkstress en hoe je beide kunt beheersen.
Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen
Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door hierbij komen kijken.
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?
Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.
Wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kan het worden geïmplementeerd?
Volgens TNO zijn gezondheid en motivatie de belangrijkste factoren die van invloed zijn op lager werkvermogen en uitstroom uit werk. Bij verminderde productiviteit gaat de omzet ook omlaag. Duurzame inzetbaarheid integreren in uw HR-beleid kan een antwoord zijn op deze problemen. Het investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen over een langere periode beter blijven presteren. Ook voorkomt het ziekteverzuim en trekt het talentvolle mensen aan om bij u te komen werken. Hoewel het een investering is, levert het dus veel omzet op en brengt het op lange termijn veel voordelen met zich mee. Dus wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u als HR-verantwoordelijke dit in uw beleid implementeren? In dit artikel gaan we hier verder op in.
Wat levert duurzame inzetbaarheid op? De impact van duurzaamheid op uw bedrijf
Veel bedrijven maken zich nog schuldig aan kortetermijndenken. Zij investeren alleen in werknemers wanneer er op korte termijn een hogere productie uit komt. Met duurzame inzetbaarheid creëert u juist een bestendige verbetering van de productie. Met een goed duurzaamheidsbeleid haalt u het beste uit uw bedrijf en uw werknemers. Het vraagt van ieder binnen de organisatie een andere manier van denken en doen: open communicatie, focus op ontwikkeling en gezondheid. Maar wat levert duurzame inzetbaarheid op? In dit artikel gaan we in op de positieve impact die duurzame inzetbaarheid kan hebben op uw bedrijf.
Hoe motiveer ik mijn personeel? Met het leren kennen van uw werknemers
Positief personeel zorgt voor een fijnere werksfeer en betere resultaten. Motivatie speelt daarbij een grote rol, het zorgt ervoor dat de werknemer een drijfveer heeft om zijn werk te doen. Gemotiveerd personeel is productiever, efficiënter en levert kwalitatief hoger werk. Belangrijk dus om de motivatie bij uw werknemers te stimuleren. Maar misschien denkt u dan: hoe motiveer ik mijn personeel? Het is meer dan af en toe een compliment geven. Elke persoon is natuurlijk anders en behoeft dus een andere benadering. Lees in dit artikel meer over hoe u elke werknemer persoonlijk kan motiveren.
Met inzicht in de werkdruk kunt u werkstress verminderen en terugdringen
Stress op of over het werk is beroepsziekte nummer 1 volgens AD. Werkgerelateerde psychische klachten veroorzaken ongeveer een derde van het ziekteverzuim. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde klachten. Werkstress is dus een belangrijke factor wanneer u ziekteverzuim wilt beheersen. Wat zijn de precieze gevolgen van werkstress en hoe kunnen we werkstress verminderen en terugdringen? In dit artikel gaan we verder in op de uitdagingen bij het beheersen van werkstress in uw bedrijf.
De noodzaak van duurzame inzetbare medewerkers die nog lang en gezond doorwerken
Als HR-medewerker is het uw taak personeel te werven en strategische personeelsplannen te maken. U bent het aanspreekpunt voor strategische HR kwesties en probeert kosten te reduceren. Dit doet u onder andere door te zorgen voor werkplezier en productiviteit en het beheersen van verzuim. Duurzame inzetbaarheidsbeleid biedt hierin een grote uitkomst, maar wordt vaak gezien als een kostenpost. Ten onrechte, want duurzaam inzetbare werknemers zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Uiteindelijk leveren zij u zelfs geld op. In dit artikel leest u daarom wat duurzame inzetbaarheid u oplevert en over de noodzaak dit nu te integreren in uw HR-beleid.