Verzuiminterventies: effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim

31/07/2023 Verzuim
Verzuiminterventies: effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim

Effectief  tegengaan van ziekteverzuim begint als uw werknemers nog zo gezond als een vis zijn. In actie komen voordat uw werknemers ziek zijn is effectiever dan pas reageren als een van hen ziek naar huis gaat. Omgaan met verzuim vereist goede communicatie, beter en sneller handelen en beter en actiever uw werknemers begeleiden. 

Te veel ziekteverzuim kan leiden tot aanzienlijke financiële lasten en een vermindering van de productiviteit. Gelukkig zijn er diverse effectieve strategieën en interventies beschikbaar om verzuim tegen te gaan. In deze blogtekst delen we enkele strategieën die succesvol zijn gebleken in de praktijk van middelgrote Nederlandse bedrijven.

Verzuimpreventie: Gezond en betrokken

Verzuimpreventie begint als uw werknemers nog zo gezond als een vis zijn, hebben we gesteld. Werknemers kunnen alleen productief zijn en gezond blijven als u zorgt voor een gezonde werkomgeving. De aandacht die u als werkgever schenkt aan het welzijn en gezondheid van uw werknemers creëert betrokkenheid. Betrokkenheid en gezondheid van werknemers zijn essentieel om verzuim te voorkomen.

Een proactieve aanpak van ziekteverzuim begint met goede communicatie. Een goede communicatie begint met een goed gesprek met uw werknemers.  Door middel van goede communicatie met uw werknemers weten zij wat u van hen verwacht en weten zij ook dat zij altijd terecht kunnen als daar reden voor is. Door met elkaar in gesprek te blijven kunt u betrokkenheid en bewustzijn creëren bij uw werknemers. Bewustwording rondom het voorkomen van verzuim kan door de volgende onderwerpen met hen te bespreken: 

 • gezond eten 
 • beweging 
 • slaap
 • veilig werken

Zorg dat uw werknemers begrijpen welke impact deze vier onderwerpen hebben op hun algehele welzijn. U kunt sessies en themadagen over bovenstaande onderwerpen organiseren, waarbij u gebruik kunt maken van de expertise van gecertificeerde professionals in de gezondheidszorg en voedingsspecialisten. Ook gecertificeerde arbodiensten en arboprofessionals hebben veel kennis en ervaring met het omgaan met verzuim en gezondheid. Begin op tijd en maak bewustzijnssessies omtrent gezondheid onderdeel van uw beleid. Uit enquêtes onder bedrijven is in het verleden namelijk gebleken dat veel leidinggevenden langdurend ziekteverzuim te laat zien aankomen. Hierin schuilt het gevaar dat ziekteverzuim op de lange termijn een wissel kan trekken op de continuïteit van uw bedrijf of organisatie.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Naast het verhogen van het bewustzijn binnen uw bedrijf of organisatie kunt u ook regelmatige gezondheidschecks aanbieden aan uw werknemers ter preventie van ziekte en daarmee ziekteverzuim.

Preventief Medisch Onderzoek(PMO) is een uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van uw werknemer. Preventieve gezondheidsonderzoeken kunnen uit verschillende onderdelen bestaan:

 • vragenlijst over de (geestelijke) gezondheid en leefstijl van uw werknemer
 • fitheidstest 
 • conditietest
 • belastbaarheid van de spieren
  • uw werknemer moet op een loopband een stuk rennen of fietsen op een hometrainer.
 • oogtest
 •  hartfilmpje (ECG) 
 •  

U kunt deze test ook laten uitbreiden met:

 • bloeddrukmetingen
 • cholesteroltest
 • glucosetest

Na afloop worden de uitslagen met uw werknemers besproken. Op basis van de uitslagen kan de bedrijfsarts of arbo arts een gericht advies geven. Hiermee kunnen oorzaken van ziekteverzuim preventief aangepakt worden. 

Sportfaciliteiten 

Naast periodieke medische onderzoeken kunt u ook denken aan het bevorderen van beweging en sport. Naast het beschikbaar stellen van gratis sportabonnementen kunt u ook denken aan sportfaciliteiten binnen uw bedrijf. Hierdoor is de drempel om naar een sportschool te gaan nog kleiner. 

Denk ook eens aan het organiseren van sportevenementen voor het hele bedrijf voor afdelingen binnen uw bedrijf of organisatie. U slaat hiermee twee vliegen in één klap. Bewust maken van uw werknemers van het belang van beweging en het versterken van de onderlinge band waarmee ook de betrokkenheid bij het bedrijf wordt gestimuleerd. 

 

Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat sportende werknemers minder vaak en vooral korter verzuimen dan werknemers die niet sporten. Vooral bij zittende functies viel dit op. Over vier jaar gezien, bleken werknemers die aan sport deden gemiddeld 25 dagen minder te hebben verzuimd dan hun collega’s die niet aan sport deden.


 

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Multilevel-interventies tegen verzuim

Een effectieve aanpak betreft interventies op meerdere niveaus, waarbij zowel werknemers, leidinggevenden als de organisatiestructuur betrokken zijn.

U kunt uw aanpak baseren op drie pijlers:

 • Opleiden van leidinggevenden in het beheer van ziekteverzuim. 

Hierbij kunt u de nadruk leggen op het herkennen van de vroege tekenen van stress en burn-out bij teamleden. U kunt indien nodig externe HR-specialisten en coaches inschakelen om leiderschapstrainingen te geven. Deze trainingen omvatten dan onder andere communicatievaardigheden, conflicthantering en begrip voor het belang van mentaal welzijn op de werkvloer.

 • Organiseren van regelmatige check-ins met werknemers. 

In deze bijeenkomsten, die op een informele en ondersteunende manier kunnen worden gevoerd, moedigt u werknemers aan om openlijk over hun gezondheid en welzijn te praten. De check-ins zijn bedoeld om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken, nog voordat ze leiden tot langdurig ziekteverzuim.

 • Intern beleid omtrent ziekteverzuim. 

De focus bij ziekteverzuim moet liggen op preventie en het welzijn van werknemers. Een belangrijke verandering kan de implementatie van een terug-naar-werk-beleid zijn dat gericht is op een soepele en ondersteunde terugkeer van de werknemer na ziekte. Vaak schiet het er bij in om werknemers gedurende de gehele re-integratie de nodige tijd en aandacht te geven.

Tijdig ingrijpen maakt het verschil

Hoe een organisatie reageert op een ziekmelding kan een aanzienlijk verschil maken. Een snelle en empathische reactie kan de werknemer geruststellen en bijdragen aan een snellere terugkeer naar het werk. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat binnen 24 uur na een ziekmelding een gesprek plaatsvindt om de situatie te bespreken en, indien nodig, een herstelplan wordt opgesteld. Dit proactieve proces kan leiden tot een aanzienlijke verkorting van de duur van het ziekteverzuim.

Geïndividualiseerde aanpak: Maatwerk

Elke werknemer is uniek en vraagt om een op maat gemaakte aanpak. U kunt samen met uw werknemers een  persoonlijk gezondheidsprogramma opstellen. Hierbij krijgen werknemers een individueel zorgplan dat rekening houdt met hun specifieke gezondheidsuitdagingen, zowel fysiek als mentaal. Het plan houdt ook rekening met hun wensen als het gaat om bijvoorbeeld welke soorten sport of bewegingsvormen. Waar de een graag zwoegt in een sportschool zoekt de ander zijn heil in yoga bijvoorbeeld.

Datagedreven beslissingen 

In onze digitale wereld is data essentieel. Verzuimgegevens verzamelen en analyseren kan helpen bij het herkennen van patronen en het plannen van gerichte interventies. Analyse-tools kunnen voor u trends in het ziekteverzuim bijhouden en met de inzichten kunt u preventieve maatregelen nemen. Verzuimanalyse tools kunt u vaak met uw eigen personeelssysteem koppelen. Hierbij is de privacy van uw werknemers gegarandeerd door een gecertificeerde https-verbinding. De medische rapportages zijn dan alleen voor de bedrijfsarts of arbo arts toegankelijk via een beveiligde verbinding. 

De privacy van uw werknemers is gewaarborgd dankzij een gecertificeerde https-verbinding, waarmee gecodeerde gegevens worden verzonden. Medische informatie is alleen beschikbaar voor bedrijfsartsen via een beveiligde verbinding.


 
Een effectieve aanpak van ziekteverzuim omvat interventies op meerdere niveaus, waarbij u zowel werknemers, leidinggevenden als de organisatiestructuur betrekt.

Conclusie

Ziekteverzuim is geen onvermijdelijke kostenpost. Met een veelzijdige benadering, snelle reacties op ziekmeldingen, en datagedreven besluitvorming kunnen werkgevers het ziekteverzuim aanzienlijk verminderen. Hoewel elk bedrijf uniek is, is het cruciaal om flexibel te zijn, naar uw werknemers te luisteren en beleid te ontwikkelen dat aan hun behoeften voldoet. Met geduld, zorgvuldigheid en de juiste interventies kan ziekteverzuimbeheer een krachtig hulpmiddel zijn om zowel de productiviteit als de tevredenheid van werknemers te verhogen.

Take-aways

 • Verzuimpreventie begint bij het creëren van een gezonde en positieve werkomgeving.
 • Effectieve verzuiminterventies betrekken meerdere niveaus van de organisatie; niet alleen de werknemer.
 • Een snelle en empathische reactie op ziektemeldingen kan helpen om de duur van het verzuim te verminderen.
 • Een geïndividualiseerde aanpak kan zorgen voor een verzuimbeleid dat aan de unieke behoeften van elke werknemer voldoet.
 • Data-analyse kan helpen om patronen te herkennen en gerichte interventies te plannen.
 • Het promoten van geestelijke gezondheid op het werk kan bijdragen aan verzuimvermindering.
 • Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving is essentieel voor verzuimpreventie.
 • Open communicatie en ondersteuning kunnen werknemers helpen om problemen aan te pakken voordat ze leiden tot ziekteverzuim.
 • Leiderschap speelt een cruciale rol in het beheersen van ziekteverzuim.
 • Een goed doordacht re-integratieprogramma kan zorgen voor een snellere terugkeer naar het werk na ziekteverzuim.

Misschien ook interessant

Ziekteverzuimverzekering, verplichtingen en voordelen
Ziekteverzuim staat hopelijk hoog op uw agenda. Een zieke werknemer kan u tot 405 euro per dag kosten, waarmee de financiële impact van ziekteverzuim op uw onderneming niet onderschat mag worden. Zeker als werknemers langdurig ziek zijn, is het belangrijk dat uw onderneming zich hiertegen beschermt. Een belangrijk instrument dat u kunt inzetten om zich te beschermen tegen de financiële impact van ziekteverzuim is de ziekteverzuimverzekering. In deze blog verkennen we de verplichtingen bij ziekteverzuim en voordelen van de ziekteverzuimverzekering en hoe deze u kan helpen te focussen op de wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim die onder andere door de Wet verbetering poortwachter worden opgelegd.
De noodzaak van een up-to-date ziekteverzuimbeleid
Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) dat is uitgevoerd naar ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel, blijkt dat een duidelijk en up to date ziekteverzuimbeleid in combinatie met persoonlijke aandacht voor werknemers een voorwaarde is voor laag ziekteverzuim. Voor het succes van uw organisatie en het welzijn van uw medewerkers is naast een up to date ziekteverzuimbeleid goed management door leidinggevenden noodzakelijk. U heeft een ziekteverzuimbeleid nodig dat echt werkt en uw organisatie onderscheidt. We helpen u op weg in deze blog.
Ziekteverzuim dossiers. Richtlijnen met betrekking tot bewaartermijnen
Adequaat beheer van ziekteverzuim dossiers is essentieel binnen uw organisatie. Het gaat niet alleen om naleving van de wet, maar ook om het waarborgen van een gestroomlijnde bedrijfsvoering en het bieden van optimale ondersteuning aan uw werknemers. In deze blog delen we praktische richtlijnen en tips voor het correct bewaren van ziekteverzuim dossiers, zodat u uw HR-processen kunt optimaliseren.