Wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kan het worden geïmplementeerd?

15/05/2021 Preventie & Vitaliteit
Wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kan het worden geïmplementeerd?

Volgens TNO zijn gezondheid en motivatie de belangrijkste factoren die van invloed zijn op lager werkvermogen en uitstroom uit werk. Bij verminderde productiviteit gaat de omzet ook omlaag. Duurzame inzetbaarheid integreren in uw HR-beleid kan een antwoord zijn op deze problemen. Het investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen over een langere periode beter blijven presteren. Ook voorkomt het ziekteverzuim en trekt het talentvolle mensen aan die bij u willen komen werken. Hoewel het een investering is, levert het dus veel omzet op en brengt het op lange termijn veel voordelen met zich mee. Dus wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u als HR-verantwoordelijke dit in uw beleid implementeren? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Wat betekent duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat er een HR-beleid gevoerd wordt waarbinnen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van de werknemer in verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de gezondheid, het werkgeluk en de ontwikkeling van uw werknemer. Het is de bedoeling dat uw werknemer zijn werk op een zodanige manier kan uitvoeren dat het verrichten van zijn toekomstig werk niet ondermijnd wordt, maar zelfs wordt verbeterd. Wat betekent duurzame inzetbaarheid dus: een grotere productiviteit op langere termijn. Een ander voordeel is dat het ziekteverzuim voorkomt door risicofactoren weg te halen of te verminderen.

KOBA-DI Tool

TNO heeft de KOBA-DI tool ontwikkelt, waarmee werkgevers inzichtelijk kunnen maken wat duurzame inzetbaarheid hun bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren. Hiermee kunt u tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. 

Intrinsieke motivatie

Een eerste tip om duurzame inzetbaarheid te implementeren is het motiveren van uw werknemers. Werknemers worden voornamelijk intrinsiek gemotiveerd. Dit betekent dat u uw werknemer moet leren kennen om te weten hoe u zijn motivatie kunt stimuleren. Denk hierbij aan levensdoelen, verwachtingen en overtuigingen. Wat betekent duurzame inzetbaarheid: gemotiveerde werknemers zijn productiever, innovatiever en stralen werkgeluk uit. Een aantal tips:

 • Een prettige werksfeer zorgt voor meer werkgeluk, meer motivatie en een betere samenwerking. Denk ook aan teambuilding activiteiten.
 • Uitdaging en de mogelijkheid tot ontwikkeling is belangrijk in het behouden van uw werknemers. Een gebrek hieraan is de grootste reden waarom werknemers gedemotiveerd raken en overstappen naar een ander bedrijf. 
  • Biedt daarom trainingen en workshops aan.
 • Onderzocht is dat waardering en positieve feedback meer motiveert dan geldbonussen. 
 • Het is belangrijk dat het werk van uw werknemers zinvol is. Werknemers werken consistent beter als hun werk er toe doet.

Conflicten op de werkvloer

Volgens de campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ongewenst gedrag en agressie en geweld op het werk belangrijke factoren die de gezondheid en motivatie van uw werknemers kunnen ondermijnen. Zorg dat het conflict niet escaleert en ga in gesprek.

Ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden

Uit onderzoek van recruitment specialist Pagegroup blijkt dat het kunnen ontwikkelen van nieuwe vaardigheden een van de grootste redenen is waarop mensen hun baan uitzoeken. Investeren in training voor uw werknemer is niet alleen noodzakelijk om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren, maar ook om talent optimaal te benutten. Een aantal tips:

 • Uw werknemers moeten periodiek trainingen en cursussen doen om bij te blijven bij ontwikkelingen binnen hun vakgebied
 • Denk hierbij niet alleen aan kennis, maar ook trainingen gericht op de samenwerking
 • Ook vaardigheden buiten hun directe functie kunnen werknemers versterken door breder inzetbaar te worden
 • Train ook uw oudere werknemers. De kennis die zij hebben opgebouwd is zeker waardevol, en door ze te helpen op de hoogte te blijven houdt u deze expertise binnen uw bedrijf
 • Persoonlijke ontwikkeling kan ook effect hebben op het werkvermogen van uw werknemer. Zoals een cursus omgaan met stress, timemanagement of weerbaarheidstrainingen
 • Organisaties als Schiphol Groep en Defensie doen aan jobrotatie. Jobrotatie betekent dat werknemers worden verplicht na een periode, zoals 4 of 7 jaar, te wisselen van baan. Dit kan werknemers nieuwe inzichten geven over hoe ze hun werk beter kunnen doen
 • Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die aangeven kennis of vaardigheden te missen die voor de uitvoering van hun werk belangrijk zijn, vaker ziek zijn, vaker burn-outklachten hebben en minder tevreden zijn met hun werk

Vitaliteitsbeleid

Wanneer uw werknemer verzuimt door fysieke redenen lijkt dit een situatie die niet is te voorkomen. Gezondheidsklachten van uw medewerkers zijn namelijk zeker niet altijd werkgerelateerd. Toch kunt u als HR-verantwoordelijke ook invloed hebben op dit type verzuim, namelijk door een vitaliteitsbeleid te voeren. Dit houdt in dat een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt bij de werknemers, zodat ze langer vitaal hun werk kunnen doen. Ook is het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de inzetbaarheid van uw medewerkers belangrijk. Wat betekent duurzame inzetbaarheid namelijk: gezonde werknemers, maar ook een gezonde werkomgeving. Een aantal tips hierbij:

 • Stimuleer sporten door bijvoorbeeld een hardloopgroepje op te richten dat eens in de week na werk gaat joggen. Of het aanbieden van een sportabonnement.
 • Gezonde opties in de bedrijfskantine en gratis fruit.
 • Zorg voor een stilteruimte op kantoor met een verbod op laptops en mobiele telefoons. 
 • Ga het dialoog aan om uit te zoeken wat voor risico’s er in het leven van uw werknemer buiten werktijd spelen die hun gezondheid kunnen aantasten. Zoals veeleisende mantelzorg, roken of alcoholisme
  • Zorg dan voor passende maatregelen zoals een cursus stoppen met roken of flexibele werktijden
 • Psychische gesteldheid is even belangrijk 
  • Het aanstellen van een helpdesk, vertrouwenspersoon, coach, psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker kan een goede stap zijn
 • Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door klachten die werknemers oplopen door fysiek belastend werk. Basis-ergonomie is hierbij belangrijk, maar ook investeringen in hulpmiddelen kunnen voorkomen dat mensen op hun 50e al arbeidsongeschikt raken
 • Periodieke onderzoeken naar de gezondheid van uw werknemers. Bijvoorbeeld:
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO kijkt naar de algemene gezondheid, levensstijl en mentale gesteldheid van uw werknemer
  • Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Een PAGO kijkt naar arbeidsgerelateerde risico’s op de gezondheid
 • Investeer ook in de gezondheid van uw oudere werknemers met een ouderenbeleid

Autonomie in werk/prive balans

Flexibele werktijden, thuiswerken, werk aanpassen op vermogen en werktijden zelf inrichten zijn manier om uw werknemer meer autonomie binnen zijn werk te geven. Dit zorgt ervoor dat de balans tussen het werk en privétijd goed blijft en mensen minder snel verzuimen en beter hun werk kunnen uitvoeren. Duurzame inzetbaarheid betekent ook dat werknemers niet ziek worden door te hoge werkstress. Een aantal factoren die hierbij aan te pas komen:

 • Overwerken moet niet de standaard worden. Buiten werktijd geen contact over het werk voorkomt potentiële burn-outs
 • Het motiveert uw werknemers om meer invloed te hebben op de invulling van hun werk. Het stimuleert hun gevoel van verantwoordelijkheid en ze zijn sneller geneigd innovatiever na te denken over hun werk
 • Flexibele werktijden zorgen ervoor dat mensen met zaken in hun privéleven die veel aandacht opeisen, zoals kinderen of mantelzorg, minder stress ervaren in het doen van hun werk

Wat betekent duurzame inzetbaarheid dus: een grotere productiviteit op langere termijn. Een ander voordeel is dat het ziekteverzuim voorkomt door risicofactoren weg te halen of te verminderen. 

Takeaways

 • Wat betekent duurzame inzetbaarheid? Gezonde, gemotiveerde en productievere werknemers.
 • Door in duurzame inzetbaarheid investeren stijgt de productiviteit van uw werknemers en daalt het ziekteverzuim.
 • Een arbodienst kan de beleidsontwikkeling en uitvoering daarvan met betrekking op duurzame inzetbaarheid ondersteunen.
 • Door uw werknemers te motiveren en trainingen aan te bieden blijven ze op de hoogte van hun werk en kunnen ze hun werk beter uitvoeren.
 • Een vitaliteitsbeleid voorkomt uitval en uitstroom uit uw bedrijf.
 • Meer autonomie in de balans tussen werk en privé zorgt ook dat werknemers plezier in hun werk blijven hebben en minder snel uitvallen.

Het implementeren van duurzame inzetbaarheid is een belangrijke kwestie om uw werknemers gelukkig en productief te houden.  Arbo Concern adviseert u graag hierbij. Met de kennis die wij hebben over ziekteverzuim kunnen risicofactoren worden opgemerkt op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden of de gezondheid van uw medewerkers. Arbo Concern kan de beleidsontwikkeling ondersteunen, uw werknemers monitoren en helpen met de implementatie van preventieve maatregelen. 

Misschien ook interessant

Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen
Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door hierbij komen kijken.
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?
Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.
Wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kan het worden geïmplementeerd?
Volgens TNO zijn gezondheid en motivatie de belangrijkste factoren die van invloed zijn op lager werkvermogen en uitstroom uit werk. Bij verminderde productiviteit gaat de omzet ook omlaag. Duurzame inzetbaarheid integreren in uw HR-beleid kan een antwoord zijn op deze problemen. Het investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat mensen over een langere periode beter blijven presteren. Ook voorkomt het ziekteverzuim en trekt het talentvolle mensen aan om bij u te komen werken. Hoewel het een investering is, levert het dus veel omzet op en brengt het op lange termijn veel voordelen met zich mee. Dus wat betekent duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u als HR-verantwoordelijke dit in uw beleid implementeren? In dit artikel gaan we hier verder op in.