Wat levert duurzame inzetbaarheid op? De impact van duurzaamheid op uw bedrijf

14/04/2021 Preventie & Vitaliteit
Wat levert duurzame inzetbaarheid op? De impact van duurzaamheid op uw bedrijf

Veel bedrijven maken zich nog schuldig aan kortetermijndenken. Zij investeren alleen in werknemers wanneer er op korte termijn een hogere productie uit komt. Met duurzame inzetbaarheid creëert u juist een bestendige verbetering van de productie. Met een goed duurzaamheidsbeleid haalt u het beste uit uw bedrijf en uw werknemers. Het vraagt van ieder binnen de organisatie een andere manier van denken en doen: open communicatie, focus op ontwikkeling en gezondheid. Maar wat levert duurzame inzetbaarheid op? In dit artikel gaan we in op de positieve impact die duurzame inzetbaarheid kan hebben op uw bedrijf.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Een HR-beleid met een focus op duurzame inzetbaarheid betekent dat er zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van de werknemer in verschillende fasen van hun leven en carriere. Dit heeft onder andere betrekking op de gezondheid, fysiek en mentaal, het werkplezier en de ontwikkeling van uw werknemers. Het belangrijkste daarbij is dat uw werknemer zijn werk op een zodanige manier kan uitvoeren, dat het verrichten van zijn toekomstig werk niet ondermijnd wordt. Het is daarbij van belang dat het werkvermogen van uw werknemers in alle fasen van hun loopbaan in balans is. Sterker nog, met duurzame inzetbaarheid verbetert zelfs de manier waarop uw werknemers hun werk kunnen uitvoeren. Duurzame inzetbaarheid levert dus veel op. Maar uit onderzoek blijkt dat hoewel werkgevers over het algemeen bewust zijn van het belang van vitaliteit op de werkvloer, er maar weinig al structureel beleid voeren.

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Duurzaam inzetbare werknemers houdt over het algemeen in dat een bedrijf op verschillende punten sterker functioneert. Gezonde en tevreden werknemers melden zich immers minder snel ziek, genieten meer van hun werk en werken dus harder. De motivatie van uw werknemers kan ook zorgen voor allerhande innovatie binnen uw bedrijf. Dat betekent kortom: een hogere productiviteit, betere omzet, minder verlies in productiviteit door een laag ziekteverzuim en concurrentievoordeel door innovatieve ontwikkelingen. 

Hogere productiviteit

Een van de eerste zaken waar men aan kan denken als het gaat om grote voordelen van duurzame inzetbaarheid is de verhoogde productiviteit die deze investering in gang zet.  Voor de vraag, wat levert duurzame inzetbaarheid op, heeft TNO een tool ontwikkeld. De KOBA-DI tool maakt deze prognose inzichtelijk voor uw bedrijf. Hiermee kunt u verantwoorde investeringsbeslissingen nemen met betrekking op uw beleid.

Innovatie

Een belangrijke pijler waar ontwikkeling en training effect op heeft is innovatie. Uw werknemers zijn namelijk uw belangrijkste bron voor innovatie. Volgens Kim Spinder, innovatie-expert en oprichter van innovatiebureau Aventeer, komt zelfs driekwart van de innovatie bij ondernemingen vanuit de werknemers zelf. Duurzame inzetbaarheid bevordert ook innovatievermogen bij vergrijsde bedrijven. Bedrijven die duurzaam inzetbare oudere werknemers hebben, scoren zelfs 26,2% hoger op radicale innovatie. Wat levert duurzame inzetbaarheid op: een innovatief en progressief bedrijf. Met het bieden van ontwikkeling en training kunnen uw werknemers hun talent optimaal benutten. Werknemers weten immers zelf het beste hoe ze hun werk beter kunnen uitvoeren. Een aantal punten hierbij:

 • Het up to date houden van de kennis van uw werknemers is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren
 • Investeren in verdere, verdiepende of verbredende training zorgt ervoor dat uw werknemers niet alleen sneller en beter werken, ook ander bijkomstig werk kan eventueel worden opgepakt
 • Denk daarbij ook aan trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, zoals timemanagement, of omgaan met stress
 • Om ruimte te maken voor innovatie moet er een goed innovatieklimaat zijn: werknemers moeten wat vrijheid krijgen om creatief te kunnen zijn

Concurrentievoordeel

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is een van de grootste reden waarop mensen hun baan uitzoeken, volgens recruitment specialist Pagegroup. Naast sterkere innovatie brengt het bieden van persoonlijke ontwikkeling dus ook concurrentievoordeel met zich mee. Potentiële werknemers zullen eerder voor uw bedrijf kiezen wanneer u hierin investeert.

Uw werknemers zijn ook een goed uithangbord voor de reputatie van uw bedrijf. Wanneer er in duurzaamheid wordt geïnvesteerd, stralen uw werknemers gezondheid en geluk uit. Hiermee trekt uw bedrijf getalenteerde werknemers aan die graag ergens werken waar voldoende aandacht aan hun welzijn wordt besteed. Duurzame inzetbaarheid levert productievere werknemers op.

Goede klantrelaties

Wanneer u erom bekend staat uw werknemers goed te behandelen trekt u ook meer klanten aan. Een gemotiveerde werknemer is in staat een betere klantrelatie te faciliteren. Klanten hebben namelijk in eerste instantie een emotionele band met de contactpersoon, niet met een bedrijf zelf. Ook zorgt innovatie ervoor dat uw bedrijf bekend staat om zijn progressieve manier van werken, en ieder wilt graag met het bedrijf werken dat het meest vooruitstrevend is en de beste resultaten behaalt. 

Lager ziekteverzuim door vitaliteitsbeleid

Als HR-verantwoordelijke kunt u er ook voor kiezen een vitaliteitsbeleid te voeren. Een vitaliteitsbeleid is erop gericht een gezonde leefstijl te stimuleren bij uw werknemers, zodat ze langer vitaal hun werk kunnen doen. En gezonde werknemers hebben ook een gezonde werkomgeving nodig. Een van de belangrijkste voordelen van het implementeren van een doeltreffend beleid dat focust op duurzame inzetbaarheid is wel het verlagen, terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim. Langdurige ziekteverzuim kan al gauw een grote kostenpost worden voor een bedrijf. Volgens TNO kost ziekteverzuim Nederlandse werkgevers jaarlijks zelfs 13 miljard euro. Wat levert duurzame inzetbaarheid op: gezonde werknemers in een gezond bedrijf. Een aantal voordelen van vitale werknemers:

 • Bij fysiek zwaar werk raken werknemers sneller vroeg (deels) arbeidsongeschikt door de impact op hun lichaam. Een investering in ergonomie en hulpmiddelen zorgt ervoor dat werknemers langer hun werk gezond kunnen doen en zij niet een ziekteverzuim traject ingaan
 • Investeren in de gezondheid van uw oudere werknemers zorgt ervoor dat u expertise en kennis binnen het bedrijf houdt. Samen met een investering in cursussen zodat uw werknemers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het werkgebied kunnen oudere werknemers zeker een grote meerwaarde hebben
 • Door het aanbieden van gezonde activiteiten kunt u ook de onderlinge contacten versterken, en een sterk presterend team dat goed samenwerkt
 • Gezonde voeding bieden motiveert uw werknemers hier gebruik van te maken en beter te eten. Dit komt de gezondheid van uw werknemers ten goede, met als gevolg minder kans op fysieke klachten
 • Vitaliteit gaat niet alleen om het fysieke, ook het mentale welzijn van uw werknemers is belangrijk een oog op te houden. U kunt voorkomen dat mensen in een burn-out terecht komen door hier goed aandacht aan te geven
  • Een goede balans tussen werk en privé is essentieel voor het voorkomen van burn-out. Let erop dat uw werknemers niet te veel overwerken en dat veranderingen in privé situaties opgemerkt worden
  • Dit kan onder andere met het instellen van een bedrijfspsycholoog, een coach, een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker
 • Periodieke onderzoeken met betrekking op de gezondheid van uw werknemers kunnen verschillende klachten vroegtijdig signaleren en ziekteverzuim voorkomen. Bijvoorbeeld:
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO kijkt naar de algemene gezondheid, levensstijl en mentale gesteldheid van uw werknemer en is volgens Suzan Robroek, universitair docent bij Erasmus Medisch Centrum het startpunt om gezondheidsrisico’s in kaart te brengen
  • Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Een PAGO kijkt naar arbeidsgerelateerde risico’s op de gezondheid
Gezonde en tevreden werknemers melden zich minder snel ziek, genieten meer van hun werk en werken harder. De motivatie van uw werknemers kan ook zorgen voor allerhande innovatie binnen uw bedrijf. Dat betekent kortom: een hogere productiviteit, betere omzet, minder verlies in productiviteit door een laag ziekteverzuim en concurrentievoordeel door innovatieve ontwikkelingen.

Takeaways:

 • Wat levert duurzame inzetbaarheid op? Kortgezegd: hogere productiviteit, meer innovatie, lager ziekteverzuim
 • Duurzame inzetbaarheid zorgt voor een hogere productiviteit onder uw werknemers.  Gebruik de KOBADI-tool om uit te rekenen wat een goed duurzaamheidsbeleid voor uw bedrijf kan betekenen
 • Werknemers waaraan ontwikkeling en training wordt geboden zijn innovatiever
 • Met een duurzaamheidsbeleid behaalt u concurrentievoordeel: werknemers willen graag bij u komen werken en klanten gaan af op een goed imago
 • Het voeren van een vitaliteitsbeleid zorgt voor een lager ziekteverzuim in uw bedrijf. Aangezien ziekteverzuim een grote kostenpost kan zijn is dit een belangrijk voordeel

Duurzame inzetbaarheid levert veel op. Om een beleid te voeren dat zich hier mede op focust kan een arbodienst waardevol advies geven. Arbo Concern is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid, en kan meer inzicht geven op het huidige en toekomstige werkvermogen van uw werknemers. We werken graag met u samen zodat u de impact van duurzame inzetbaarheid ook in uw eigen bedrijf merkt.

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.